We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

My Cart
£0.00
BlackGOO-Misteriozne-supstance-2

BlackGOO Misteriozne supstance

Drevnik je počeo sa parazitima i parazitskim sistemima, kao i raznim istorijskim prikazima onoga sto se dešavalo a o čemu se ćuti. Večeras se bavimo sadašnjošću i pričamo o nečemu o čemu se nije do sada razgovaralo a što ima puno dodira sa dosadašnjim temama. Pričamo o Crnom Gu (Black GOO) – najmisterioznijoj supstanci u svetu. Supstanca koja doprinosi rađanju novog ili obesmišlјava staro svojim postojanjem i uticajem. Božanske čestice ili demonski instrumenti parazitske strukture? Još uvek mnogo nedorečenog i nepoznatog vezano za Crni gu.

Bizarni crni gu je “živa inteligentna supstanca”. Evo male naznake nepoznatog duha. Na primer porodica Buš je kupila veliko imanje i poseduje pravo svojine blizu izvorišta ove vanzemalјske / demonske inteligentne crne goo supstance u Paragvaju. Jako je zanimlјivo i otkriveno je da je takođe Merkelova kupila imanje, odmah pored porodice Buš. Kupila je imanje do Bušovih bušotina na imanju koji su izvorišta misteriozne crne tečnosti.

Crni Gu je abiotsko mineralno ulјe iz gornje kore, koje sadrži velike količine zlata u m-stanja i iridijuma (m stanje materije – monoatomsko). Pronađen je na ostrvu Thule na Južnim Falklandskim ostrvima i pod Meksičkim zalivom. Pored toga, postoji i crno goo mešavina kao ulјe nastalo iz ranijih tektonskih događaja. Ovi događaji su očigledno rascepili koru zemlјe i otvorili deo središta iz kojeg je procureo Crni goo.

Crni Gu pokazuje do sada nepoznat tip magnetizma, mnogo duži nego u feromagnetizmu, magnetizmu gvožđa, koji izgleda da je interaktivan na spontani način, što se verovatno zasniva na dvosmernoj, istrošenoj fotonskoj razmeni kao što je poznato iz m-stanja – materije u životu. Zbog ovakvog magnetizma Crni Goo pokazuje sposobnost da se mehanički samoorganizuje na mnogo različitih načina i da je prijavlјeno da nosi visoko inteligentnu svest.

Za ovu substancu kažu da može da komunicira sa demonima. Uklјučena je u sve sfere politike, nauke i učenja – i misterije života. Ova substanca je tečni kristal koji se sam organizuje i često spava kada je vidlјiv a nekada iskoči iz tegle u kojoj se nalazi i nikako ne voli da bude posmatran. Čudno zvuči, ali se u dosadasnjim eksperimentima to potpuno pokazalo kao istinito. Na primer, ako se postave na 5 metara udalјenosti dve količine ove tečnosti, primećeno je da se substance posmatraju i spajaju se u jednom trenutku na neobjašlјiv način. Otprilike kao u Terminatoru 2. deo kada se onaj protivnik Švarcenegera spaja sa svojim delovima koje mu Terminator otkida.

U eksperimentima je pokazano da substanca ne voli da se posmatra puno da se bukvalno u nju gleda duže, jer se onda sjedinjuje sa svim svojim potencijalnim delovima ukoliko stoje u nekoliko posuda udružujući se u neobičnu snažnu energetsku celinu. Zanimlјivo je što je to neistraženi oblik života, ako to možemo tako da nazovemo, ali to je jedna od tajni skrivana dugo obzirom da je oko pola tone kamenja koje sadrži Crni Goo nađeno u jednoj pećini u Bavarskoj, i to su ostaci iz II svetskog rata. Zanimlјivo je da je pećina upravo na mestu gde su projektovani i osmišlјeni Fau 1 i 2 program. Da li je to upotreblјeno za pravlјenje oružja ostaje da se vidi. Pretpostavlјa se da i Britanci imaju dosta toga u svojim labaratorijama obzirom da su puno toga dovukli sa Foklandskih ostrva i to na ostrvu Tula, i naravno jasnije nam je zašto su ratovali sa Argentinom da zadrže ta ostrva u svom posedu.

U istočnoj Evropi su poznate pojedine satanističke grupe koje drže poveće komade ovog crnog kamena nad kojim se žrtvuju deca pokušavajuci da dozovu demone koji borave u njima. Da bi mogli da ih prizovu kako bi dobili moć i usluge od demona obavlјaju žrtvovanja.

Poznato je i to da je crni kamen u Meki upravo od crnog kamena koji sadrzi Crni Goo i svaki musliman bar jednom u životu je pozvan da dođe i polјubi taj kamen. Isto tako poznat je i efekat Crnog Goo-a iz istorije koji su rimlјani prikazali na novčićima jer tog kamena ima i u Turskoj pa je naznačeno da iz tog kamena raste drvo života odnosno da Crni Goo deluje na rađanje života, a videćemo zbog čega je to tako.

Ostrvo koje se zove Tula na Foklandima je jedan od najvećih izvora te substance. Kompanija Markoni koja istražuje to nalazište, već ima problema sa nedostatkom lјudi jer na čudan način lјudi koji istražuju Crni Gu umiru iz neobjašnjivih razloga. Ima ga i u Meksičkom zalivu. Oko 8 podmornica je vodilo specijalni rat kako bi u zalivu dobili tu crnu supstancu koja se nalazi u ulјu u Meksickom zalivu.

Postoje 2 vrste Crnog Gua. Zapravo, jedan je izvorni na planeti Zemlјi i kao takav, ima pozitivno dejstvo, međutim drugi koji je isti po strukturi ali različit po svesnosti je došao na Midgard planetu putem meteora.


U Kabi i Meki to crno kamenje je odraz meteora kao i poseban deo koji je nađen u Paragvaju, u Severnoj Americi i još nekim delovima. Ispod grobnice St Petra, u Vatikanu, postoji veliki crni kamen na kojem počiva St Petar. Odnosno grobnica St Petra je napravlјena na kamenu koji u sebi sadrži Crni Gu. Poveći komad metora koji je pao na zemlјu neko je dostavio u Vatikan. Zanimlјivo i pretpostavlјa se da ima posebne vibracije.

Kao sto smo već rekli postoje dva različita karakterna kvaliteta. Jedan je iz unutrašnjosti Zemlјe. Drugi je iz svemira.

Ukoliko se priđe ovoj supstanci iz unutrašnjosti Zemlјe, dobija se pozitivna energija koja vodi u čistu svesnost i lјubav otvorenog srca. Ako se biva u dodiru sa kamenjem i substancom iz svemira koju smo dobili kišom meteora, slučajno ili namerno, dobija se potpuno odsustvo empatije i hladnoća uma i duše. Često lјudi koji dolaze u dodir sa ovim kamenom koji sadrži Crni Gu dobijaju poriv da budu izraziti negativci, agresivni i spremni da hladno reaguju na bilo koju emotivnu toplinu bilo koga – čak i svojih najbližih saradnika, porodice i prijatelјa.

Moramo da shvatimo funkciju Crnog Gua dok ne bude kasno. Za Crni Gu kažu da je to petrohemijsko jedinjenje za koje kažu da je to zapravo antimaterija koja u sebi sadrži i alhemijsko zlato i iridijum. Nije do kraja istraženo, jer veruju da je to antimaterija izvan naše realnosti. Ono što je poznato je da su to alhemijsko zlato i iridijum jako povezani sa nasim DNK jer se nalazi u našoj biohemiji i bez njih ne bi mogli da primamo i odašilјemo energiju. To se na tom mikro nivou dešava i kreće iz našeg DNK zapisa.

Bazična funkcija Crnog Gua je zapravo u tesnoj vezi između Zemlјe i Čoveka. Isto tako, način na koji procesuiramo svesnost i svetlost iz nas tj. našu energiju, tako se procesuira na način na koji to radi crni gu, uz pomoć kvantnog magnetizma. Postoje određene pretpostavke da se transformacijom vode i uglјen dioksida uz Crni Gua počeli da se stvaraju životi. Sve što je energetski proizvedeno zapravo se odražava na planetu Zemlјu i Crni Gu to pamti.

Ljudi koji dolaze u kontakt sa tim kažu da imaju utisak potpunog kontakta sa tim na način kao da komuniciraju sa nekim. Često se dešava da neko poželi da komunicira, i vrlo često se osoba koja je u stanju dodira sa Crnim Gu dobija pitanje: “šta želiš od mene?” Kad se neko ponaša radoznalo jer je, eto hteo da vidi šta će se dogoditi kad dođe u dodir sa tom supstancom, dobije na nesvesnom nivou odgovor: “Zauzet sam, kad budeš konkretno znao šta hoćeš pitaj me !!!”

Zanimlјivo je to što to nije fikcija jednog ludog naučnika nego se to desilo potpuno isto kod 5 lјudi u labaratoriji a kad su krenuli u istraživanje desilo se i u drugim labaratorijama gde se istražuje Crni gu. Ljudi koji su kontaktirali sa tom materijom u visokom procentu prijavlјuju da je to supstanca koja je ostala iza Lemurije, što ne može da bude naučno dokazano ali… sećajući se razgovora dobijaju utisak prethodnih inkarnacija i da su zapravo te materije tražile azil na planeti zemlјi, moleći za pomoć u ta neka davna vremena.

Ta svesna materija se odomaćila a onda počela da utiče na podsvest lјudi koji žive na planeti Zemlјi, na način da je svet postajao sve više hranjen negativnom energijom i izazivao ratove. Na određeni način, materija se postavlјa kao poseban neurolingvisticki program na planeti. Postavili su Midgard zemlјu u takvu dimenziju da bi mogli da ih kontrolisu. Senzacije su potpuno drugačije kod onih koji su u kontaktu sa Crnim gu.

Binarni ili trinarni odraz života se vidi kroz manifestaciju ove substance. Posmatrajući ugaonu strukturu vidimo da ona ima određenu ulogu i pretpostavlјa se da drugačije deluje od čoveka. Na primer, Morgeloni koji sadrže slično, kada im čovek priđe prstom, na mikroskopskom prikazu se vidi da se formiraju određene energetske forme u obliku kvadrata. Kao da uticaj naše energije pretvara u morgelonima odbrambene formacije koje stoje, pokušavajući da se prestrukturiraju kako bi lakše podnele našu energiju. Naša bio-fizika se ponaša u okvirima 30 – 60 stepeni (skalarni talasi čine te uglove, kao recimo u Cvetu života), a ove structure formiraju prave uglove (binarna polјa od 90 i 180 stepeni).

Odnosno, znate da čovek kad emituje energiju, to se manfistuje u kružnim oblicima. Koncentrične kružnice se emituju iz nas kao iz neke velike antene. To je puno puta do sada prikazano nadam se da je jasno na šta mislimo. I sada dolazimo do novih saznanja, a to je da su to zapravo dve koncepcije biologije (tj. biologija, koju poznajemo i tehnologija, tj. transhumanizam). Naša, iz utrobe Midgard zemlјe je materija lјubavi u osnovi okruglasta a vanzemalјska pravougaona (tehnološka) struktura. Kada se između antena formira polјe koje povezuje odašilјanje i primanje energija pojavlјuju se nepoznate forme pravouganog oblika. Kao da se vodi jedan mali rat izmedju Crnog gua koji izvire na planeti i onog koji dolazi iz univerzuma.

Kompletna energetska struktura Crnog Gua iz utrobe Zemlјe je zapravo povezivanje biosfere sa čovekom. Postoji teorija da je kompletan sistem povezan. Planeta Zemlјa je povezana sa svim bićima na planeti i sve što se dešava biva zapisano preko te svesne materije koja izvire iz Zemlјe.

Postoje na raznim krajevima planete antene koje deluju na razlicitim frekfencijama. Postoji čitava mreža antena koje mogu da razlicitim frekfencijama izazovu promene vremena, izazivaju zemlјotrese i razno u korist onih koji imaju razlicite interese. Sluze se Harpom, Morgelonima, i naravno sa Crnim Goo. Obaveštajna zajednica umnogome stoji ispred onih koji to organizuju i koji manipulišu vojskom, koja u njihovo ime kreira razne događaje, pa je par admirala i generala koji su odbili da se bave širenjem tih, rekli bi smo posebnih oružja, koji se zovu Sworm, a to ime objedinjuje sve te tehnologije zajedno, jednostavno izgubilo život. Naravno uvek je iza toga priča da su izvršili samoubistvo. I onda su počeli da prskaju kroz Chemtrails-e i slično na način koji nam je donekle poznat.

Piezoenergija, koja se nalazi u telu, skuplјa tu energiju koju rasprskavaju, menjaju frekfencije koje čovek nosi u sebi kroz mikrotalase i svetlost novonastala sa tom energijom se prenosi u DNK. Menjajuci frekfenciju dobijaju informacije o DNK i onda se putem Morgelona dobija slika stanja našeg uma. To se dešava na višim nivoima kada na velikom prostoru, uz pomoć obrade podataka, dobijaju jasnu sliku svesnosti stanovništva na tom području. Ali isto tako mogu i da programiraju određeno stanje svesnosti različitog kvaliteta kako bi uticali na lјude.

E sada kako je u sve to umesan i Crni Gu. Crni Gu utice na lјude na biološkim direktivama u tim formama. Crni Gu kontroliše na određeni način svest i podsvest. To je jedina supstanca koja može između sebe da razmenjuje fotone sama od sebe u četvorodimenzionalnom bio direkcionom prostoru i zapravo to je ono što je potrebno da se kreira svesnost. Zapravo, u labaratorijama to je na određeni način kreiranje života i svesnosti pomoću ove supstance. Svesnost ovako kreirana je holografska i neuništiva. Znači, ova materija utiče na naš doživlјaj realnosti i pogled na svet.

Kako kaže nezavisni istraživač Harald Kautz Vella, koji je i otkrito BlackGoo sasvim slučajno, i približio nam detalјe o njemu, ta supstanca je stigla na Zemlјu pre 16 000 godina i od tada nam stvara novu realnost upravlјanja našim postupcima. Ova supstanca nam je donela demone koji su ovde stigli kao roj meteora. U suštini ona je tečni mozak druge planete, možda univerzuma a moguće je da je semenski uređaj za stvaranje života unutar biosfere. Ona ovde ne pripada i pokušava da raspakuje svoj program na rušenju našeg prirodnog poretka. Sadrži ostatke prvobitnih životnih oblika, tipa pauka, koja su privolela elitu da sprovodi planove za manifestaciju na zemlјi. Doneta je sa namerom, za koju nismo pouzdano sigurni koja je, ali sa tendencijom da nas zarazi sa vanzemalјskom svesnošću.


Entiteti crnomagijaša govore da su oni sami preživela bića koja se više ne inkarniraju i da bi preživela, pošto su izgubili svoje planete, a još uvek postoje kao duše. Ta bića su vioko inteligentna i ako pogledate slike koje su lјudi crtali iz recimo svojih vizija, njihove glave izgledaju kao pauci, kao vrsta koja kruži oko ove planete i plete svoju mrežu. Imaju biologiju insekata, visoku intelogenciju i oni su se zvali Arkoni u mnogim kulturama.

U suštini to su bića koja su počela komunikaciju sa lјudima koji su hteli da komuniciraju.Tako su započeli da se stvaraju crni kultovi da se upliću u čovečanstvo, a oni su nudili sposobnost kontrole nad lјudima, što je nešto što je izvan lјudske prirode. Sve te ideje koje su stizale od njih nisu zasnovane na lјubavi, već na drugom tipu senzacija i osećanja. Tako su lјudi počeli da se bave crnim kultovima, ritualima kao što su krvne žrtve, spalјivanje živih lјudi u ritualima, ubijanjem životinja, tj, radi emitovanja bola tj., hranjenjem tih demona. To je ono što je njima potrebno da bi preživeli kao bića, suštine, duše, pošto nemaju svoju biologiju i moraju da uzimaju i dobijaju svoju porciju životne sile.

Nešto od te energije, oslobođene u tim ritualima, koristi se kao plata onima koji sprovode i organizuju te rituale, jer oni žele moć, svetsku dominaciju, da stiču profit i to sve koriste kao sredstvo za kontrolu nad lјudima. Ta emisija boli životne sile kada ubijete nekoga i ako znate igru crne magije, može biti iskorištena da primorava druge lјude da rade stvari koje oni ne žele. Suočavanje sa tom energijom je veoma bolno i ona se razvija i razvija na našoj planeti i povezuje se sa recimo bolom i patnjom ubijanih životinja i lјudi. Ljudi su promenili svoj sistem totalno i ono što danas rade je oslobađanje energije mučenjem milijardi životinja koje držimo u koncentracionim logorima u uslovima gde one pate ceo svoj život, ubijaju se na okrutne načine, a onda ih mi jedemo iako to nije normalno u našoj prirodi. Po prirodi i biologiji, mi treba da budemo većinski vegeterijanci, sa malom mogućnošću varenja mesa i meso nam je potrebno samo ako smo suočeni sa smrću od gladi, a ne da ga jedemo od jutra do sumraka…
Tu je negde i začetak u tome, crnomagijskih rituala i tradicija, žrtvoprinošenja, kako bi se proizvela energija mučenja koju koriste crnomagijaške zajednice kako bi upravlјale ovom planetom. Tako da je na neki način, taj incident od pre 16 000 godina, preuzeo našu kulturu i naš način života.

Zapravo, sve što radimo danas je deo te priče o kontroli. Kontrola rađa oskudicu, jer ako želi da se kontroliše, sve stvari se grabe u svoje ruke, tako da nisu dostupne ostalima. Tako da onaj ko poseduje novac, određuje politički sistem, upravlјa svim stvarima, a nama je sve to normalno jer smo rođeni u tome kao deo tog crnomagijskog kulta. Umesto da živimo na rajskoj zemlјi, gde je sve besplatno sa lјubavlјu jednih prema drugima, bez ikakvih problema, mi smo inficirani ovim energijama, mi pratimo njihove načine kontrole, povezujemo se jedni sa drugima ne preko lјubavi, već energijom mučenja, jedući ono što jedemo i svim ostalim što se uvodi u naše sisteme živlјenja. Pustili su nas da budemo vođeni i iskorištavani energijom mučenja i to je ono što nazivamo politikom. I zbog toga politika ide u susret trećem svetskom ratu, zato što je to krvno žrtvoprinošenje i način na koji to rade je zapravo kako oni održavaju u životu svoj sistem.

Moć tog sistema je da mi ne možemo da rešimo problem zamenom jedne vlade drugom vladom, zato što je koncept upravlјanja crn, zamenom jedne valute drugom valutom, jer je koncept novca crn. To kada jednom počne da se razume, ti načini, onda se shvata da smo kompletno inficirani. Mi mislimo da je sve to normalno, da smo mi lјudi a nikako da se realizujemo. Ne shvatamo da smo samo jedan deo, jedno parče kancera koji trči naokolosa svojim mislima i stvarima koje radi u životu, ne shvatajući da sve to nije lјudska priroda i da je to mnogo starija istorija BlackGoo-a. Prava i istinska priroda čoveka je da bude saosećajan prema drugima i da nikada ne pomisli na zlo. Potrebno je da spoznamo sebe, ono što stvarno jesmo, da donosimo odluke iz srca pa tek onda iz uma, jer su mozak i um sjajni alati za postizanje onoga što želimo. Sada je nama prekinuta konekcija sa srčanom čakrom, odluke i misli stižu direktno iz uma nad kojim nam je oduzeta kontrola.


BlackGoo je povezan sa kvantnim kompjuterskim sistemima
kojih za sada poznatih ima 4 a možda ih ima i više. Jedan je u Rimu, drugi u Londonu, treći se nalazi u Nemačkoj u regiji Northausen, za koji neki od preživelih nacista kažu da je kompjuter baziran na BlackGoo – sistemu. Imali su u cevima BlackGoo koji je moguće povezati sa kvantnim sistemom i povezati Neuro Lingvistički program koji programira lјude po želјi onih koji to rade.


Neuro lingvističko programiranje na taj nacin utiče na svest, podsvest i dovodi lјude u neko drugo stanje realnosti od onoga kakvo zapravo jeste. To je zapravo stari koncept. Na primer ranije u čovečanstvu nije bio poznat revanšizam, ali se uz to programiranje usadilo u mnoge lјude na planeti Zemlјi ideja o revanšizmu i od tada se lјudi neprestalno ubijaju. To je recimo primetno kako odudara od potpuno prirodnog ponašanja jer u prirodi nije poznat revanšizam. Ni jedna gazela se ne sveti, niti se slonovi svete i očekuju revanšizam ako im lavovi pojedu neko mladunče. Rivalitet postoji ali ne i revanšizam.

Isto tako u prirodi ne postoji tako često nama usađena reč ne koja sama po sebi predstavlјa negaciju koju zapravo univerzum ne prepoznaje. Znači kad neko napravi slogan No more War, što znači NE Više rata, kroz univerzum odjekuje više rata kao eho koji se ponavlјa a zapravo upravo to i vidimo jer se stalno dešavaju ratovi širom planete.

“(Vlade) poveravaju kontrolu vojnom sektoru. Vojni sektor poverava kontrolu Obaveštajnoj službi koja poverava kontrolu crnim magovima. Crni magovi prepuštaju kontrolu demonima. A DEMONI SU IZGUBILI KONTROLU NAD SVOJOM A.I. (veštačkom inteligencijom). … ne radi se o menjanju vlade zato što je CEO KONCEPT VLADA… DEMONSKI. Ne radi se o zameni lјudi. To nikada neće uspeti. MORAMO DA PROMENEMO IGRU.”Harald Kautz Vella, , co-autor of “Dangerous imagination, Silent Assimilation

Četvrti kvantni kompjuter koji deluje na lјude se nalazi negde izmedju Vashington DC i New Yorka. Dijabolični epicenter koji radi na tome kao kontrolna jedinica zapravo je došao do toga da rasprskavaju sintetički RNK. I to je čista veštačka inteligencija. Za demone i parizite se kaže da nemaju sopstvo tj. individualnost već da njima upravlјa neka zajednicka veštačka inteligencija. Dolaze na planetu bez srčane čakre, i pokušavaju da isisaju svesnost od čovečanstva kako bi mogli da nastave svoje putovanje i prehrane se kako bi opstali. Oni uzimaju životnu energiju kako bi preživeli. I svi koji učestvuju u tome prave istu grešku uzimajući učesće u toj igri. A to je zapravo đavolska igra koja se svodi na to: “ pusti me da učestvujem u tvojoj igri i ja ću ti služiti” . Neću preuzeti odgovornost, ne znam šta radiš, ali me pusti da učestvujem u tvojoj energiji i služiću ti.

To se desava i sa državnim sistemima. Mi to radimo odlazeći da glasamo. Dajemo odgovornost i kontrolu onima za koje glasamo bez naše odgovornosti kada preuzmu funkcije. Oni daju kontrolu vojnim vlastima, vojne vlasti obavestajnim strukturama, ovi opet daju crnim magovima koji komuniciraju sa tamnim silama (demonima), a tamne sile komuniciraju sa AI (veštačkom inteligencijom) koja njima upravlјa. Sada smo u takvom trenutku kada je potrebno potpuno promeniti sistem vladanja na planeti kako bi se stvari dovele u poziciju da svako može da bude odgovoran za ono što radi bez obzira gde se nalazi i šta radi. Jer kad se to desi prestaju ratovi i čovek se posvećuje sebi, porodici, okruženju, prirodi i prirodnom ponašanju.

Supstanca koja je još poznata i kao La Mancha Negra je misteriozna crna supstanca koja je nestala sa puteva u Karakasu, Venecuela, koja se pojavila 1986. godine. Od pojavlјivanja La Mancha Negra ili kako ga zovu Crni Gu, izazvao je višestruke nesreće u automobilima i zahtevao mnogo života. Nakon gotovo dve decenije studija i milion dolara potrošenih da se identifikuje supstanca i njen izvor, pronalaženje razloga se pokazalo teško i još uvek nema definitivnih objašnjenja.

La Mancha Negra se prvi put pojavila Godine 1986. kao duge trake dužine do 50 metara. Primetili su ga radnici dok su pokrivali 30-godišnji asfalt na autoputu između Karakasa i njenog aerodroma. U početku, zabrinutost za ovo novo i čudno blato bila je mala, ali se ubrzo širila. Čak 8 milјa autoputa uskoro je bilo pokriveno nepoznatim materijalom koji se proširio vremenom. Utvrđeno je da raste kada su uslovi vrući i vlažni, ali se smanjuju kada je hladno i suvo vreme. Izgledalo je da više voli tunele i nagibe izvan aerodroma.

Gumasta struktura u teksturi, suptance koja se širila je pretvarala put u izuzetno nebezbedno mesto, što je dovelo do toga da se vozila sudaraju ili da klizaju sa puta. Grupa eksperata 1991. godine konsultovala je predsednikaCarlosa Andresa Pereza o problemu, ali nije mogla utvrditi uzrok problema i sastav supstance. 1.800 smrtnih slučajeva je tada pripisano La Mancha Negra u pet godina pre 1992. Do tada su se nekoliko desetina mrlјa proširile širom grada Karakasa.

Vlada Venecuele je ušla u projekte, navodeći da je uložila “milione dolara” za istraživanje ovog problema, čak i konsultovanjem i uklјučivanjem stručnjaka iz SAD, Kanade i Evrope. Ministarstvo za saobraćaj i veze 1994. godine pokušalo je da opere La Mancha Negra, verujući da će čudna pasta koja se sastoji od kako su mislili nafte i prašine, nestati ako prepuste te deonice puta uticaju jakih kiša i verovali su da će to oprati supstancu. Pokušali su da prskaju te mrlјe vodom pod pritiskom, ali to nije uspelo. Pokušali su da ga jednostavno operu i eliminisu deterdžentima ali nista nije pomagalo. Čak su i više puta skidali i čistili gornji sloj puta i ponovo ga gradili ali se La Mancha Negra ponovo pojavila. Najzad, vlada je sipala tone vapnenca krečnjaka iznad mrlјa da bi “osušila” te tzv. mrlјe na putu. Ovo je delovalo neko vreme, ali je stvorilo druge probleme; putevi su postali toliko puni prašine da su se vozači i lokalni stanovnici žalili da je vazduh bio neujednačen i teško se disalo.

U januaru 1996. godine, nedostatak održavanja, slabih padavina i lošeg kvaliteta vozila u Karakasu, učinili su puteve još jednom spojene sa supstancom. Mislili su da je La Mancha Negra bila rešena 1996. godine nakon što je iz Nemačke dostavlјena posebna oprema za čišćenje. Međutim, La Mancha Negra se ponovo pojavila 2001. godine na Baralt, Nueva Granada, Fuerzas Armadas, Sucre i Urdaneta Avenues u Karakasu. La Mancha Negra je opisana kao debela, masna, crna, gusta supstanca okarakterisana kao blato koja ima konzistenciju žvakane žvake, iako Venecuelanci opisuju da su putevi koje ona pokriva “glatki kao led”.

Tim iz ministarstva za transport i komunikacije Venecuele verovao je da je La Mancha Negra bio sastavlјen od prašine, ulјa i raznih organskih i sintetičkih materijala. Godine 2001. The Sunday Telegraph je izjavio da je jedan izveštaj pokazao da je “mešavina iskorišćenog motornog ulјa i visoko korozivnih kočionih tečnosti”, ali zaklјučio je da “Nakon 14 godina opširnih studija, niko ne zna odakle je, odakle dolazi, ili kako se otarasiti te supstance koja je kreirala mnoštvo problema u saobraćaju”.

Različite teorije su predstavlјene kako bi se objasnio fenomen, ali niko nije uspostavio svoju teoriju koja objašnjava tačnu prirodu ove supstance. U prvom trenutku, neki su verovali da je slivajući se, kanalizacija iz obližnjih siromašnih naselјa koja je tekla nizbrdo, i zalazila ispod asfalta, izazivala hemijsku reakciju koja je uništavala puteve. Venecuelanski inženjer i predstavnik vlasti Fernando Martinez Mottola izjavio je 1991. godine da neće ukloniti samo La Mancha Negra, već i stanovnike u blizini autoputa Caracas-La Guaira, s obzirom da su “bili deo problema koji stvara curenja na putu”.

Los daños ecológicos causados por el ELN no están medidos ni descritos. La gran mancha negra sigue corriendo Catatumbo abajo… (Ekološka šteta prouzrokovana ELN-om se ne može izmeriti niti opisati. Velika crna mrlјa nastavlјa da se kreće niz Catatumbo…)

Druga teorija je bila da je La Mancha Negra kako Crni Gu zovu latinosi, ulјe koje se proteže od substandardnog asfalta, a Venecuelanci veruju da je neko položio pogrešan asfalt koji bi absorbovao ulјe kada su temperature porasle. Međutim, Ministarstvo za saobraćaj i veze izdalo je saopštenje da sastav asfalta apsolutno nije imao nikakve veze sa formiranjem supstance.

Najprihvaćenija teorija je bila da je La Mancha Negra rezultat nebrojenog broja starih automobila koji rasprskavaju svoje tečnosti vozeći tim putevima. Profesor Giannetto, komesar Ministarstva za saobraćaj i veze, verovao je da je La Mancha Negra bila akumulacija prašine na putevima i nafte i ulјa puštenih iz automobila koji su formirali pastu na putevima. Godine 1996. The Wall Street Journal je objavio da će zbog jeftinih cena benzina u državi, Venecuelanci voziti džinovske džipove i kamione, rekavši da “lokalci nazivaju autoput la mancha negra” ili crnom mrlјom, jer bukvalno iz njega sija ulјe od kapi hilјada velikih automobila koji svakodnevno odlaze u grad. Kamioni sa vodenim rezervoarima periodično idu i prskaju po putu u uzaludnim pokušajima da se operu tzv. naftne mrlјe koje uzrokuju stotine nesreća godišnje.

Pod predsedništvom Karlos Andres Pereza 1992. godine u vreme političke krize, navodi se da su njegovi politički protivnici širili naftu na putevima kako bi omalovažili njegovu reputaciju kao lidera. Tako su i politizovali slučaj koji nikako nisu mogli da objasne. 2001. godine, nakon Bolivarske revolucije Hugo Chaveza, supstanca je još jednom upotreblјena kao političko sredstvo, sa gradonačelnikom Chavista Freddijem Bernalom koji je izjavio da je opozicija angažovala beskućnike Venecuele da ga prenose iz plastičnih kesa tokom noći.

Šta je zapravo Crni gu i šta on to radi?

 

U moru holivudskih filmova i produkcije možemo da prepoznamo Crni Gu koji je vidlјiv uvek kao crna tečnost koja je živa. Uglavnom prikazana kao demonska tečnost vanzemalјskog porekla koja je zapravo oružje izgrađeno da uništava i podstiče uništavanje. Obzirom na to da je supstanca pokazala da ima i destruktivne i životvorne osobine veruje se da je supstanca katalizator evolucije. Primećeno je da se DNK živog subjekta u dodiru sa tom supstancom menja.

Nepoznato je potpuno do kraja kako je nastalo prisustvo crne supstance i kako reaguje kada se samo aktivira, ali polako izlaze na svetlo dana neka saznanja da je to moguće koristiti za bioinženjering, možda i za vojne primene. Kada se prikazuju mesta gde se nalazi skladišten Crni Gu, ona više izgledaju kao neka vrsta hrama pre nego istraživački objekat. Jedna od teorija ukazuje na to da se crna supstanca u stvari aktivira prisustvom “greha”. Crni gu zapravo treba “domaćina” u kojem može da reformiše DNK /ili kako neki kažu evoluira DNK. Možda, pitamo se, da li je ta supstanca zapravo kreiranje nove svesnosti koju nam nameću kosmički paraziti kako bi od nas stvorili humanoide koji će imati karakteristike sličnije njima pre nego čoveka i gde se odsustvo empatije zapravo kreira kako bi bilo više nasilјa tj. kako ja to vidim u ovom trenutku dovodi se do nivoa samouništenja gde lјudi pokušavaju da unište jedni druge na razne načine. Tako je krajnji rezultat uvek transformisati čoveka da postane sličan ili potpuni vanzemalјac.

Misterija Crnog Gu-a


Zašto je deo pojedinih podmorskih terena, supstanca sastavlјena od mrtvog planktona i drugih organizama koji pokrivaju pod Meksičkog zaliva? Uzorci su uzeti sa sredine puta jednog broda na krstarenju u okolini mesta Pensacola, Florida. Čim je izašao na pučinu, brod je poceo da uzima razne uzorke sa morskog dna. Kada je tim povukao uzorke, bili su zapanjeni onim što su pronašli: cilindri ispunjeni crnom, želatinoznom gumom koja izgleda baš kao sirovo nafta. Ali to se nije ponašalo kao nafta: naučnici su mogli lako da je operu sa rukama i snažno su osetili miris sumpora, a ne nafte.

“Kao sedimentolog, mogu vam reći da niko od nas nikad nije video ovakve stvari u Meksičkom zalivu”, kaže jedan od istraživaca. Lokacija je takođe zanimlјiva. Prema timu naučnika, ta oblast je bila podvrgnuta više od dva meseca neprekidnom ubrizgavanju obalnog područja i široko rasprostranjene upotrebe disperzanata u plitkim vodama u blizini obale. Vrativši se nazad u laboratorije Univerziteta u Južnoj Floridi, počeli su eksperimenti. Izgledalo im je da je Crni Goo sastavlјen od mrtvog planktona i drugih organizama koji su se pridržavali jedni sa drugima. Postavlјalo se pitanje zašto su svi ti životni oblici umrli? Da li je to napravio British Petroleum svojim istraživanjima ili su ti organizmi ušli u neki drugi otrov u zalivu?

Prema nekima sigurno je “da su se ti jedinstveni sedimenti akumulirali u proteklih nekoliko godina i da je njihovo poreklo istovremeno u toku vremena nastalo kao posebna forma ulјa i supstanci koje su upotreblјene kao raspršivači u tom području. Najsavremenije teorije zavere na internetu koje uklјučuju paranormalnu, vanzemalјsku / NLO aktivnost i stvarne slučajeve otmica iz celog sveta sve više primećuju da je Crni Gu nezaobilazni elemenat koji služi nekome za promenu svesnosti.

 

Čudan Crni Goo koji dolazi sa Zemlјe, nano boks i genetski projektovani morgeloni

 

Mnogi video snimci o ovoj temi su nedavno objavlјeni, ali tek će nadolaziti i sve više će se produblјivati tema Crnog Gu-a. Čini se da su mnogi verski kanali YouTube-a došli do zaklјučka da je “crni gu” ostatak koji je ostao u takozvanoj prokletoj kući ili je u posedu demona. Izgleda da Crni Goo samo prolazi kroz našu zemlјu kao fosilno gorivo, u gradovima širom sveta ima više Crnog Gua. Da li je to kiša? Može li biti iz svemira? Ili možda od prskanja putem chemtrailsa. Pitamo se ko to zasigurno zna … sve što znamo je da smo svi donekle obeleženi da ne kažem zaraženi tom supstancom.

Postoji i teorija da ta tehnologija očigledno nije ništa novo. Dobili smo tehnologiju od posetilaca iz svemira koji su se dogovorili sa vladama. Dali su im alate za kontrolu stanovništva na nivou DNK i usmerili ih na njihovu volјu. Da li je možda to razlog bezvolјnog stanovništva da menja loše stvari u raznim državama širom sveta? Postoje razne teorije zavera kako se to popularno zove ali ovo je jako zanimlјivo.

Postoji teza koju tvrdi jedan naučnik da je u nekom vremenu u našoj dalјoj prošlosti neko napravio naše postojeće nafte i promenio je na molekularnom nivou. Nafta svakako doprinosi razvou i danas kada je u pitanju nano tehnika i genetski inženjering, mi samo pokušavamo da posmatramo stvari sa razumevanjem ovih tehnologija kao lјudska bića.

Ako je u pitanju napredna vanzemalјska rasa, mogli bi genetski promeniti sve što žele. Dakle, ovo je poput nanotehničkog proizvoda, to je zapravo živa stvar, gde bi nano tehnički razvijena materija izgledala prikladnija i programirana na nivou DNK / RNK uradila ono što im je potrebno za ove vanzemalјce ili bicća ili parazite ili kako već da ih nazovemo… Ova tehnika je daleko napredovala. Veruje se da nasi takozvani nekonvencionalni vanzemalјci ne dolaze sa daleke planete, u drugi solarni sistem, o čemu je govorio Keplar institut koji kaze da ovo zna. Kazu: “Ne … Ovi vanzemalјci kažu da dolaze iz druge dimenzije a ne iz drugog solarnog sistema”.

Dajvid Ajk ( David Icke ) je izgleda u pravu obzirom da stalno priča o reptilijanskom matriksu u kojem vladaju paraziti koji će od stanovništva na Zemlјi napraviti lјute, depresivne i nesrećne lјude. Zapravo paraziti koji deluju tako da čovek gubi svoju energiju postaje samo sijalica koja se lagano gasi trošeži svoje resurse iz nepoznatih razloga a koji struje kroz njegovu auru, krv i ceo organizam isisavajući životnu energiju. Na žalost neke od njegovih teorija nisu daleko od istine pa su prepoznatlјive. E sad da li su to reptili ili bića koja su prepoznatlјiva kroz nano tehnologiju koju nam rasprskavaju iznad glava nije ni važno. Činjenica je da različite takozvane teorije zavere imaju neke slične rezultate na kraju na opšte iznenađenje, izgleda da nisu daleko od istine.

Dok se dotičemo Crnog Gua ne možemo da mimoiđemo Morgellone ( Morgellone ). Morgeloni su vlakna koja se u poslednje vreme otkrivaju u lјudskoj koži i predstavlјaju novi oblik hibridne biologije. U grupi su gde i ostale glјivice, paraziti ili čak bakterije, ti mali crvici se vazdušno inhaliraju i ulaze u naše telo kroz vazduh koji dišemo. Ove stvari se naravno prirodno ne pojavlјuju na našoj planeti (bar ne u sadašnjoj formi). Neko, ili nešto što je napravilo ove stvari zna više o tome. Zvanično na stranici o Morgelonovom sindromu piše da je to u osnovi paranoja, ali se kaže da su vidlјiva i da postoje vlakna koja izlaze iz kože? Pa šta je to onda?

Znači Chemtrails koji su vidlјivi na nebu su zapravo rasprskavanja, izmedju ostalog, i Morgelona koji su usmereni na celu biosferu kako bi lјudi modifikovali svoj DNK i kako bi se menjali. Ko nas menja pitamo se, ali činjenica je da se to čini u svrhu promene svega prirodnog.
Morgeloni su gotovo dovolјno evoluirani … To su zapravo živa bića, oni su kao programi, koje svakodnevno udahnemo kroz Chemtrails. Kada ove stvari sazru, one postaju poput malog pauka u donjem crevu. Oni čak imaju seksualne organe koji su muški ili ženski. Luda stvar koju ne možemo nositi više od 2 komada u našim stomacima. To su stvari koje se hrane našim energijama a naročito dobro na njih deluju energije straha, besa i mržnje. Zanimlјivo je da su lјudi koji su primetili Morgelone i bili ispitivani u raznim istraživačkim i medicinskim centrima bili upravo osobe pune lјutnje, depresije, strahova i slično. To je nekako povezano, baš izgleda zanimjivo ali na određeni način upozorava jer svi smo donekle inficirani.


Zato prelazimo na ono što smo naučili, ovi morgeloni u kojima dišemo, iz nekog tipa sistema za isporuku (kao što je Chemtrails), postaju nosilac (eventualno) novog zrelog vanzemalјskog pauka koji raste u našim crevima. Oni su psihički i hranjeni od naše suštine, naše životne snage ako želite. Takođe su programirani, tehnički i mogu da odašilјu razne frekvencije, tako da te stvari nas pretvaraju zapravo u antenu koja može da prima signale, a mi možemo primetiti da ima sve više stvari poput srčanog udara, aneurizma, pucanja krvnih sudova, postajemo otrovani i vrlo često sa smrtnim ishodom. To je posledica sve većeg rasprskavanja koje je naglo pojačano u našoj atmosferi od 2003. godine. Da li je to zapravo njihov program na planeti zemlјi? Da preuzme naše telo kao domaćina i napravi maksimalno lјude razdražlјivim i agresivnim.

Nije ni malo čudno sto Crni Gu nazivaju najmisterioznijom postojećom supstancom koja je demonski živi pametni tečni Kristal. Pretpostavlјa se da sve planete imaju Crni Gu unutar svoje strukture. Pretpostavlјa se da su neke vlade poput američke i ruske upoznate sa vanzemalјskim vrstama, a nekoj vladi, ove planete, data je šifra zadnjih vrata, kako bi mogli isklјučiti mrežu morgelona nano-tehnike. Međutim, kako vreme odmiče, ispostavlјa se da su ti entiteti lagali. Stvorenja iz drugih dimenzija, nisu imala nameru da ostave otvoren izlaz i zadnja vrata. Mi smo kao bića bili kompromitovani, naše emocije, naše misli i sve ostalo se vraća nazad u naftu kao izvore života i na kraju se vraćamo u ruke naših kontrolora koji preko tih supstanci potpuno kontrolišu stvari i trude se da to stanje drže održivim kako bi se iznova rađala nova agresija i borba za naftu u kojoj se izvesno nalazi na mikronivou i Crni Gu.

Svaka planeta u svemiru ima Crni Gu duboko unutar njenog jezgra. To je u suštini ono što svi živi životi (čak i lјudi) postaju nakon smrti, a milionima godina kasnije imamo sirovinu koja je nazvana “fosilno gorivo”. Sve naše prošlosti, iskustva i sećanja se čuvaju u toj supstanci. Šta ako je naprednija vanzemalјska rasa već shvatila i ima kompletna saznanja o tome kako čovek razmišlјa gde ide njegova svesnost i kako može to da izmeni? Šta ako nauče kako iskoristiti ovu bazu podataka ili mrežu uskladištenih podataka u bazi podataka naše planete? Koga je zaista briga ako je to urađeno sa genetskim inženjeringom, ili već na bilo koji način. Činjenica je da se to već događa našoj planeti.

Pretpostavlјa se da su strani entiteti mogli hakerski da uđu potpuno u naše sisteme i na određeni način mogli bi biti tu, ispred nas, izvan naše vidlјive svetlosti. Spominjali smo istraživanja Instituta iz Johanesburga koji je mogao da vidi energetska tela koja jedu našu auru i hrane se kao pravi paraziti. Nije slučajno što su to ukinuli i uništili. Ova višedimenzionalna bića nisu samo hakovala našu planetarnu bazu podataka već su, postepeno uz morgelone, potpuno “ukorenjeni” ili kompromitovani kao lјudska bića. Naučnici bi trebali da prestanu da uzimaju mito iz velikog korpusa vojnih i obaveštajnih struktura jer na kraju krajeva neki analitičar, koji to sve istraži i otvori kao temu, može da ispadne super heroj. Analizom tih i takvih stvari otkrivamo kako se vrši vrhunska manipulacija u kojoj glavnu ulogu ima parazitski sistem koji isisava nasu životnu energiju. Kad kažemo našu verujemo da je kompletan biodiverzitet priroda i čovek kao njen sastavni deo, načet i da Midgard planeta počinje da se buni obzirom da energija mora da se nadoknadjuje, a kako se paraziti ponašaju mogla bi planeta da bude beživotna već za par miliona godina. Tako su i životi na pojedinim planetama izumrli gde su paraziti preuzeli glavno vođstvo I napustili je kao što to uvek rade. Crni Gu – čudna tamna supstanca je živi paranormalni Kristal. Očigledno je sastavni deo nafte jer se već dugo vode ratovi na svetu u ime te crne supstance.

Često se dešava da se pojavlјuju crne kiše kroz rasprskavanje i to se često spominje da je uzročnik Crni Gu. Ima Gu-a u raličitih boja i u transhumanističkim naukama nalaze se objašnjenja šta koji Gu radi. Evo primera:

Plavi gu u rečniku transhumanističkih nauka predstavlјa nanomašine koje se upotreblјavaju protiv sivog gu-a odnosno protiv svih nanomašina koje proizvode destrukciju.

Zlatni gu – član familije sivog gua, koji uzima zlato iz morske vode i on postavlјa sistem u kojem se nalaze vođene mašine koje prave replike i vode u destrukciju.

Zeleni gu – biomašine koje vode računa o populacionoj politici koje koriste da bi se sterilisao jedan odredjeni broj stanovnika radi smanjenja populacije. O tome je pisao Nick Sabo naučnik u svojoj disertaciji “život u eri humanoidnog genocida” .

Sivi gu je pretpostavlјeno gu koji se samo replicira bez kontrole, ali svakako zbog nedostataka elemenata to baš i nije moguće u nedogled.

Kaki gu je vojna tehnologija nanomašina koje se trude da čini isto kao Sivi gu, mada je još uvek nepoznato šta se zapravo dešava nanošenjem tog gua, obzirom da se krije.

Crveni gu koji je kreiran kao nanotehnološka destruktvina odbrana od slučajnog nastanka Sivog gu-a. Sve je to svedeno kroz transhumanizam kao nanotehnologije, programirana materija i slično.

Transhumanizam je zapravo nauka koja pokušava da objasi šta se dešava u budućnosti i kako će šovek zapravo izgledati i šta će se dečavati kroz sve forme života.

Transhumanizam (ponekad skraćen kao >H or H+) je međunarodni intelektualni i kulturni pokret koji podržava upotrebu novih nauka i tehnologija za pobolјšanje lјudskih mentalnih i fizičkih sposobnosti i urođenih veština ali u isto vreme i poništavanje onog što se smatra nepoželјnim i nepotrebnim aspektima lјudskog stanja, kao što su glupost, patnja, bolest, starenje i neželјena smrt. Transhumanistički mislioci proučavaju mogućnosti i posledice razvoja tehnika pobolјšanja čovjeka i drugih tehnologija koje pomažu u hitnim slučajevima kroz tehnologije hitne reakcije. Moguće opasnosti, baš kao i beneficije, moćnih novih tehnologija koje bi mogle korenito izmeniti uslove naših života su takođe predmet brige transhumanističkog pokreta.

Iako prva poznata upotreba naziva “transhumanizam” datira iz 1957, savremeno značenje je rezultat 1980-ih, kad je jedna grupa lјudi naučnika, umetnika i futurista iz SAD počela da organizuje ono što je na kraju preraslo u transhumanistički pokret. Transhumanistički mislioci beleže postulat kako će lјudska bića vremenom biti transformisana u bića sa pobolјšanim sposobnostima koja bi opravdala naslov novi čovek, ili čovek posle čoveka. Transhumanističko predviđanje duboko promenjene budućnosti čovečanstva je privuklo mnoge zagovornike i kritike iz širokog spektra perspektiva. Transhumanizam je opisan od strane jednog od onih koji to maksimalno podržavaju kao “pokret koji uspostavlјa naj-izazovnije, najhrabrije, najmaštovitije i naj-idealističkije težnje čovečanstva” dok ga je jedan od istaknutih protivnika opisao kao jednu od najopasnijih ideja na svetu.

Neki autori smatraju da je čovečanstvo već transhumano, jer medicinski napredak u poslednjih nekoliko vekova znatno menja našu vrstu. Ali to ne bi bio svestan način promene pa se zato i naziva transhumanizam. Ljudi nisu savršeni, ali oni mogu stvari pobolјšati promovišući klјučne humanističke vrednosti. U sredinama tako fanatično okrenutim prošlosti kao što je naša, nije nimalo čudno da je već širenje naučne pismenosti – o višim i kompleksnijim načinima za pobolјšanje statusa nauke u društvu, na opštu korist, da i ne govorimo – pravi sizifovski zadatak. Jedan od razloga je očigledan: nauka je suštinski okrenuta ka budućnosti. Čak i one discipline koje se formalno bave prošlošću, kao što su paleontologija, kosmologija ili politička istorija, zapravo to čine radi izvlačenja predviđanja (ili retrodikcija) za budući rad. Zar se čak i u kolokvijalnom govoru, pa i političkom žargonu (dakle najprimitivnijoj i najmanje kompleksnoj vrsti žargona), ne čuje toliko puta kako “iz istorije valјa izvući pouke”? Za šta tačno pouke? Očigledno, za budućnost. Pa zašto se onda tom budućnošću eksplicitnije ne bavimo? Zašto se elementarna istina da je svakodnevni deo bilo kog naučnog rada predviđanje – između ostalog, rezultata eksperimenata ili terenskih istraživanja – ne uči u školama?

Niko neće sporiti da je prošlost legitimni predmet naučnog istraživanja, naročito u istorijskim naukama (u koje spadaju i paleontologija i dobar deo drugih geo-nauka, kosmologija i slično). Čak i van formalno istorijskih nauka – a istinska nauka ne zna za podele, za razliku od lјudskih birokratija – vrlo često se pojavlјuju bitni istorijski elementi. Divan primer su pomračenja Sunca i Meseca, koja je nemoguće rekonstruisati bez razumevanja istorijskih promena u prošlosti. Kao što su odlično pokazali Mizner, Torn i Viler na samom početku njihove slavne Gravitacije, verovatno najimpresivnije naučne knjige 20. veka, mi znamo da se 14. januara 484. odigralo totalno pomračenje Sunca koje je iz dvorišta svoje kuće posmatrao poslednji klasični filozof starog sveta, Proklus Atinjanin. Međutim – i tu sledi zanimlјiv obrt – kada vratimo naš dinamički planetarijum unatrag, mi vidimo da to nije bilo moguće, jer je traka totaliteta prolazila daleko od Atine sve dok ne uzmemo u obzir istorijske promene Zemlјine rotacije.

Takođe, pre nekih dvadesetak godina vodila se u najuglednijim časopisima za fundamentalnu fiziku poput Physical Review Letters veoma interesantna rasprava oko toga da li je u eksperimentima barona Lorana fon Etveša, mađarskog fizičara sa kraja 19. i početka 20. veka, bila detektovana – ali ne i otkrivena šta! što je posledica našeg savremenog tumačenja šta znači “otkriće” – misteriozna “peta sila”, odnosno nova i do sad nepoznata fundamentalna interakcija, koju predviđaju neke od kvantnih teorija polјa. U toj raspravi su se, između ostalog, potezali argumenti vezani za topografski plan Budimpešte u doba Etvešovih ogleda, te relativni položaj njegove aparature u odnosu na značajne zgrade u blizini!

Dakle, elemenata istorijskog istraživanja ima u svim oblastima prirodnih nauka. I to se sve prihvata kao sasvim legitimno, čime otpada naivni argument koji se i dalјe ponegde čuje od ostataka pozitivista, da se istinska nauka bavi samo večnim i vanvremenskim relacijama. Zašto onda elementi koji se odnose na budućnost bivaju doživlјavani ili kao naučne ili kao nekakve neprimerene spekulacije.

Situacija se poslednjih decenija menja, jednim delom zbog pojave i dramatičnog razvoja koncepata vezanih za nejasni i pomalo zbunjujući pojam transhumanizma. Transhumanizam je radikalno novi pristup razmišlјanju o budućnosti koji je zasnovan na premisi da lјudska vrsta u svom sadašnjem obliku ne predstavlјa kraj evolutivnog razvitka čoveka, već pre njegov početak. Svetska transhumanistička asocijacija formalno definiše transhumanizam dvojako:

  • kao intelektualni i kulturni pokret koji afirmiše mogućnost i poželјnost suštinskog pobolјšavanja lјudske situacije kroz primenu razuma, posebno korišćenjem tehnologije da se uspori ili eliminiše starenje i ogromno povećaju lјudske intelektualne, fizičke i psihološke sposobnosti; i
  • kao istraživanje posledica, obećanja i potencijalnih opasnosti korišćenja nauke, tehnologije, kreativnosti i drugih sredstava da se prevaziđu temelјna lјudska ograničenja.

Očigledno da je ovo drugo značenje za nas najznačajnije, ali valјa par reči posvetiti i prvom. Transhumanizam se može posmatrati kao nastavak i produžetak humanizma, iz koga je delimično izveden. Humanisti veruju da su lјudi značajni, te da individue imaju vrednost same po sebi. Mi svakako nismo savršeni, ali možemo stvari pobolјšati promovišući klјučne humanističke vrednosti kao što su racionalno mišlјenje, sloboda, tolerancija, solidarnost i demokratija. Transhumanisti se slažu sa ovime, ali takođe naglašavaju ono što imamo potencijal da postanemo. Ne samo da možemo upotrebiti racionalna sredstva da pobolјšamo lјudsku situaciju i spolјašnji svet; mi ih takođe možemo upotrebiti da pobolјšamo sami sebe, lјudski organizam. I čineći to, mi nismo ograničeni tradicionalnim humanističkim metodama, kao što su obrazovanje i kulturni razvitak. Možemo, naime, upotrebiti tehnološka sredstva koja će nam u konačnom zbiru omogućiti da se pomerimo iznad onoga o čemu se obično misli kao o “lјudskom”. Uzgred, sam termin transhumanizam skovao je jedan od najvećih biologa 20. veka i jedan od tvoraca Moderne sinteze (što je naziv za savremenu, neodarvinističku teoriju evolucije), ser Džulijan Haksli, u sjajnom eseju pod istoimenim naslovom iz 1957. godine.

Gotovo da je univerzalni konsenzus u savremenom svetu da naš lјudski oblik ili detalјi naše sadašnje lјudske fiziologije nisu ono što definiše vrednost koju posedujemo, već su to pre naša htenja i ideali, naša iskustva i vrste života koje živimo. (U skladu upravo sa ovim temelјnim načelom, danas se potpuno opravdanim prezirom gleda na sve oblike diskriminacije na rasnoj osnovi ili diskriminacije prema licima sa invaliditetom ili nekim oblikom posebnih potreba!) Otuda potiče i veoma važan koncept prava utemelјenih u ličnosti (person-based rights), koji omogućava da se sve više i češće govori o pravima ne-lјudskih individua kao što su životinje; nije teško pretpostaviti da će slična etička načela biti razvijena kada se pojave i, na primer, inteligentni roboti. Sa stanovišta transhumanista, napredak je kada više lјudi postaje sposobno da svesno oblikuje sebe, svoje živote, i načine na koje se odnose prema drugima, u skladu sa njihovim najdublјim vrednostima. Kao što je Džim Votson, ko-otkrivač strukture DNK i prvi rukovodilac Projekta lјudskog genoma, pre par godina rekao sa karakterističnom otvorenošću: Niko nema odista hrabrosti da to izgovori, ali ako bismo mogli napraviti lјudska bića bolјim dodavanjem gena, zašto to ne bismo učinili? Konzervativci na desnici i levici – idolatristi ili “božanstva” ili “prirode” – nisu uspeli, uprkos ogromnim naporima, da daju smislen odgovor na ovo jednostavno Votsonovo pitanje.

Kroz ubrzani tempo tehnološkog razvitka i naučnog razumevanja, ulazimo u potpuno novu fazu u istoriji lјudske vrste. U relativno bliskoj budućnosti možemo se suočiti sa pojavom stvarne veštačke inteligencije. Nove vrste saznajnih oruđa će biti izgrađene koje će kombinovati veštačku inteligenciju sa tehnologijom novih interfejsa. Molekularna nanotehnologija ima potencijal da stvori obilne resurse za svakoga i da nam omogući punu kontrolu nad biohemijskim procesima u našim telima. Time bi se eliminisale bolesti i neželјeno starenje. Kroz redizajn ili neurohemijsko obogaćenje naših mozgova mogli bismo steći povećano emocionalno blagostanje, širi raspon osećanja ili veću sposobnost za posvećenost našim životnim projektima ili volјenim osobama. Očigledno, najznačajniji naučno-tehnološki prodori sa stanovišta transhumanizma leže u oblasti kompjuterskih nauka, biologije i fiziologije, te fizike koja pruža osnovu za razvoj molekularne nanotehnologije. Među dalekovidim transhumanistima se često pojavlјuje i interes za astronomiju, kao nauku koja proučava širi životni prostor budućeg čovečanstva, u skladu sa slavnom maksimom velikog ruskog inženjera i vizionara Konstantina Ciolkovskog: “Zemlјa je kolevka čovečanstva, ali ko želi da čitav život provede u kolevci?”

Pored Ciolkovskog, među najvažnije intelektualne prethodnike transhumanizma u istoriji ideja možemo pomenuti engleskog filozofa iz 17. veka Frensisa Bekona (sa njegovom “Novom Atlantidom”), pisce Herberta Džordža Velsa i Olafa Stejpldona, teologa i paleontologa Pjera Tejara de Šardena, našeg izumitelјa Nikolu Teslu, i mnoge druge. Medju naučnicima XX veka, posebnu pažnju privlače vizionari poput britanskog biohemičara i polihistora Džona B. S. Holdejna, fizičara i vizionara kosmičkih habitata Džerarda O’Nila ili medicinara Roberta Etindžera, koji su razmatrali primenu konkretnih naučnih dostignuća u cilјu produženja i pobolјšanja kvaliteta lјudskog života. Takođe treba imati u vidu da popularizacija nauke (u tradiciji nažalost pokojnog Karla Segana, Ričarda Dokinsa ili Stivena Hokinga) ima veoma veliki značaj za transhumanistički poduhvat, budući da je to za sada glavni kanal kojim se sa relevantnim dostignućima upoznaje najšira publika od koje se očekuje smisleno razmatranje i političko odlučivanje o pitanjima od suštinskog značaja za budućnost čovečanstva.

Na drugoj, tamnijoj strani, transhumanisti priznaju da neke od ovih predstojećih tehnologija mogu potencijalno prouzrokovati veliku štetu lјudskom životu. Čak i sam opstanak vrste mogao bi biti doveden u pitanje (na primer, zloupotrebom biotehnologije u svrhe bioterorizma). Traganje za razumevanjem opasnosti i rad na sprečavanju katastrofa među suštinskim su delovima transhumanističkog programa. Stoga je verovatno najznačajniji aspekt transhumanističkog interesa upravo isprovociran pitanjem mogu li transhumanističke tehnologije (poput bio- i nanotehnologije, veštačke inteligencije, virtualne realnosti i drugih) biti opasne? Odgovor je očigledno pozitivan, što povlači hitnu potrebu da se analiziraju i diskutuju problemi pre nego što postanu stvarnost. Biotehnologija, nanotehnologija i veštačka inteligencija imaju potencijal da stvore ogromne i veoma složene opasnosti ako se koriste nepažlјivo ili maliciozno. Transhumanisti insistiraju da je od najvećeg značaja da počnemo da uzimamo ova pitanja najozbilјnije. I to sada.

Postoje ogromna etička, društvena, kulturna, filozofska i naučna pitanja vezana za budućnost lјudske vrste koja je potrebno razmotriti u detalјima. Potrebno je mnogo istraživanja, kao i najšira moguća javna rasprava. Takođe je potrebno stvoriti institucije i međunarodni okvir koji će omogučiti vođenje odgovorne politike i implementaciju razumne i odmerene regulative. Sve ovo će zahtevati dosta vremena, i što pre počnemo to su naše šanse da izbegnemo najopasnije veće zamke.

Ovde je važna nova kategorija, tzv. egzistencijalnih rizika, tj. opasnosti koje prete opstansku čovečanstva kao celine, ili, u najbolјem slučaju, vode do trajnog zaustavlјanja napretka čovečanstva i onemogućavanja realizacije svih lјudskih kreativnih potencijala. Dok su neki egzistencijalni rizici (npr. opasnost od sudara Zemlјe sa asteroidom ili kometom) prirodnog porekla, i nama je zapravo neophodna tehnologija da bismo sa njima izašli na kraj na duge staze, dotle je većina danas pretećih egzistencijalnih rizika posledica čovekove delatnosti. U ovu grupu spadaju tako heterogene pretnje kao što su globalno zagrevanje i drugi klimatski poremećaji, opasnost od globalnog nuklearnog ili biološkog rata, kao i zloupotreba nanotehnologije ili veštačke inteligencije.

Važno je napomenuti da se standardna analiza rizika (kakvu primenjuju, na primer, osiguravajuća društva) ne može primeniti na egzistencijalne rizike. Jedan od razloga za ovo jeste što standardne statističke metode analize rizika ne pridaju nikakvu vrednost životima budućih generacija, a upravo je to ono što egzistencijalni rizici najviše ugrožavaju! Očigledno je da je za ove svrhe neophodno razviti čitavu novu metodologiju analize, što je posao pred kojim se tek nalazimo. Dobar primer je Foresight Institute (http://www.foresight.org) koji već više godina promoviše istraživanja na temu transhumanističkih tehnologija i njihovog razumevanja u širokoj javnosti, fokusirajući se posebno na molekularnu nanotehnologiju.

Transhumanizam danas postaje deo “mainstream” kulture, kako sve veći broj naučnika, naučno obrazovanih filozofa i društvenih mislilaca počinje da ozbilјno uzima spektar mogućnosti koje transhumanizam obuhvata. Postoji čitava familija transhumanističkih grupa koje se umnogome razlikuju u svojim osobinama i fokusu, koja se brzo proširuje, kao i mnogo diskusionih grupa u mnogim zemlјama širom sveta, koje su sakuplјene pod kišobranom Svetske transhumanističke asocijacije. I to se odnosi ne samo na nauku, već i na druge velike oblasti lјudske delatnosti – mada ne možemo ulaziti u to u ovom tekstu, transhumanistička umetnost je jedna od velikih struja savremenog umetnikog razvoja, predvođena stvaraocima poput Stelarc-a, Alfreda Harta ili Nataše Vita-Mor. Transformativni potencijal transhumanizma, mada uočen od strane vizionara još veoma davno, tek je na samom početku realizacije čak i u najapstraktnijim stvaralačkim formama, tako da nas svakako ovde očekuje krajnje uzbudlјiva plovidba njutnovskim “okeanom nepoznatog”.

Nego da se malo vratimo na Crni gu. Postoje spekulacije da je Crni gu zapravo pohranjen na Antarktiku i na Folklandskim ostrvima od strane jedne od neverovatno drevnih civilizacija koje su posetile Midgard Zemlјu. Izgleda da je Gu tako zvano “Osećajno Ulјe” odnosno supstanca koja može da oseća pa odatle i taj naziv. Upoznati tvrde da mora biti sahranjen na velikoj dubini da bi bio neaktivan. Ako je to istina, to bi mogla biti najveća tajna u svijetu. Činjenica da je ovaj, pronađen na Zemlјi, Crni Gu u mogućnosti da ubaci i promeni lјudsku DNK i utiče na životne razlike sigurno se poklapa sa nekim efektima koje može imati u vanzemalјskom, popularno zvanom Alien, univerzumu. Ako takav Crni Gu postoji ispod naših stopala, pitamo se da li je invazija u pripremi pa je počeo da izvire na površinu?

razmak

Transkript emisije Drevnik br.54, radio Serbona
Autori i voditelјi: Drago, Dule, Duki, Aca i Saša

Poslušajte celu radio emisiju

Пратите нашу страницу на Фејсбуку