We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

My Cart
£0.00
dendroterapija boravak u sumi i terapija

Dendroterapija

Danas razgovaramo malo na drugačiju temu od uobičajene ali ne manje važnu u razumevanju prirodnih procesa oko nas. Dotičemo se dendrologije (grč. dendron- drvo, logia-nauka), nauka o drveću – podizanja, praktična upotreba i poznavanje drveća na jedan drugi način. Poznato je da su parkovi i šume čistači vazduha, ali drveće u njima ima još lekovitih svojstava.

Boravkom u prirodi, šetnjom po parku ili šumi vazduh, svežina, mikroklima šume oporavlјajuće i opuštajuće deluju na organizam i mogu poslužiti kao način odbrane od stresa – jednog od glavnih uzroka savremenih bolesti čoveka. Energija koju sadrži drveće potiče od sunca. Bilјke u lišću procesom fotosinteze pretvaraju tu energiju u hemijsku i ugrađuju je u organska jedinjenja. Tako je drveće kao i sve ostale bilјke posrednik koji nam omogućava da sunčevu energiju ugradimo u svoje ćelije.

U sklopu fitoterapije, travarstva, razvila se i dendroterapija. Ljudi su kroz vekove od davnina praktikovali lečenje pomoću energije drveta, pripisivali mu magična svojstva i delove drveta, grana, lišća, plodova koristili za tretiranje specifičnih obolјenja. Verovalo se da drveće ima dušu i da u njemu žive moćna bića – u grčkoj mitologiji poznata kao nimfe Drijade. Kod nas to su šumske vile. Stari Druidi su obožavali drvo, pogotovo Hrast. U srpskoj tradiciji, takođe, hrast i bor smatraju se posebno lekovitim.

Dendroterapija i udisanje šumskog vazduha mogu udvostručiti imunitet!

U savremeno vreme, blagodeti tkz. “šumskih kupatila” prvi su zapazili japanski stručnjaci, koji su vršili razne vrste merenja, kako bi dokazali svoje teorije. Danas sve više stručnjaka širom sveta tvrdi da drveće zaista može izlečiti i „nahraniti” naše telo energijom. Zbog toga je dendroterapija u nekim zemlјama priznata kao metoda lečenja. Kao posebno lekoviti izdvajaju se hrast, breza, lipa, bor i bagrem.

“Šume su bogate fitoncidima, takozvanim baktericidnim materijama koje se izdvajaju iz drveća i bilјaka i okolnom vazduhu daju lekovita svojstva. Te korisne materije drveće samo ispušta ne bi li se zaštitilo od bolesti. Kada ih lјudi udišu, to ima veliki uticaj na njihovo zdravlјe. Za dva sata udisanja šumskog vazduha organizam se toliko osnaži da se čovek oseća odlično naredne dve nedelјe. Zato je preporučlјivo šetati šumom dva puta mesečno”, kaže prof. dr Gorana Isailović, dermatolog Visoke zdravstvene škole strukovnih studija iz Zemuna, koja je sa svojim timom osmislila projekat Šumadijski i šumski hamam.

Kada ste tužni, razdražlјivi ili rastrojeni ili jednostavno želite da se oslobodite napetosti i nervoze, naslonite se na drvo leđima (celom dužinom kičmenog stuba) i obuhvatite ga rukama kao kada ste se u detinjstvu krili iza drveća. Ako imate problema s unutrašnjim organima, zagrlite drvo kao dragog prijatelјa.

Dendroterapija se izvodi uz pomoć dendroterapeuta, koji vas kao vodič posrednik intuitivno holistički vodi kroz šumu i pomaže pri odabiru drveta koje vam odgovara kao vaš novi večni prijatelј ili drvo lekar za specifične zdravstvene tegobe i punu revitalizaciju tela, uma i duha. Ili drvo koje vas stabilizuje na putu privlačenja želјa i uspeha.

Preporučlјiv je kontakt sa bar tri drveta, pre nego izaberete ono glavno koje vam najviše prija. Lečenje drvećem poseban je pravac u narodnoj medicini, zasnovano na tome da neke vrste drveća daruju energiju, dok je druge oduzimaju.

U „darodavce“ spadaju hrast, bor, bukva, breza, kesten, jela, maslina, kedar, bagrem, lipa, jabuka i šlјiva, dok su „kradlјivci“ energije topola i iva. Davaoci energije stvarno imaju osobinu da u sebi akumuliraju veliku količinu kosmičke energije i svaki bi čovek trebalo da zna koje mu drvo omogućava da se lakše izbori sa životnim teškoćama, pa i sa bolestima.

Zimi se, izvesno je, smanjuje energetski potencijal drveća, zbog čega bi za „druženje“ sa njima trebalo da koristite proleće i leto. Stručnjaci kažu da je jedini izuzetak jela čiji energetski potencijal traje tokom čitave godine.

Breza je vrlo popularna, jer ima čitav niz lekovitih i iscelјujućih svojstava. Dovolјno bi bilo da jednom nedelјno odemo u brezovu šumu, izaberemo jedan od većih primeraka ovog lepog drveta, da ga zagrlimo i privijemo se uz njega petnaestak minuta.

Smatra se da vrlo moćni potencijal ima sve plodonosno drveće u periodu cvetanja. Najbolјe je da se sa drvećem „družite“ rano ujutru i u periodu od 16 do 19 sati, kada je njegova energetska razmena maksimalna. Uveče se može dogoditi da vam suvišna energija razbije san.

I, kao i uvek, postoji izuzetak. Kleka je sjajno snovo-tvorno sredstvo. Ako želite „čarobni jastuk“ koji će vas nežno uvesti u san, napravite ga od strugotine drveta bora i kleke. Odličan je za lečenje tzv. “menadžerske bolesti”, ublažavanje stresa i opšte smirenje tonusa.

Usled previše nakuplјenog otpada gradsko drveće nije tako upotreblјivo za dendroterapiju, pa se pod njim nemojte odmarati. Za lečenje birajte drvo u čistoj ekološkoj zoni, u velikom parku, šumarku, lugu, ili na sopstvenom imanju.

Prema starim zapisima, običaj je bio da devojke sede ispod breze da bi nakupile pozitivnu energiju, verujući da će im udaja i život biti srećni. Trudnice su se odmarale pod lipom, a ranjene vojnike stavlјali su ispod hrasta, za čiju se snagu verovalo da doprinosi bržem zacelјivanju rana.

Jedan od najbolјih poznavalaca teme sa kojom ćemo večeras pokušati da vas upoznamo je naučnik Mihail Vinogradov koji nam otkriva do sada ne toliko rasprostranjeno znanje o prirodi i drveću.

Od davnina postoje priče o živoj i mrtvoj vodi, o drveću – darovaocima (donorima) i drveću – kradlјivcima energije. Da li se one zasnivaju samo na mašti narodnih pripovedača ili ipak imaju neku realnu osnovu? Jer, i u starim lekarskim knjigama neko drveće, na primer, breza, pominje se gotovo kao panacea, lek protiv svih bolesti. Gde je tu mit, a gde stvarnost. I koje su to iscelitelјske osobine drveća.

U narodnoj medicini danas postoji čitav jedan pravac – dendroterapija, lečenje drvećem ili uz pomoć drveća. Drveće zaista može da ozdravi, isceli, očitavi čoveka, da ga nahrani energijom. Najbolјi u tom smislu su hrast, breza i bor, skoro isto tako su vredni kedar, bagrem, klen, jarebika, jabuka, šlјiva… Ali, ima i onih koji čoveku mogu da „ukradu“ energiju; to su razne vrste topole, na primer, kao i ruska čerjomuha, (ili američka višnja, kako se još zove kod nas). Međutim, nemojte se zavaravati da ih treba istrebiti; to nikako, jer i ti „kradlјivci“ mogu biti vrlo korisni u određenim situacijama, ali o njima ćemo nešto kasnije.

Vidari, oni koji su znali, volhovi i magovi, iz davnina, preporučivali su ne samo sedenje pored drveća, nego i veranje po njemu, takozvano drvolaženje, kako bi se snaga drveta što više preuzela, odnosno razmenila sa čovekovom. I danas se deca instinktivno penju na drveće, a mnogi grade kuće u šumi. Kao što vidite, ništa novo se ne dešava. Čovek teži da bude sastavni deo prirode.

 

Pravila komuniciranja sa drvećem u cilјu lečenja

 

Pravila opštenja sa drvetom koje daje energiju iscelјenja su vrlo prirodna i jednostavna:

– Stanite licem prema drvetu-donoru na rastojanju od 40 – 60 cm, zatvorite oči i opustite se. Koncentrišite se na to da primate njegovu energiju i zamislite da se vašim telom odozdo nagore lagano podiže topli talas energije.

– Posle opuštanja počnite da upražnjavate vežbe disanja, uz pomoć kojih će doći do raspoređivanja dobijene energije po čitavom telu. Pravilno disanje podrazumeva udah, zadržavanje vazduha u plućima, izdah i period kad su pluća ispražnjena do sledećeg udaha. Svaka faza traje od 4 – 8 sekundi, a moraju se sprovoditi ravnomerno, bez mučenja i bez prekida.

Tokom zadržavanja daha dolazi do „razlivanja“ energije drveta koja se pretvara u vašu bio-energiju. To ne treba da traje dugo, nekad ne više od nekoliko minuta i to najbolјe predveče, pred spavanje.
I sami znate da se čovek posle jedne kraće večernje šetnje po vrtu, ako ga ima, ili po gradskom parku, oseća mnogo bolјe i kao podmlađen; bolјe misli, smireniji je, bolјe spava… Najbolјe je ako se osamite negde u prirodi ili kraj „svog“ drveta koje znate i koje vas „poznaje“ iz detinjstva. Znate, nekada je bio lep običaj da se, kada se dete rodi, posadi drvo, na primer hrast za dečaka i jela ili breza ili lipa za devojčicu. To je posebno interesantno, gledati kako oboje rastu i razvijaju se.

Dakle, veoma je dobro boraviti u poznatom predelu, ali nije uslov; dobro je u prirodi srediti misli, preispitati postupke, osetiti povezanost svega što diše pod kapom nebeskom… Najzad, treba znati da dendroterapija pomaže samo ako je sprovodite redovno, to jest ako vam to postane dobra navika.

 

A šta da radi stanovnik velegrada, koji nema parka – bar ne valјanog, u blizini, a o nekom šumarku da i ne govorimo.

 

Specijalisti predlažu da se koriste tanke ploške koje su narezane od različitih vrsta drveta. Iako svako od nas ima svoje drvo, primećeno je da se hrast, breza i bor uklapaju u gotovo svačiji „profil“. Univerzalni hrast se slaže sa više od 60% lјudi, breza sa oko 30%, a bor je idealan za oko 10 – 15% osoba. Akademik Boris Dodonov je uspeo da načini univerzalni korektor bio-polјa čoveka. To je obična ploška, komad određenog drveta, prečnika 20 – 30 cm, deblјine do 10 cm. Ovaj komad ima otvor u sredini i 7 kosih, radijalnih ureza oko tog otvora.

Neko drveće dodaje, a drugo oduzima životnu energiju. Drveće – donori, donatori, davaoci energije starno imaju osobinu da u sebi akumuliraju veliku količinu kosmičke energije. To su pomenuti hrast, breza, bor, kedar, bagrem, klen… Svaki čovek bi trebalo da zna koje je to njegovo drvo, koje mu omogućava da se lakše izbori sa životnim teškoćama, sa bolestima. Kada to spozna, treba da ga zasadi u svojoj blizini.

Ali, postoji i takozvana negativna energija i evo kako da se nje oslobodimo. E, tu na scenu stupa drveće koje oduzima energiju. Najjače u tom pogledu su sve vrste topola i iva. Slabiji, ali vrlo korisni su i kesten, jela, čerjomuha (američka višnja). Oni su izvanredni za lečenje nekih obolјenja. Ne znam da li znate onu rusku narodnu pesmu “Ivuška zelјonaja” – o devojci koja pita ivu pored vode gde da pronađe svoju lјubav… Vidite, narodna intuicija je milenijumima radila besprekorno. Kad ste tužni, kad ste nervno napeti ili baš rastrojeni, privijte se uz takvo drvo leđima (duž kičmenog stuba) i dlanovima, kao kad ste igrali žmurke i krili se iza drveta! To je vrlo dobro da se oslobodite napetosti i razdražlјivosti.

Ako imate problema sa unutrašnjim organima, jednostavno – zagrlite drvo kao dragog druga. Ali, ne preporučuje se da u tom „zagrlјaju“ boravite duže od dvadesetak minuta. Ne treba naglašavati koliko je bolјe i celishodnije da za terapiju koristite živo drvo, a ne njegov komadić, ali u slučaju nužde može i tako. Bolјi su komadi od gornjeg, nego od donjeg dela drveta. Ne znam da li vam je poznato, ali u Rusiji su se odvajkada na ovaj način lečili zubobolјa, angina, gastritis ili glavobolјa – 5 – 7 minuta držiš daščicu pored bolnog mesta – i gotovo. Ove metode ne mogu da naškode i preporučuju se posebno onim osobama koje pate od spazama velikog mozga ili vaskularnih bolesti.

Nešto da kažemo i o brezi. Nјu su opevali pesnici, Jesenjin joj je posvetio mnoge stihove, a u literaturi ima toliko opisa i recepata za lečenje brezovim sokom, lišćem, pupolјcima a poznat je i sećer koji se dobija od Breze. Isto tako i glјiva Chaga koja raste na Brezi leči i rak u nekim slučajevima.

Breza je najpopularnija, jer ima čitav niz lekovitih i iscelјujućih dejstava. Dovolјno bi bilo da jednom nedelјno odemo u brezovik, da izaberemo jedan od većih primeraka ovog lepog drveta i da je zagrlimo i ostanemo uz nju jedno petnaestak minuta.

Pomenućemo šta sve od nje može da se iskoristi i koje su njene prednosti: brezovi pupolјci, sok, list, pa čak i glјiva koja na njoj raste – čaga, sve je lekovito, prebogato biološki aktivnim materijama.

U lišću breze ima eteričnih ulјa, vitamina, rutina, karotina, fitoncida, flavonoida… Mlado lišće sadrži i proteine, masti, vitamine. Najbolјa je takozvana bradavičasta breza, ona koja je kao posuta mirisnim smolastim „suzicama“.

Ali, ima slučajeva kada lekari ne preporučuju preparate od breze. Evo kada se može, a kad ne može koristiti „brezova apoteka“ Da bi to pametno koristili u domaćoj priručnoj apoteci treba svakako imati Aktivni ugalј. Dobar je protiv trovanja i akutnih bubrežnih kolika.

Čajevi od lista breze su odlični protiv povišenog pritiska, a ublažavaju i bolove. Razni bilјni preparati od breze deluju podsticajno na cirkulaciju, razgrađuju trombove, i zato se preporučuju kod tromboflebita, upala na koži, upale pluća, bronhitisa, bolesti žučne kesice, urinarnih puteva i drugih. Vrlo je korisno da se breza upotreblјava kod bolesti izazvanih radijacijom. Breza ubrzava zarastanje i zamlađivanje rana, reguliše rad jetre i žučnog mehura. Da bi se ubrzao i intenzivirao proces dendroterapije, specijalisti savetuju da se svakodnevno bar 50 puta kažiprstom blago masira mesto u oblasti desnog podrebarja, gde je smeštena jetra.

Upotreba breze

Odvari i nastoji od listova i pupolјaka uspešno i bez ožilјaka podmlađuju tkivo, čak i kod dubokih rana. Odvarom od lista perite kosu, jer ćete tako imati jaku, svetliju i gustu kosu kao stari Sloveni. Pijte čajeve od breze i kombinujte ovaj postupak sa boravkom u prirodi i direktnim kontaktom sa drvetom. Kod spazama velikog mozga treba piti caj od listova breze i trave rosopasa, po jednu trećinu šolјice tri puta na dan. Kod srčane insuficijencije pomaže brezovo lišće i trava kantariona. Breza takođe potpomaže koncentraciju, jača pažnju, generiše snage organizma. Ona još i sjajno jonizuje vazduh.

 

Evo i kako ostalo drveće deluje na čoveka

 

Hrast takođe ima fenomenalna svojstva, pre svega u antistres terapiji. On aktivira cirkulaciju i skraćuje vreme ozdravlјenja. Jedan je od najbolјih generatora pozitivne energije. Jako je dobro da u domu imamo nameštaj od hrastovine, ne samo zato što je dugotrajan i lep, nego i zato što zrači pozitivnom energijom.

Bor smiruje, elminiše psihičku napregnutost. Duži boravak u boriku čoveka spasava od kašlјa, kijavice, bronhitisa i sličnih problema.

Bukva jača otpornost na stres i pomaže da se naša koncentracija pojača, a takođe deluje povolјno i na cirkulaciju.

Kesten olakšava reumatske tegobe, eliminiše nesanicu i, kako kaže narodna mudrost, odgoni strah, nervne napetosti različitog porekla i pomaze u uravnotezenju srcanog ritma. Dodao bih, takođe, da mnogo od pomenutog drveća deluje na jačanje organizma protiv alergije, ali dok alergija traje, najbolјe je pomoći se komadima drveta o kojima je već bilo reči, jer, posebno u periodu cvetanja, direktan kontakt sa drvećem može izazvati neželјene reakcije.

Postavlјa se pitanje, da li je drveće oko nas neka vrsta pokazatelјa kako živimo i kakvo nam je zdravlјe?

Naravno da da. Drvo deluje na prostor u kome raste, ono ga na izvestan način štiti i loše stanje drveća oko kuće uvek treba da bude znak vlasniku da nešto nije u redu.

Poruka, dakle, glasi: naučite da komunicirate sa prirodom, da razumete njene poruke, mnogo će vam pomoći.

 

DELOVANјE DRVEĆA NA ZDRAVLjE

 

Lipa pomaže kod upala unutrašnjih organa donjeg stomaka i kod rastrojstva želuca. Nјeno bio-polјe povećava potencijale organizma, puni ga energijom i popravlјa raspoloženje.

Breza dobro deluje na kožu, omekšava najrazličitije otvrdline. Ona je drvo sa „razmekšavajućim“ uticajem. Da bi ste taj uticaj osetili, neophodno je da breza raste pored vaše kuće. Ovo drvo čuva od strahova i uznemirenosti, obnavlјa snage, ubrzava ozdravlјenje. To je tipično žensko drvo, ona pomaže i da se povrati vid, normalizuje razmenu vode u telu, blagotvorno deluje na limfni sistem, jača bubrege…

Ako želite da se „napunite“ energijom, drugujte i sa klenom, ali pazite; samo onaj oštrolisni ima pozitivnu energiju, a ostali imaju osobine „kradlјivca“ energije. Sa njima se možete osloboditi negativne energije.

Bor potpomaže razmenu materija u organizmu, leči bolesti disajnih organa, normalizuje krvnu sliku. Uz njegovu pomoć oslobodite se glavobolјe i obolјenja srca. Borici su najbolјa „zdravilnica“ gde se odvija prirodni proces lečenja i jačanja, ali i mesto gde se najbrže može smršati, pa nije čudo što se mnogi fitnes centri grade upravo u borovim šumama.

Hrast pomaže kod tahikardije, njegova energetika jača i bodri, daruje snagu i jasnoću mislima. Hrast je drvo koje omogućava čoveku da se lakše izbori sa životnim teškoćama. To je muško drvo, leči urogenitalne smetnje, zubnu bolest, jača i krepi.

Bagrem je jedan od univerzalnih donora energije. Energija ovog drveta daruje miran san, vraća dobro i optimistično raspoloženje.

Ako stanujete u ulici brestova, to je divno, posebno ako ste muškarac. Brest daje snagu da se borite sa svim životnim nedaćama.

Jela se koristi u slučajevima otoka, za ublažavanje bolova, kod nervnih bolesti i depresije.

Kesten normalizuje srčanu delatnost, jača imunitet i nervni sistem.

Kedar popravlјa seksualnu aktivnost, pomaže rekonvalescentima da što pre ojačaju posle bolesti, deluje pozitivno na emocionalnu sferu.

Kleka će vam pomoći da izlečite akne.

Kanadska topola – naročito njene ploške, komadi drveta, leče sve vrste upala.

Jarebika efikasno čisti organizam od šlaka i toksima. Nervčićima je blagi donor dobre energije.

Američka višnja pomaže da se oslobodite od tumora. Najbolјe za tu svrhu su ploške drveta po receptu akademika Dodonova.

Jabuka je izrazito žensko drvo. Budi osećajnost u ženskoj prirodi, pomaže krhkoj ženi da postane samouverenija.

Jasen pomaže da svest postane kristalno jasna i da se donose bolјe odluke i pravilnija rešenja.

 

DRVEĆE KOJE RAZUME VAŠU BOLEST

 

Čak i duboko racionalni lјudi znaju se od davnina verovalo da drveće ima dušu, ili da u njemu žive moćna bića. Grci su smatrali da u drveću žive nimfe drijade, a Sloveni su svoje amulete oduvek „majstorisali“ od drveta. Crkvene tavanice su tokom mnogih vekova izrađivane od topole, a narodni lekari su se služili drvetom – živim, ili njegovim delom, da odagnaju svakojake bolesti, od zubobolјe do histerije. Kao izvanredan građevinski materijal drvo nema premca, čak i danas, u vreme poplave veštačkih materijala.

Da li ćete posle pročitanog teksta o dendroterapiji otići da pronađete svog tihog sabesednika i prijatelјa u okolini grada, ili ćete samo zameniti linoleum parketom, zavisi od vas. Uostalom, dendroterapija nije čin, nego proces u kome je svaki početak dobar.

Dendroterapija je metod lečenja i profilaktike koji koristi iscelitelјske osobine drveća. Većina lјudi, pa i lekara, čak i ne podozreva da praktično svekoliko drveće (isklјučujući topolu, jovu i divlјi jorgovan) nesumnjivo poseduje lekovitu snagu – dovolјno je, naime, da se prosto prislonite uz njegovo stablo. Drveće je u stanju da leči psihička rastrojstva, da stimuliše rad srca, aktivira razmenu materija u organizmu… poznato je takođe iscelitelјsko delovanje drveća na lečenje glavobolјa i otklanjanja posledica stresa, a već samo ove njegove osobina dovolјne su da dendroterapiju preporuče i istaknu kao jednu od vodećih terapija našeg vremena (i, reklo bi se, jednu od najpristupačnijih).

Topola je pravi primer za to. Koristi se za pročišćavanje energetskih kanala, oslobađa čoveka glavobolјe, upala i razdraženosti. Zato je topola toliko dobro prilagođena i buja upravo u velikim gradovima, oko fabrika i otpadnih voda. Ali, najveću „hranu“ topola dobija od naših nelagoda, nemira, negativne energije, koju upija kao sunđer. Dok šetate obalom reke, i ne znate šta ste sa sebe „zbacili“ u hodu. A topola, koju s pravom nazivaju gradskom energetskom deponijom ili kanalizacijom, prima sve to i raste sve više.

Jarebika, divlјa oskoruša i čerjomuha su takozvani „slabi“ upijači i koriste se kod depresije – naročito njihovi komadi, kao kod i manjih tumora. Jele su dobre za rasterećenje od razdražlјivosti i umora. Dovolјno je čak da jednu jelinu šišarku držite malo među dlanovima i već ćete se osloboditi negativne energije. Ako posadite jele po obodu svog imanja, njihova energetika će postati pravi moćni štit koji brani vaš dom od negativnih delovanja spolјa.

Biokorektori

Sami, u domaćoj radinosti, možete da napravite plošku za lečenje. Izaberite stablo ili grane zdravog, dugovečnog drveća, posebno ako je stajalo sa strane, uzvan šumskog masiva. Ovakva drveta, baš kao i osobeni lјudi, imaju i mogu da daju više energije. Za stan u gradu trebaju vam ploške veličine 8 – 15 cm u prečniku. Kada ih prepilite, ostavite ih da se suše zaštićene od direktnog sunčevog svetla. Ovakvi bio-korektori, to jest ispravlјači našeg bio-polјa mogu da emaniraju svoju energiju 2 – 3 godine, posle čega ih treba zameniti novim, svežim. U našoj zemlјi za sada nema ovakvih ploški, ali u inostranstvu se mogu nabaviti u dendrološko-naturopatskim centrima.

Prvi način je neposredno komuniciranje – opštenje sa drvetom, ali treba ipak znati sledeće: svako drvo ima takozvane „hranilice“ koje su najpogodnije za razmenu energije. Te zone su smeštene odmah uz koren, ukoliko se on nalazi iznad zemlјe, ili oko moćnih jakih grana. Zapamtite, tih zona nema oko suvih grana.

Da biste se oslobodili depresije, opšteg umora, i da biste podigli tonus, potrebno je da sednete pored drveta i da se opustite. Zatvorenih očiju provedite nekih 5 – 30 minuta u blizini navedenih zona. Tonus i raspoloženje se podiže za 20 minuta sedenja ispod lipe. Što je drvo starije, tim jače deluje na čoveka i tim manje vremena je potrebno da se postigne iscelјujući efekat. Za vreme seanse treba da se potrudite da osetite – ili bar postanete svesni – da se dešava razmena energije.

Ako imate neki konkretan problem, ukoliko je to moguće dodirnite drvo upravo tim delom tela. Na primer, ako vas boli glava, naslonite čelo na topolu. Kod srčanih smetnji, „grlite“ hrast tokom 10 – 15 minuta, a ako imate neko plućno obočjenje – prionite uz bor. Suvišnu razdražlјivost predajte topoli tako što ćete se potilјkom nasloniti na nju jedno 5 – 7 minuta, ne duže. Varikozne vene lečite tako što ćete sesti licem prema drvetu, da kolenima dotičete stablo. Najbolјe od svega je sesti između dva jelova stabla. Naravno, u iste svrhe možete upotrebiti i ploške. Seansa traje oko 15 minuta, do 4 puta na dan, sa pauzama od po najmanje pola sata.

U svakom slučaju, nije potrebno da se seansa iscelјenja drvetom produži više od pola sata.

Dendroterapijski tretman počinje tako što usled odabira svog drveta lekara, stanete do pola metra ispred njega, zatvorite oči i opustite se, zamislite kako primate njegovu energiju (da se telom odozdo prema gore podiže iscelјujući topli talas) potom udišete duboko sa zadržavanjem vazduha od 4-8 sekundi sveukupno dva do tri minuta, stapajući se sa vibracionim polјem drveta.

Potom možete komunicirati sa njim, pričati u sebi ili glasno o svojim problemima i osetiti kako vas prožima njegova lekovita biosfera, dobijajući odgovore na svoja pitanja i želјe. Na kraju zagrlite drvo.

 

Medicinski je poznato da čin grlјenja… luči takozvani hormon nežnosti i sreće oksitocin, koji reguliše imunitet, stres, krvni pritisak. Kako i lјudima i drveću je potreban svakodnevni zagrlјaj. Posle ako osetite potrebu imate opcije da sedite, medititrate ili spavate pod drvetom.

Radi bržeg oporavka svoje primarno lekovito drvo treba posećivati u početku tri puta nedelјno ili bar mesečno sa ili bez dendroterapeuta. Pri terapijskoj šetnji vam se nudi da oprobate iscelјivanje i grlјenje tri drveta, dok sa sigurnošću ne utvrdite koje najbolјe deluje.

Sigurno da ovu jednostavnu terapiju možete i sami obavlјati, ali biti sam u šumi to može biti opasno i dosadno, a ako povedete nekog nevernog prijatelјa i nedelotvorno, jer smanjuje vrednost vere u moć iscelјenja. Da bi imali garantovan pozitivan efekat šetnje kroz čarobnu šumu treba se obratiti Dendroterapeutu koji pored iskustva, znanja, vere donosi i naučno osvedočeni placebo efekat.

Metod odabira drveta koje će vam pomoći, može biti generalan ili intuitivan. Generalni princip se sastoji od iskustva drugih lјudi koji su utvrdili koja vrsta drveća služi kao lek za određeno obolјenje. Intuitivni metod, deluje kroz holistički metafizički aspekt, gde jednostavnom štenjom kroz šumu dođete spontano do stabla koje osetite da vas privlači jače od ostalih.

Dendroterapija uglavnom deluje na suptilnom energetsko eteričnom nivou kvantne holističke medicine, što znači da celovitije ali i sporije balansira zdravlјe duha, stoga posledično i tela, ka prirodnom stabilnom stanju i evolutivnom procesu i srećnijem životu. Za razliku od homeopatskih, fitoterapijski travarskih lekova spravlјenih od bilјnog sveta, koje daju brži efekat, ali često mogu biti rizični.

Napomena – da stabla u naselјenim sredinama uglavnom nisu sasvim lekovita, samo u šumskim površinama. Svakako da svako drvo ima određeni stepen pozitivnog dejstva, stabilizujuće, revitalizujuće energetske vibracije , svako drvo je dobro drvo. U tom smislu ako zasadite sopstveno drvo u dvorište svoje kuće to vam daje neku prednost, međutim takva stabla izložena su štetnim zračenjima moderne civilizacije, supstancma, izduvnim gasovima, parfemima, radio telefonskim uređajima itd, te je zato što gušća šumska oblast delotvornija.

Finese

Razne vrste drveća imaju različite periode odmaranja i bujanja. Zimi se energetski potencijal kod lisnatog drveća smanjuje za 50 – 70%, a kod zimzelenih vrsta za 15 – 25%. Izuzetak je jela, koja je aktivna u bilo koje doba godine.

Vrlo moćni potencijal ima sve plodonosno drveće u periodu cvetanja. Najbolјe je opštiti sa drvećem rano ujutru i u periodu od 16 – 19 sati, kada je njihova energetska razmena maksimalna. Uveče se može dogoditi da vam suvišna energija razbije san. I, kao i uvek, postoji izuzetak: kleka je sjajano snotvorno sredstvo. Ako želite „čarobni jastuk“ koji će vas nežno zavesti u san, napravite mali jastuk od strugotina drveta borovice, kleke. Odličan je za lečenje menadžerske bolesti, skidanje stresa i opšte smirenje tonusa.

Gradsko drveće nije upotreblјivo za dendroterapiju. Previše je u njemu energetskog otpada. Pod bolesnim drvetom ne treba se ni odmarati, a o iscelјenju ne može biti ni reči. Poznati su slučajevi kada se osoba koja je boravila pod takvim, nezdravim drvetom, žalila na težak umor, depresiju i nemotivisan strah.

Za lečenje se bira drvo u čistoj ekološkoj zoni, u velikom parku, šumarku, lugu, sopstvenom imanju koje treba prilagoditi upravo za dendroterapeutske svrhe, što se uvek isplati.

Dendroterapeut će vam najbolјe reći koje je drvo pravo za vas, a vi, dotle, možete ispitati sopstvenu osetlјivost i potruditi se da otkrijete koje je to vaše drvo. Neki lјudi će se iznenaditi sopstvenim sposobnostima. Ako držite ruke nad korom drveta i osetite toplotu, to je vaš darodavac, donor. Ako osećate da vas nešto „vuče“ ili vam je nekako tugalјivo, to je vaš kradlјivac! Budite obazrivi sa njim, ali ga nemojte prezreti. Da, ovakav rečnik je vrlo adekvatan, jer od svakog drveta, opšteći sa njim duže vreme, stvarate poznanika, pa i prijatelјa.

Topola je brza, kao urbani prijatelј, i odmah skida glavobolјu, a breza voli da se sa vama druži čitav niz godina, kao prijatelј iz detinjstva. Višnja u cvetu, čak i ako se on davno osušio na ubranoj grani, može vas jedne zimske večeri spasti od depresije i melanholije. Ako uz to još popijete čaj od lipe na ničim ne pokrivenom hrastovom stolu, osetićete da niste sami, nego među vrsnim prijatelјima koji znaju tajne iscelјenja.

Drvenarija i nameštaj mogu dugo da sačuvaju lekovita i korisna svojstva. Naravno, sve zavisi od toga gde je i kada drvo posečeno. Ako se to dogodilo u vreme prve dve četvrti rastućeg meseca, drvo ima vrednost građevinskog materijala, ali ako je uzeto iz prirode za vreme opadajućih faza meseca, kada se u bilјkama dešava energetska regeneracija, deluju na čoveka kao i živo drvo. Ovakav materijal je više od nameštaja, uz njega se možete mnogo bolјe osećati.Takvo drvo i ne truli brzo, a takođe ni ne gori lako. Ukoliko možete da naručujete nameštaj, povedite računa o ovim stvarima, koje nisu nimalo beznačajne za zdravlјe vaše porodice u dužem vremenskom periodu.

 

DA SE VRATIMO MALO NA HRAST I POJASNIMO ZAŠTO JE HRAST – DRVO ZAPIS?

 

Malo lјudi zna da su naši preci HRAST poštovali kao sveto drvo i obično su se okuplјali oko svetog hrasta da slušaju govor njihovih duhovnih nastavnika Magova, sveštenika, Ura, druida itd, koji su donosili lјudima prosvetlјena znanja više od stotinu hilјada godina. Sa pojavom grčke religije svetih hrastova je bilo sve manje.

Hrast nije izabran od strane naših predaka baš tako kao sveto drvo i to u opšte nije slučajno. Mnogi ne znaju da hrastovi mogu da žive više od hilјadu godina. I ta činjenica je bila razlog zašto su ta stabla postala sveta.

I u čemu je važnost dugog njegovog trajanja života?

Stvar je u činjenici da drvo čuva informacije o događajima koji su se desili u neposrednoj blizini mesta gde ono raste. Stoga, osoba koja zna kako da čita tu informaciju sa živog prirodnog kompjutera dobija mogućnost da putuje kroz vreme i učestvuje u svemu tome, što je zabeležio drevni hrast. Ali nije samo čitanje u pitanju, mag ili sveštenik može da “zapiše” na tom prirodnom “kompjuteru” bilo koju informaciju, bilo koju poruku za buduće generacije, a one (buduće generacije) će je dobiti.

Podešavajući sebe na svaki god hrasta mag ili sveštenik sa tačnošću do jedne godine i čak i dana može da reprodukuje informacije koje se prenose iz prošlosti. O tim živim “kompjuterima” su znali i neprijatelјi naših predaka i to je razlog zašto su oni, zajedno sa drevnim knjigama besno i strastveno uništavali svete hrastove …

 

OGLEDALO MOJE DUŠE… ISEČAK, N.LEVAŠOV

 

Imao sam ideju da proverim jednu stvar. Na terenu, moj vod se nalazio u blizini šumskog pojasa, i odlučio sam da saznam kako bilјke reaguju na čoveka i njegovo ponašanje. Pitao sam pušače za šibice i tražio njihovu asistentciju. Zapalio sam list na jednom drvetu. Na ovu moju akciju drvo je odgovorilo promenom svoje “aure” sa plavo-zelene boje u jarko crvenu. Najverovatnije, na taj način je drvo “viknulo” od bola. I taj “krik” bola čulo je drugo drveće šumskih zasada. A može biti, da je na taj način nastradalo mojim postupcima drvo obavestilo ostatak drveća da sam mu naneo bol.

Pošto sam došao blizu drugog drveća kojima nisam ni pomislio da spalim lišće, njihova “aura” menjala se na isti način kao što se dogodilo sa drvetom, kome sam spalio list. Kada sam pitao ostale da dođu do drveća, nijedno od drveća nije menjalo “auru”, već tek onda kada sam pokušao da im se ja približim. Drvo me je zapamtilo jako dobro, i moglo je da me razlikuje od bilo koje druge osobe.

A nije me samo zapamtilo,već je “predalo” svojim jezikom drugom drveću moje podatke, tako da je svo ostalo drveće zasada dobilo znake o “posebno” opasnom “kriminalcu”. Nije loše za bilјke tako zvana bića “bez mozga”? Bilјni organizmi imaju svoja čula, oni osećaju bol, radost, tugu, i osećaju mnogo više od onog što smo mi navikli da im smatramo svojstvenim. Oni imaju svoju, drugačiju od naše svest, a ni oni ne žele da umru, oni se plaše smrti, kao i mnogi lјudi.

Prema tome, ja preporučujem da se ne čini šteta bilјkama, ako nema posebne potrebe. Svako živo stvorenje, bilјka ili životinja, imaju različite nivoe svesti i čitav spektar čula, o kojima mi lјudi – nemamo predstavu, smatrajući sebe, svoje sposobnosti, krunom kreacije prirode, bez razumevanja čak i čestice te prirode, uklјučujući prirodu sebe samih …

Bez izuzetka, drveće se deli na “donatore” i “vampire“. Neko drveće daje energiju, drugo ga oduzima. Za nas su korisna i jedna i druga. Živeći u gradu, čovek ne samo da učestvuje u uslovima nedostatka kiseonika i vitalne energije, već je sklon još i raznim bolestima. One mogu biti izazvane bakterijama, virusima i uticajem negativnih informacija.

Čoveku, koji se zanima severnom borilačkom tradicijom potrebna je bliska komunikacija sa svetom drveća. Ako se osećate loše, morate se okrenuti vampirskom stablu. To su jasika, aronija, čeremuha, jele i neko drugo žbunje i drveće. Neophodno je prići drvetu i nasloniti se na njega kičmom. Pri tome morate tražiti od drveta da preuzme sve negativno. Možete pitati i rečima i mentalno – nije stvarno važno – drvo će i dalјe čuti čoveka i pomoći mu da se otarasi bolnog stanja. Pored ispumpavanja iz vašeg tela negativnosti, drvo-vampir gradi oko vas još i posebnu energetsku čauru, koja će vašem eteričnom oklopu omogućiti nepropustlјivost za mnoge bolesti. Imajte na umu: ni jasika, ni aronija, ni jele, praktično se nikada ne razbole.

Nešto slično će se desiti sa čovekom nakon višestruke komunikacije sa drvetom -vampirom. Obično, obraćanje drvetu-vampiru se vrši jednom u tri dana i ne duže od 10-15 minuta. Nakon toga, kako tokom ove terapije osećate vrtoglavicu i osećate prijatnu slabost, morate se zatim okrenuti donatorskom stablu, na primer, boru ili hrastu. Neophodno je da zagrlite drvo svojim rukama i prislonite na njega čelo i grudi. U ovom trenutku treba da se obratite drvetu-donoru sa zahtevom da vam da što više zdravlјa i snage. Kroz neko vreme ćete osetiti u sebi svež, nepoznat vam protok energije.

Pored toga, ako se vi uskladite sa drvetom-donorom i obratite mu se prijatelјski, ono će vas odvesti u svoje informaciono polјe. To znači da nije važno gde ćete biti; samo treba mentalno pitati svog prijatelјa drvo-donatora, i odmah će vas ispuniti potrebnom energijom. Dakle, naši mudri preci su imali po nekoliko prijatelјa drveća-donatora i mentalno se nikada sa njima nisu rastavlјali. I ovako je jasno, da je takav čovek bio praktično energetski neiscrpan.

Evo preporucujemo neke od lokacija u Beogradu gde moze da se izvodi Dendroterapija. Oni koji ne zive u Beogradu znaju u svom kraju koja je suma zdrava i gde mogu da odu i prošetaju i obnove zdravlјe okružen drvećem.

Dendroterapija u Beogradu može da se izvodi u Banjičkoj šumi, Košutnjaku, Topčideru, Milјakovačkoj šumi, Zvezdarskoj šumi, Ušću, na Adi Ciganliji, Avali ….. Tu su i Stepin lug, Jajinačka, Torlačka i manastirska šuma, Titov gaj, Makiška šuma, Dunavske i šume duž autoputa Beograd – Šid. Takođe i prigradske šume Beograda, su Trešnja, Avalska i Kosmajska šuma, Gorica, Lipovica, Sremački rit, Bojčinska, Guberevačka šuma i Obrenovački Zabran.

U ličnoj Dendroterapiji preporučujemo Košutnjak, Banjičku i Milјakovačku šumu, kao najzdravije sredine.

 

HRAST – DRVO BOGA PERUNA

 

Ne znam da li ste se ikada zapitali zašto se baš grančice hrasta unose kao Badnjak. A svi stari narodi su veoma cenili šume i stabla. Verovali su da drveće ima čarobne moći a posebno su poštovali hrast.

Kod Grka on je Zevsovo drvo, kod Rimlјana Jupiterovo, kod Germana Donarovo, kod Skandinavaca Torovo, a kod Slovena Perunovo (ili Perkunovo), bez sumnje zato što privlači grom, kišu i simbolizuje uzvišenost.

Za mnoge narode, pa i za Srbe, drvo je bilo stan božanstva. Drvo po tim verovanjima ima dušu ili je neka duša u njemu nastanjena. Ta verovanja su prenošena sa predaka na potomke.

Drvo sa svojim večitim ili obnavlјajućim zelenilom kao osa sveta predstavlјa sam život. Nјegov vrh predstavlјa prostor neba, a koren drveta – donji svet. Smatra se da nas koren stabla vezuje za pretke, stablo je dato da u njega upisujemo krst i lјubimo ga, a grane i zelenilo, koje se obnavlјa, pripadaju Bogu i budućim generacijama. Za neke od njih drvo je stan božanstva, ono je prvi i najprimitivniji hram, a njegova lekovita snaga ogleda se u snazi božanstva ili demona koji u drvetu živi.

Narod RODA i narodi, kao i grčki, rimski i skandinavski narodi, povezivali su stablo hrasta s jednim od njihovih najviših božanstva. Kod slavenoarijevskih naroda to je bio bog Perun, gromovnik, pa ne čudi da grom prema verovanju najčešće udara baš u hrast. Narod je smatrao svetim pre svega ono drveće koje se izdvajalo svojim izgledom, veličinom ili položajem.

Naš narod je verovao da takvo drvo nije samo dom neke duše, već mesto oko koga se okuplјaju natprirodna bića. Smatralo se da u njegovoj blizini borave vile. Bilo je zaštićeno a jedna od najčešćih zabrana odnosila se na sečenje stabla i grana. Po narodnom vjerovanju, to drveće bilo je prožeto nekom opasnom silom.

Za hrast se verovalo da je izuzetno srećno drvo u čijoj se krošnji povremeno skuplјaju dobre vile. To su uglavnom bila usamlјena velika stabla nepravilnog oblika,i skoro zastrašujućeg izgleda. Verovalo se da će onaj ko ih poseče umreti ili će mu se desiti neko zlo.

Veselin Čajkanović u knjizi “Mit i religija u Srba”, Srpska književna zadruga, Beograd, 1973. Piše da je hrast simbol otpornosti i čvrstoće.

Hrast je u starim religijama poznat kao drvo boga gromovnika. Hrast je sveto drvo slavenoarijevaca, što je kod Srba dobrim delom sačuvano i nakon primanja hrišćanstva. Kod Srba se i danas koristi za badnjake, a stari običaj da se pod hrastom održavaju zborovi je i u vezi sa verskim uvaženjem toga drveta. U toku turske vladavine Srbi su se zarad molitve, u nedostatku crkava, okuplјali ispod osvećenih hrastova – zapisa.

Srbi su gajili veliko poštovanje prema hrastu. Sem brojnih zapisa kojih i dan danas ima, treba pomenuti badnjak i Božićne obrede vezane uz hrast. Badnjak je drvo koje se potpalјuje na Badnje veče, uoči Božića, i taj čin je osnovni obred božićnog ciklusa naseg roda. Badnjak gori svu noć, lјudi ga čuvaju i ne spavaju. Ovaj obred je raširen u Srbiji, Hercegovini, Bosni, Dalmaciji, Istri i još pojedinim oblastima Hrvatske i Slovenije, Bugarskoj i Makedoniji. Obično je badnjak sečen na Badnji dan, rano ujutru pre izlaska sunca. Seču badnjaka prate različite obredne radnje, u zavisnosti od kraja. Pre seče se posipa žitom, prekrupom ili poliva vinom, maže medom. Prilikom seče badnjaka domaćin mora da ćuti i da ga odseče jednim zamahom sekire ili sa tri. Sakralan značaj ima i prvi iver koji se čuvao u kući i na Božić se nosio do košnica, štala, kokošinjca i čuvao se za lečenje ukućana.

Obično badnjak u kuću unosi domaćin, a veoma često se na različite načine omotava (u košulјu, platno) ili ga povijaju kao bebu. Domaćica ga često zasipa žitom, orasima i novcem. Na badnjak se stavlјa suvo voće, ritualno jelo – pečenica, novac, marama i sl. Ponegde se cela porodica provlači ispod badnjaka. Položajnik je pomerao badnjak da bi krenuli poslovi i blagostanje u kući, a granom badnjaka je izazivao varnice na ognjištu i izgovarao blagoslove: «Koliko varnica, toliko parica, teladi, jagnjića, prasića…»

Pepeo i ugarci badnjaka su takođe korišćeni za razne magijske i iscelitelјske cilјeve: odnošeni su u njivu, ambar, pčelinjak ili su pepelom posipani usevi, korenje voćki, mešan je u hranu kokoškama ili se mešao u vodu kao lek protiv glavobolјe.

I stari istoričari sredinom X veka pisali su o slovenskom poštovanju hrasta. I mnogo kasnije, hrastovi su sačuvali obeležje svetinje među Arijanoslovenskim narodima: pod njima su obavlјani razni predhrišćanski, ali i hrišćanski obredi, pa se može smatrati i pretečom hrama. Kod Rasa su mladi posle venčanja odlazili do starog hrasta i tri puta obilazili oko njega. Kod Srba, hrast je veoma često imao ulogu zapisa.

Zapisi su kultna mesta sa svetim drvetom ili kamenim stubom (ili krstom) kod kojeg se obavlјaju molitve za vreme praznika. Taj hrast, na kome je «zapisan» (izrezan ili isklesan) krst, koji je zamenio idola, imalo je skoro svako naselјe a pojedine velike porodice su imale svoje zapise na imanjima.

Urezani krst je stajao na zapadnoj strani „zapisa“, tako da onaj, koji stoji ispred njega, može da gleda prema istoku, kao prema oltarskom prostoru u crkvi.

Po verovanju, zapis je stanište božanstva polјa i šuma, koje štiti selo od bolesti i groma, a njive sa usevima od oluje i grada. Zato ne čudi izbor gorostasnih hrastova za zapis. Svuda je bilo zabranjeno seći svete hrastove, ložiti suve grane ili opalo lišće, lјuštiti koru sa stabla ili na bilo koji drugi način oštetiti stablo jer to, po verovanju, donosi nesreću i smrt ne samo onome ko to čini nego i svima oko njega.

Kod svih Slovena postoji verovanje da se na hrast može preneti bolest, pa su obavlјane različite simboličke radnje prenosa bolesti: Ukrajnici, Polјaci, Česi, Moravci na hrastu ostavlјaju odeću bolesnika; Bugari, Srbi, Makedonci i Hrvati na hrastove grane vezuju trake i konce iz odeće. Voda kojom su kupani bolesnici ili deca se prosipla oko hrasta. Često se u probušenu rupu u hrastu stavlјala odsečena kosa ili nokti bolesnog deteta ili konac kojim je dete pre toga premereno, a zatim bi se taj otvor zatvarao kočićem.

Oduvek je važilo nepisano pravilo da se sa ovih stabala ZAPISA ne sme skinuti nijedna granica, plod, kora –ništa. Pogotovu se ne sme Zapis odseći i uništiti, već on mora sam od sebe da izumre kao čovek. Ko povredi ili uništi Zapis, kazu ne može izbeći božju kaznu. Kazna može da se odrazi na njega i na celu porodicu pa čak da se zatre cela porodica.

U jednom selu kod Zaječara zabeležen je slučaj da drvo koje se srušilo i palo na put nije pomerano zato što je „zapis“. Selјaci iz tog mesta su čak izgradili novi put, da sveto drvo ne bi pomerali. Bez obzira na kulturni krug koji se posmatra, sigurno je da je hrast sakralno drvo, velike važnosti i izuzetno pozitivne simbolike koja se očuvala i do danas i koju treba sačuvati i za buduća pokolenja.

Transkript emisije Drevnik br.37, radio Serbona
Autori i voditelјi: Drago, Dule, Duki i Aca

 

Poslušajte celu našu radio emisiju o dendroterapiji

Пратите нашу страницу на Фејсбуку