We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

My Cart
£0.00
drevna slovenska astrologija

DREVNA VEDSKA ASTROLOGIJA – Staroslovenski horoskop

Kao uvod, za ovu emisiju, koristićemo štivo koje nam je poslala naša koleginica Danijele Todorović:

drevnik pecat

„Astrologija je drevna veština i od samog svog početka postojanja  smatraju je  neodvojivim delom astronomije i jednom vrstom nauke. Definicija astrologije je da položaj planeta i zvezda u trenutku rođenja utiču na sudbinu lјudi i događaja, čak dalјe na svu živu i ne živu prirodu. Ako hronološki pratimo poreklo astrologije iz nama danas, dostupnih znanja, njen početak se dešava u Vavilonu.

 

Vavilonska astrologija

 

Astrologija znamenja je prvi stepen u razvoju vavilonske astrologije, i u njoj se još uvek ne javlјaju zodijački znaci. Ona se pretežno bavi događajima od opšteg interesa, predskazujući dobru ili lošu žetvu, rat ili mir. Astrologija znamenja seže unatrag do Hamurabijevog doba, a dostiže svoj vrhunac u vreme Kasita i Asiraca između 1650. i 1400. godine p.n.e. Bila je sastavni deo religije mesopotamskih naroda, koja se zasnivala na obožavanju Sunca, Meseca i pet njima poznatih planeta (Merkur, Venera, Mars, Jupiter i Saturn).

 

Najznačajniji astrološki priručnik onog vremena, koji je znatno uticao na helenističku astrologiju kao i na astrologiju uopšte, bio je spis Enuma Anu Enlil iz drugog milenijuma p.n.e, zbirka predznaka (predskazanja, znamenja) zasnovanih na pojavama koje su sistematskim posmatranjem neba uočene na Suncu, Mesecu, zvezdama i planetama, i u atmosferi (grmlјavina, sevanje i stvaranje oblaka). Osnova za tumačenje pomenutih pojava bilo je verovanje da su mikro i makro kosmos neraskidivo povezani. Nebeska tela su shvatana kao personifikacija određenih bogova koji kontrolišu sve što se dešava na Zemlјi.

 

Druga faza vavilonske astrologije, primitivna zodijačka astrologija  (dodekaeterisna ili haldejska astrologija) pojavila se u doba haldejskih kralјeva (VII i VI vek p.n.e.). Haldejska astrologija trajno je uticala na helenističku, a u sprezi sa Mitrinim kultom bila je najrasprostranjenija na području Rimskog carstva. Pored kulta Mitre, njenu religioznu osnovu predstavlјali su i medijanski zervanizam i grčki orfizam. U ovom tipu astrologije koriste se zodijački znaci, ali se još uvek navode uopštene prognoze koje nemaju veze sa natalnom horoskopijom.

 

Genetleologija ili horoskopska (natalna) astrologija je treći stadijum vavilonske astrologije. Ona se razvijala od 5. veka p.n.e. u helenističkom Egiptu, i za religioznu osnovu ima zoroastrizam i metempsihozu (shvatanje o nebeskoj seobi duša). To je zapravo kompletna zodijačka astrologija koja podrazumeva izračunavanje položaja planeta i izradu natalnog horoskopa.

 

Oko 100. godine p.n.e. sistem klasične astrologije je skoro u potpunosti izgrađen, ali je njegova nadogradnja vršena i dalјe, pri čemu su uvođena i neka nova gledišta.

 

Od antičke Grčke do danas

 

U antičkoj Grčkoj astrologija je takođe bila veoma cenjena. Može se slobodno reći da se u vreme Aleksandra Velikog ceo religiozni i politički život odvijao u njenom znaku. Rimlјani su bili pod snažnim uticajem grčke kulture i nauke, tako da su usvojili i njen stav prema astrologiji.

 

U XV i XVI veku astrologija se čvrsto ukorenila u Evropi. Već tada su u Parizu, Padovi i Bolonji postojali čuveni univerziteti na kojima se ona izučavala. U doba vladavine pape Lava VI, od 1513-1521. godine, na papskom univerzitetu osnovana je čak i katedra za astrologiju. Tokom XVI i XVII veka astrologija je doživela veoma veliki uspon u Evropi. Tada je većina istaknutih državnika i umetnika imala lične astrologe. U XVIII i XIX veku, sa razvojem tehničkih i priro-dnih nauka, interesovanje za astrologiju počelo je da jenjava, da bi u poslednjim decenijama XX veka ponovo počelo naglo da raste.

 

Na naučnu prirodu astrologije upućuje nas i etimologija ove reči, koja u prevodu sa grčkog znači „nauka o zvezdama“ (astron-zvezda, logos-nauka, reč, poredak).

 

Jung je rekao „Astrologija odavno kuca na vrata univerziteta, ona je nauka“. Fakulteti na kojima se između ostalog izučavala astrologija postojali su još u Srednjem veku. Danas postoje fakulteti na kojima je astrologija primarni predmet izučavanja, a prvi takav fakultet otvoren je u Americi još 1954 godine. Značajno je pomenuti i da su se mnogi čuveni naučnici, posebno astronomi bavili astrologijom, kao što su Galilej i Kepler.

 

Danas pored moderne zapadne astrologije, koju svi znamo, postoji i tradicionalna astrologija, tropska astrologija, indijska astrologija, poznatija kao đotiš i mnoge druge. No, preteča svih ovih je upravo drevna astrologija naših predaka, vedska astrologija.

 „Naša hronologija nije povezana ni sa Suncem, ni sa Zemlјama, ni sa Lunama, ni sa Zvezdama, a vezana je sa zakonima Tvorca Jedinog.

 

Sunce, Zvezde, Zemlјe i Lune ubrzavaju ili usporavaju svoj hod, a zakoni Tvorca Jedinog ne zadovolјavaju, i sa saglasnošću njih posmatra Čislobog, koji je čuvar Reke vremena.“

 

Nastanak reči „kalendar“

 

Često nam „objašnjavaju“ da je reč kalendar proizašla iz latinskog „calendarium“, što prevedeno sa latinskog bukvalno znači „evidencija zajmova“ , „knjiga dugova“. Činjenica je da su u drevnom Rimu dužnici plaćali dugove ili kamate u prvim danima meseca, tj. u danima kalendana (lat. “calendae” ili “kalendae”, čak i “kalenduje” – ime prvog dana u mesecu za drevne Rimlјane). Ali Grci nisu imali kalendane. Stoga, okorele neplatiše Rimlјani su ironično govorili da će vratiti dug po grčkom kalendama, to jest, ne zna se kada (kod nas postoji izraz – Linburga meseca).Ovaj izraz postao je popularan na mnogim jezicima sveta.

 

Ako se vratimo latinskom jeziku, ispada da je „dug“ na latinskom “debitum”, “knjiga” – “libellus”, “liber libri”. “Napomena” – “nota”, “litterae”. Napomena u smislu “notebook” – “album”, “tabella”. “Zajam” će biti “faeneror”. I neki od prvih delova “calendarium” reč “caleo” prevedeni su kao “proglašavanje”, ali ne mogu prevesti “ndarium” (ili bar “darium”). Vidimo da kalendarijum nema nikakve veze sa sudovima i dugovima. A da li su mogli ovu reč pozajmiti od nas?

 

Naziv Slaveno-Arijskog kalendara “Koliadin Dar“,  bukvalno znači poklon Kolade. Tj. reč “kalendar” ne dolazi iz “knjige dugova” Rimlјana, već iz spoja Kolade Dar. Drugo ime za kalendar je Krugolet brojeva (Krugolѣt Čisloboga).

 

Tada su se drevnim Da’arijskim Krugoletom Božjih Brojeva (DKB) služili samo PravoSlavni Sloveni (ovo ne treba mešati sa hrišćanima), Staroverci-Inglini i irski red Druida. DKB ima svoje korene u danima kada su naši preci živeli na severu kontinenta, koju su nazvali Da’Arija (Hiperborea, Arctida, Arktogeja). Kalendar ima i Runski oblik prikaz, tj. nazvani kao Sorokovnik (meseci), brojevi, dani u nedelјi i imenovanog kao Leta zabeleženog Runama (tajne slike koje prenese veliku količinu informacija). Prvi Sorokovnik je određen jednom Runom, a ostali su označeni kao konjukcija dve Rune gde druga Runa ukazuje na deo ciklusa rotacije naše Zemlјe oko našeg Jarila (Sunca). Ovaj ciklus se zove Leto (“godina” umesto Leta pojavlјuje se pod Petrom I, a slika “god” (od “godina”) označava “strukturni” period u DKB-u (od 1. do 144. godine)). Od reči “Leto” na našem jeziku, koncepti se čuvaju: letopis, letopisac,  koliko imaš leta, itd.

 

Kalendar je baziran na drevnom 16-cifrenom sistemu brojeva. 16 Leta formiraju Krug, koji prolazi kroz 9 elemenata, stvarajući Krug života za 144 godine. I uprkos svojoj neobičnosti, za savremenu percepciju, ovaj kalendarski sistem je najtačniji i najprikladniji od svih postojećih kalendara u ovom trenutku. Tokom poslednjih nekoliko desetina hilјada godina, naš kalendar nije “izbegao” ili “zaostao” za jedan dan, jer se oslanja na model Vasione i na aksijalnu centralizaciju i na galaktičku orijentaciju Zemlјe.

 

Naša Midgard-Zemlјa se kreće oko Jarila, koje se vrti oko svoje ose, a osa se polako kreće duž kružnog konusa. U ovom slučaju severni pol opisuje u prostor elipsu, koja je osnova ovog konusa. Osa ovog konusa je upravna na ravan zemlјine orbite, a ugao između ose i obrazujućeg  konusa je oko 23 °. Ovo kretanje ose rotacije duž kružnog konusa naučno se naziva precesija, a naši preci nazivaju dan i noć Svaroga. I kao rezultat, potpuna (vizuelno posmatrano sa Zemlјe) revolucija zvezdnog neba, svih 16 Čertoga (sazvežđa) se javlјaju za 25920 godina. U ovom trenutku, astronomi smatraju da je dužina precesije jednaka 25729 (Platonova godina). Astrolozi veruju da je precesioni ciklus 25920 godina, a jedna astrološka era je 1/12 ciklusa, to jest 2160 godina. Ranije, prije kataklizme, nije bilo precesije, ugao ose je bio oko 30 °, a osa je strogo gledala u centar naše galaksije:

 

„ … U centru Svarge otkrivena je Hala vatre – Stožari (Svetožari) – Iskovana od samog Svaroga, izvor svih Suština. Ovo je vrh Svetskog Drveta, Mer planina, mesto kontakta našeg sveta sa Višim svetovima,  u kome obitava Sam Svevišnji Rod. U Stožarima Dragog Roda – Svetskog Istoka – probija svetsko jaje našeg univerzuma, inicirajući rotiranje (tj. Kolovraćenje) Svarge. Ovi Stožari, srce Zvezde severa, sada zovu Polijarnoj, a naši preci nazivali su je Sedavoj, Sjad-zvezdom. U Sedavi se javlјaju zvezdane slike Svaroga i Lade u lјudskom obliku – Sazvežđa, sada se zovu Cepheus i Cassiopeia. Svarog i Lada napuštaju put ka Drvetu Svetova, koje čuva Veles, u obliku Ognjene Zmije (sazvežđe Zmaja). U blizini se takođe nalazi sazvežđe, koju neki zovu Medvedice, drugi – Krava, a treći – Jelen. Ovi čuvari Irija su Veles i Dažbog. U samom centru Stožara Svarožića, je slika  vatrene kašike (Mali Medved). Tu kašiku je bacio Veles sa neba, a zatim – Krišnji … ”

 

Jarilo-Sunce je ulazilo u sazvežđe „ognjene kašike“ (izgleda kao kašika bagera, pa je kasnije i radni deo bagera po tome dobio naziv), koga nazvaše Zimun. Sazvežđe je sistem zvezda (Sunca i Zvezda), koja se kreću po svojim orbitama, oko centra sazvežđa, gde se nalazi objekat, koji astronomi nazivaju neutronska zvezda, koja je bila otkrivena 2004.godine. Astronomi je nazivaju 1RXS J141256.0+792204.

 

Na grbi Belovoda, može se videti lokacija Jarila u sazvežđu Zimun. Jarilo je prikazano u vidu (obliku) Zvezde Inglija, okružena sa šesnaest sazvežđa, po kojima se Jarilo kreće duž Svarogovog kruga (za posmatrače sa Zemlјe), u toku jednog Leta se premešta iz sazvežđa u sazvežđe u suprotnom pravcu od uobičajenog godišnjeg ciklusa: Sazvežđe Device, Vepra, Štuke, Labuda, Zmije, Vrane, Medveda, Rode, Vuka, Lisice, Bika, Losa, Sokola, Konja, Orla, Leoparda.

 

Kadgod Jarilo-Sunce prođe kroz određeno sazvežđe, sjedinjenje njegovog Sveta sa Svetom Sazvežđa daje uticaj na sudbine i karakter lјudi i daje silu, moć koju posmatraju Sveta Drva, koja rastu na Midgard-Zemlјi.

 

Položaj Sunca na nebu određuje se u vreme solsticija, t.j. u kojoj je konstelaciji (sazvežđu) Sunce 22. marta (latinski, zapadni stil) ili 22. septembra (arijski, ruski stil) – u toj eri mi i živimo. Svi znaju znake zodijaka koji prate osobu u životu, ali ovaj sistem se smatra relativno mladim i nije uvek tačan. Drevni sistemi imaju veći procenat tačnosti u opisivanju lјudske prirode, njegove sudbine i sudbine čoveka. Ovom trenutku nije posvećena ni jedna naučna rasprava i ni jedan učeni astrolog ne prati ovo profesionalno – to je tema za posebnu višednevnu diskusiju. No potomci drevnog Roda su uvek bili zainteresovani za trenutak zaštite tog ili onog božanstva i njegov uticaj na sudbinu čoveka.

 

Preci su dugo koristili svoj sistem pokrovitelјstva, koji se odlikovao svojom savršenošću, ali je ujedno bio i prilično jednostavan. U nekoliko dokumentarnih izvora, ovaj sistem se zove Sazvežđe Svarogovog kruga, koji su, po analogiji sa znakovima zodijaka delili nebo na nekoliko delova, od kojih svaki ima svoj psihofizički uticaj. U trenutku kada Sunce prolazi po određenom sektoru kruga, stanovnici Zemlјe dobijaju skup određenih karakteristika. Krug Svaroga je podelјen na 16 polјa ( u današnjoj astrologiji se to zove polјe), koji imaju svoje osobine i imaju određeni uticaj na svaku osobu. Svaki potomak  jednostavno je obavezan da od datuma rođenja upozna svoje polјe kruga, jer od toga ne zavisi samo njegova sudbina, već i izbor amuleta ili runa, što će pomoći u dostizanju određenih rezultata u životu.

 

S obzirom da se, za razliku od zapadne i kineske astrologije, Slaveno-Arijska u nebeskom svodu razlikuje ne 12, već 16 zodijačkih sazvežđa, tada zodijačka epoha ne traje 2160, već 1620 godina. To jest, tačka jesenjeg solsticija Sunca prelazi svake 1620 godine u novo sazvežđe:

Jarilo-Sunce pripada „sistemu trojnih zvezda“ (govoreći astronomskim jezikom). Pored toga, trostruki sistem uklјučuje i Belog Giganta i braon patulјka (Mara). Jedna od Zemalјa braon patulјka – Nimizida, koja je prikazana kao disk sa krilima, ima period kruženja 3600 godina.

 

Dan Svaroga ima 180 krugova života (25920 godina). Sada uzmite u obzir vekove (100 godina), a Sloveno-Arijci razmatraju Krug Života, koji se sastoji od 9 Krugova Leta ili čini 144 Leta – minimalni period života za lјude na ovom svetu. U skladu sa tim Krug Leta = 16 Leta: Petnaest prostih Leta i šesnaesto – Sveto Leto. To je zbog činjenice da se svaka šesnaesta orbita Midgarda produžava usled interakcije sa drugim zemlјama (planetama) i leto se produži za 4 dana. Ovaj ciklus je takođe povezan sa drevnim događajima, naime 15 godina prošlo od preselјenje Veliku Rase iz Da’Arije u Raseniju (teritorija od Urala do Tihog okeana,Pacifika), i 16. Leto naši preci su živeli u novim zemlјama i uznosili slavu Naših Bogova. U čast ovog događaja naši preci su počeli da slave Pashket, što u prevodu sa h`Arijskih runa znači “Put kojim su išli Bogovi”.

Od tada se Leto obeležava od dana Velikog praznika Ramha-Ita (ili od dana Novoleta tj. Početka novog leta – nova godina).

Darijski Krugolet Božjih Brojeva sadrži tablicu sa krugoletom,  elementima, bojama, načelima i principima.

 

Kako možete saznati koje je vaše polјe?

 

Svakim danom broj lјudi, koji se vraćaju znanju predaka, raste geometrijskom progresijom, a jedno od prvih pitanja koje su postavlјali potomci naših predaka, je “kako saznati svoje polјe”. Na internetu ili u literaturi, možete sresti razne varijante mogućnosti saznavanja svojeg polјa, od kojih je najjednostavnija tabela odnosa između savremenog gregorijanskog kalendara i Krugloleta Čisloboga (drevnoslovenskog kalendara). Ali veoma radoznali moderni pripadnici našeg Roda znaju kako saznati po datumu rođenja svoje polјe – postoji funkcionalni radni algoritam, koji po nekomplikovanim matematičkim proračunima precizno pronalazi datum rođenja prema Krugloletu. Brzina i istovremenost je u tome što složenost određivanja datuma njegovog rođenja na kalendaru predaka je da datum početka godine pliva, tako da preporučujemo da ili koristite gotove odgovarajuće tabele ili posebne servise. Važan faktor, koji ne treba zaboraviti tokom proračuna je prisustvo sopstvenog sistema računanja vremena koji su naši preci koristili.

 

Polјe naših predaka od datuma rođenja vam omogućavaju da znate prave informacije o osobinama vašeg karaktera koje možete ispraviti. Vredi zapamtiti da polјe određuju samo osnovne osobine i osobine ličnosti, a osobu tokom svog života promenom svoje unutrašnje energije to menja, ono što je dato njegovoj prirodi. Važna obeležja znanja polјa su upozorenja i predostrožnosti o tome šta treba izbeći, šta se menja i šta zahteva dodatni razvoj. Astrološki horoskopi, koji su poznati mnogima, samo je jedno od tumačenja Polјa predaka, koji su imali jedinstveno znanje i hilјadugodišnje iskustvo.

 

Za savremenog čoveka, potomka drevnog Roda, prema instrukcijama nije uvek lako izračunati sopstveno polјe, tako da su specijalisti drevnoslovenske mitologije razvili poseban program za izračunavanje odnosa gregorijanskog kalendara i Svarogovih polјa.

 

Zaboravite na sve one datume koji se stavlјaju na sajtovima ili iz drugih izvora, kao istiniti, možda su neki i tačni, ali za određeni datum rođenja računaju se svi ovi podaci, jer su naši preci živeli po drugom kalendaru, a imali su sasvim druge proračune (40 ili 41 dan su činili dane meseca, 9 dana je bila nedelјa). I kako da izračunate polјe, pitate se sad…? Dakle, da bi pojednostavili računanje, napravlјen je program u obliku Slaveno-Arijskog sata sa algoritmom za izračunavanje staroslovenskog kalendara. I tako da ne morate da budete u zabludi sa datumima, napravlјen je poseban programčić za određivanje polјa po datumu rođenja, koji uzima u obzir sve nijanse i osobenosti obračuna pa je i verovatnoće greške svedena na nulu.

 

Koja je razlika Svarogovog kruga u odnosu na zodijačke sisteme?

 

Horoskop naših predaka po datumu rođenja (polјe) zasniva se na složenom dizajnu, koji je postao osnova za krug Zodijaka. U kalendaru drevnih predaka, svi zvezdani objekti – Sunce, Mesec, planete, galaksije – zauzeli su određeno mesto na nebeskom svodu. Često se horoskop sloveno-arijanaca upoređuje sa zodijačkim horoskopom – u nekim trenucima su slični, ali razlike su mnogo veće od sličnosti. Prva i najvažnija razlika je 16 polјa, koje se mogu figurativno opisati kao meseci u trajanju od 21-23 dana. Uobičajeno se veruje da su polјa koja su naši preci određivali skup osobina duše koju su bogovi dali.

 

Osobine dizajna i primene Svarogovog kruga

 

Horoskop sloveno-arijanaca zasnovan je na znanju stečenim tokom milenijuma i životnom iskustvu stotina generacija. Zato sva polјa omogućavaju maksimalnu karakterizaciju bilo koje osobe – njegove talente, skrivene kvalitete i strahove. S ispravnim tumačenjem i razumevanjem polјa može se predvideti ne samo sudbina čoveka, već i nacije u celini, kako bi se izbjegle nevolјe. Svi amuleti kruga imaju svoje specifične osobine koje će pomoći bolјem životu osobe, otkrivaju potencijal svake osobe. Istovremeno, talisman kruga Svarogovog je davao osobama te kvalitete koje mu bogovi nisu dali.

vincanski kalendar dijagram energija Sunca

Opis hala u Polјima

 

Svarogov Krug predstavlјa sveobrazni sistem sistematizacije današnje astrologije, na osnovu kojih su stvorene mnoge dejstvujuće zodijačne karakteristike. Osnovni element kruga su polјa koja se sastoji od određenih 9 sala, ali to nije sve, jer se u svakoj sali Hale nalazi, da kažem po 9 stolova. Sa obe strane su klupe. Na jednoj strani stola nalaze se 36 klupa za muškarce, na ostalih 36 klupa za žene. Svaka klupa ima 760 mesta. Nećemo ući u ovaj detalј, ali jednostavno je dobro znati kakve su hale.

  1. PorodicaU ovoj Sali, osoba dobija u trenutku rođenja znanje koje je neophodno da savlada profesiju. Takođe, određena znanja i veštine u upravlјanju domaćinstvima i porodičnoj ekonomiji. Takođe se ova sala naziva i zgrada kuće, tj. kako sve urediti u svom životu.
  2. Vojna sposobnost -U ovoj Sali, osoba dobija klasičnu Drevnu Mudrost koja ga usmerava da služi Silama Dobrog, sa genetski nerazdvojnim sposobnostima različitih vrsta borilačkih veština koje određuju moćni nivo telesnih, duševnih i duhovnih snaga. Ove sile koje osoba dobija bez obzira da li je muškarac ili žena. Ponekad ovu Salu zovu: sala vojne kaste ili vojne klase. Ljudi rođeni u ovom polјu objedinjuju kombinaciju dva vrhovna osnova, koji se zovu Dužnost i Čast. 
  3. StvaranjeU ovom polјu formiraju se osobe sa ogromnom potrebom za stvaranjem. Oni stvaraju sve što je moguće u korist Roda i za prosvećenje budućih generacija. Ljudi rođeni u ovoj sali imaju neodolјivu potrebu da upoznaju različite aspekte života, uz naknadno utelovlјenje ideja koje su se pojavile u praksi u korist njihovog Roda i naroda. Ljudi rođeni u polјu Stvoritelјa u drevnim vremenima su nazivani – velike arhitekte (arhitekte).
  4. MilosrđeOni koji su rođeni u ovom polјu, po pravilu, upravlјaju svojim sposobnostima, koje imaju od rođenja – to se može pripisati sposobnostima svog tela: fleksibilnost, plastičnost, sposobnost regulisanja otkucajima srca, zadržavanju daha, itd. Stoga se ova sala naziva i Sala Volhova-iscelitelјa.
  5. Irinacija (irinifikacija je sistem veze, spaja se na fizičkom, biološkom, genetskom i drugim nivoima). Ova sala je mesto povezivanja različitih životnih sistema na temelјu harmonije i lјubavi. Ljudi rođeni u ovoj Sali osete probleme drugih lјudi kao svoje, mentalno ulaze u stanje druge osobe, ili životinje ili bilјke. Po pravilu, takvi lјudi postaju nastavnici, mentori, koji svoju drevnu generaciju nosi sa Drevnom Mudrošću. Vrlo često rođeni u ovoj Sali imaju velike porodice. Postavši sveštenici ili sveštenice primali su naziv “Duhovni”, recimo: sveštenik je bio sveštenik Vedamir, a po stopama njegov učenik Volh Velimudri; od ženskih slika, ovo su prvenstveno Tara i Joginja-Majka (Baba Joga).
  6. Mudrost i smrt Oni koji su rođeni u ovoj Sali imaju izuzetne sposobnosti proroštva, tj. jasnoviđenja. Od njihovog rođenja im se daje prilika i mogućnost navigacije Rekom Vremena kako u budućnost tako i u prošlost. Takvi lјudi nazivali su se “kastom sveštenika (žreca)-predskazatelјka i sveštenika(žreca)-proricatelјa”. Vrlo često u ovoj kasti bili su i vojnici, koji su na bojnom polјu često sretali smrt, tj. bili na ivici između života i smrti, što je dovelo do činjenice da se kod njih otkrio ovaj poklon, a zbog toga su ih nazivali “proroci” (primer: princ ratnik Prorok Oleg).
  7. Izvršitelјi sudbine Ljudi rođeni u ovoj Sali, imaju mogućnost da kontrolišu Elemente, kako svet Java, tako i sveta Nav. Po pravilu, od takvih lјudi (naročito u prošlosti) bila je kasta sveštenika-upravitelјa prirode i sveštenika-čuvara Vrata Međusvetova u svim zemlјama Svarogovog kruga.
  8. Hala Sudbine Rođene u ovoj hali, u početku, sudbina je pripremila sa mnoštvom različitih testova kako bi se izabrala najbolјa deca muškaraca kojima je posebna misija dodelјena u Svargi Prečistoj. Po pravilu su se u drevnim vremenima takvi lјudi sastojali od kaste upravitelјa: prinčeva, kralјevi, kralјevi telohranitelјi, kao i starci i starešine (ovo je svetska vlast). Ali to ne znači apsolutno da je to bila kasta neradnika, svi su se bavili kreativnim radom. Predstavnici kaste vladara mogli su biti samo muškarci koji su postigli određene rezultate u svojim profesionalnim i kreativnim aktivnostima.
  9. Mudrost i Veda (Soba Veda). Rođeni u ovoj Hali objedinjuje želјu da znaju i čuvaju Drevnu Mudrost predaka i Mudrost Visokih Bogova. Po pravilu, od lјudi rođenih u ovoj sali, sastavlјena je Vedska kasta (najviši sveštenik-čuvari čiste Mudrosti). Oblast njihovog znanja i težnje nema granice, jer imaju sve što se tiče toga. O takvim lјudima kažu: “oni su u ovom svetu, ali nisu od ovog sveta”, tj. rade sa takvim pojmovima, kategorijama koje je običnim lјudima teško razumeti.

 

Suština polјa i njihov uticaj na čoveka

 

Polјa po datumu rođenja – ovo je sjajna mogućnost da shvatite sebe, upoznate skrivene mogućnosti, a možda i probudite sećanje na pretke, što omogućava primanje snage i mudrosti Roda.

Naši preci su verovali da dva susedna polјa imaju slične karakteristike, tako da su ih uvek posmatrali paru. Ovo su parovi posmatranih polјa:

         Devica i vepar. Osoba rođena u ovim polјima teži da zna svet oko sebe u svim njegovim hipostazama (bitisanju). Ljudi pod zaštitom Device i Vepra ne vole kada ih neko pritiska tokom donošenja odluke. Oni pokušavaju da budu lideri, vole da donose sopstvene odluke;

         Štuka i labud. Smiren i izmeren život je osnova načina života lјudi rođenih u ovim polјima. Najveći problem takvih lјudi je donošenje nezavisne odluke;

         Zmija i vrana. Takvi lјudi su aktivni i boje se usamlјenosti. Nјihov poseban stav prema lјubavi u svim njenim manifestacijama je prioritet, stoga su veoma lјubazni;

         Medved i roda. Ova polјa se manifestuju u činjenici da su ovi lјudi od početka prijatelјski nastrojeni. Oni pokušavaju da konstantno učine svet bolјim. Principi ove vrste su njihova osnova bića, prosperiteta i blagostanja, zdravog potomstva i sreće dece su ono što lјudi rođeni u ovim polјima stalno razmišlјaju;

         Vuk i lisica. Kao i njihovi amuleti, lјudi koji su rođeni u ovim polјima su u beskrajnoj potrazi za značenjem života i istine. Po svojoj prirodi oni su eksperimentanti, radoznali i ne plaše se promena i ispitivanja;

         Bik i los. Za njih čak i najteži monotoni rad nije strašan, jer smatraju da se samo radom može postići sve u životu. Nјihova posebnost je da im se aktivnost manifestuje sa početkom proleća i postepeno bledi ka jeseni;

         Soko i Konj. Želјa da se u isto vreme radi nekoliko stvari često zbija  okrutnu šalu sa lјudima rođenim u ovim polјima. Istrajnost i naporan rad nisu njihovi putevi. Prirodni maksimalizam i zdrav razum im daju priliku da postignu visoke rezultate ako su uspešno završili  posao;

         Orao i leopard. Ljudi koji su rođeni u ovim polјima odlikuju se dobrodušnošću i dobronamernošću. Oni su uvek spremni da pomognu svima, ali ponekad preteruju. Malo su lenji, zbog čega im upoznavanje sveta pričinjava teškoću. Čekaju, kada će znanje doći samo po sebi i  kada dođe vreme za to.

Nakon upoznavanja polјa ili sazvežđa, da vidimo šta kakvo je dublјe značenje svakog polјa. Svako sadrži svog zaštitnika, sveto drvo.

 

Polјe Vepra

Datum: 23. septembar – 14. oktobar (treba proveriti tačan datum po tablicama)

Proverite tačno polјe preko aplikacije klikom na LINK – aplikacija je na Ruskom
(Aplikacija je samo za DESKTOP računare)

Pokrovitelј je jedan od najviših bogova – moćni Ramhat, koji ima ulogu mudrog sudije i čuvara reda u svemiru: na zemlјi i na nebu. Sveti simbol drveta je kruška, koju su naši preci oduvek cenili. U etnosu naših predaka, kruška je bila povezana sa putevima koji su vodili do zagrobnog sveta. Pored nje su održavani obredi sklapanja braka i razne vrste proslava, ugovorenih bračnih ceremonija, kao i održavanja raznih prazničnih događaja. Drvo predstavlјa zemalјske radosti i lјudska blaga, a takođe daje lјudima dugovečnost, prirodnu lepotu i odlično zdravlјe. U drevnoj kulturi kruška je simbol svetosti i čistoće. Zbog toga polјe Vepra pomaže lјudima da nađu sebe, da u potpunosti otkriju svoje unutrašnje sposobnosti i talente i da ostvare svoje životne cilјeve i postignu uspeh u svojoj izabranoj profesiji.

 

Boga Ramhata nazivaju mnogim imenima: Raba, Brama ili Ramh, međutim, definicija o njihovoj suštini uvek ostaje ista – to je nebeski sudija, čija je slika oličenje pravde i poštovanje zakona. Naši preci su verovali da lјudi koji su činili pogrešna dela i nisu tražili za svoje postupke iskreni oproštaj, padali u nemilost. Strašnim delom se smatralo žrtvoprinošenje i namerno nanošenje povreda čoveku – posebna kazna je bila predviđena za to delo. Ramhat je čuvar RITA knjige, u kojoj su zemalјski zakoni i nebeski kanoni obavezni da se poštuju. Prema njegovoj moći se sudi lјudima za kršenje ustanovlјenih pravilia i neposlušnosti, a takođe i da proglasi oštru kaznu i bezuslovnu osudu onih koji su u pitanju.

 

Koja je uloga onih koji su rođeni u polјu Vepra? Na osnovu gore opisanog zaštitnika ovog polјa, rođeni su da pomognu Ramhatu da izvrši tešku mirovnu misiju na zemlјi. Međutim, veprovi ponekad komplikuju svoje živote ka sklonostima za fatalizam. Nedostatak poverenja u donošenje odluka dovodi do činjenice da to koči njihovo kretanje prema pozivu odozgo i zaglavlјuju se u različitim fazama duhovnog razvoja. Bog Ramhat posebnu pažnju posvećuje ispunjavanju lјudskih svetih kanona povezanih sa poštovanjem čistote Duha i Krvi. Ljudi koji su rođeni u polјu Vepra i žele razumeti zakone Bivstvovanja, Ramhat daje dalekovidost, razboritost i stremlјenje ka pravdi.

 

Osobine polјa Vepra

 

Muškarci

Veprovi muškarci imaju sreće u životu, u ličnim odnosima, u novim poduhvatima tokom svog života. Oni su prave pristalice pravde i spremni su da ulože maksimalne napore u korist trijumfa istine nad bezzakonjem. Iz tog razloga, mnogi muškarci koji su pod pokrovitelјstvom polјa Vepra su skloni profesijama vezanih za pravne ili zakonske aktivnosti. Od njih izlaze uspešni advokati, tužioci, dobri policijski službenici i čak spasioci. Veprovi su po prirodi radnici savesti, na koje se možete osloniti u teškim situacijama, odlikuju se mirnim uravnoteženim temperamentom, mudrosti, i skloni su kreativnom razmišlјanju.

Zahvalјujući odlučnosti i neumornosti da teže cilјu, lјudi iz ovog polјa često drže odgovorne visoke pozicije, demostrirajući rešavanje problema hladne glave, mudro i pošteno. Oni vešto upravlјaju svojim potčinjenima, usmeravajući svoju kreativnu energiju u kanal neophodan za plodan rad.

Žene

Žene koje su pod pokrovitelјstvom ovog znaka, pre svega pokušavaju opremiti kuću, a tek onda razmišlјaju o karijeri. Otvorenost, iskrenost i želјa da pomognu onima kojima je pomoć potrebna, čine lјude iz polјa Vepra prave predstavnike Velike Rase. Međutim, u poređenju sa muškarcima, žene se odlikuju određenom misterijom i tajnošću, zbog njihove prirodne suštine. Talisman ovog polјa kupuju svi lјudi rođeni u ovom znaku, i kao zaštitni talisman je ne samo moderan dodatak, nego i posrednik između Boga Ramhata  i čoveka. On  pomaže da se čuje volјa zaštitnika, kao i da da potrebnu snagu i sposobnosti za obavlјanje svoje misije na zemlјi.

 

Polјe Štuke

Datum: 14.oktobar – 6.novembar

(treba proveriti tačan datum po tablicama)

Proverite tačno polјe preko aplikacije klikom na LINK – aplikacija je na Ruskom
(Aplikacija je samo za DESKTOP računare)

Drugi simbol pod ovom Kolom je Polјe Štuke, čiji opis, možda, tačnije počinje sa zaštitnikom – uvek mladom i veselom Bogorodicom Rožanom. Ona oličava očuvanje drevnih tradicija i porodičnih vrednosti, bogatstvo Roda, kao i blagostanje svake osobe. Suprotno popularnom verovanju, svetla boginja Rožana štiti ne samo lepe žene i porodilјe. Ona takođe ne lišava mušku polovinu čovečanstva svojom stalnom pažnjom. Pomaže u nevolјi da pronađe pravi izlaz iz raznih komplikovanih situacija.

 

Sveto drvo je Šlјiva, koja simbolizuje pobedu čistih misli nad bezrazumlјem. U etničkoj kulturi predaka, ovo božansko drvo povezano je sa simbolom dugovečnosti i istinske srećne sreće. Šlјiva promoviše duhovni razvoj čoveka, postizanje životnih cilјeva i očuvanje porodičnih odnosa, što je izuzetno važno za nastavak lјudske rase na zemlјi. Pokrovitelј ovog polјa pomaže lјudima u vaspitanju budućeg potomstva i donosi srećnu harmoniju porodičnoj zajednici.

 

Ako ne od rođenja, u ranom detinjstvu precizno štuka nastoji da postigne mir, ne samo za sebe, nego i u spolјnom svetu: kod kuće, na poslu ili kod prijatelјa. Oni su sposobni da saučestvuju i uvek su spremni da podrže u teškim situacijama. Talisman ovog polјa je u funkciji  prilično jednostavan, i nije razumevanje materijalnih dobara, već naprotiv duševnih blaga koja otkrivaju vrata tajnama Univerzuma i  osnovama postojanja. Predstavnici ovog polјa hale neverovatno delikatno osećaju sve zemalјske procese koji se javlјaju u prirodi i mogu da uhvate bilo kakve promene u emotivnom stanju sagovornika.

 

Značenje polјa Štuke

 

Prava Deca svetog polјa imaju mnogo toga zajedničkog sa Štukom: oni su fleksibilni i snalažlјivi, što im pomaže da spretno zaobilaze različite prepreke sa kojima se susreću na putu života. U mnogim situacijama, više vole da ne nastavlјaju, ali čekaju pogodan trenutak za aktivno dejstvo i u većini slučajeva ova taktika donosi pozitivne rezultate. Značenje ovog polјa je teško preceniti, jer ono čuva duhovno bogatstvo i porodičnu sreću. Ljudi rođeni u ovom periodu, skoro su uvek praćeni sa srećom u poslu – često se čak zovu i srećnici sudbine. Međutim, ovo je samo ako štuka živi u skladu sa božanskim zakonima i vodi se isklјučivo čistim mislima.

 

Zbog svoje uravnoteženosti i unutrašnjeg mira, smatraju se Dušom svake kompanije i mogu da prevedu u mirni rukavac različite konfliktne situacije. Nјihovo nezavisno mišlјenje se uvek pažlјivo sluša, jer Štuka ima neprocenjivo životno iskustvo, koje, ako je potrebno, deli sa okruženjem. Tokom odrastanja generacije koju podižemo, preporučujemo da koristite amajliju polјa štuke koja će pomoći da se  izbegnu zamke i temelјno pripreme za početak nezavisnog života.

Žene Štuke

Lepša polovina štuka u obliku divnih žena se odlikuje neverovatnom želјom za porodičnim blagostanjem. Zbog toga pokusavaju da učine sve napore, i lјubomorno čuvaju svoj udobni dom od raznih uplitanja spolјa. U nekim situacijama, ženske Štuke su često sklone nervnom slomu i depresivnim stanjima, jer “na službenoj dužnosti” imaju puno empatije i simpatije. Međutim, ovo se dešava izuzetno retko, jer žene, bez obzira koliko im je teško, obično ne pokazuju svoje slabosti drugima.

Muškarci Štuke

Amajlija štuke je naročito neophodna za muškarce. Zaštitni talisman nije samo nepremostiva barijera negativnoj energiji, već doprinosi i sreći u poslovanju i novim poduhvatima. Moćni amulet je zadužen sa božanskom snagom zaštitnice. Stoga će uvek pomoći da se donese jedina ispravna odluka, posebno kada je reč o važnom poslovnom projektu. Muškarci koji su rođeni u ovom periodu karakterišu blag, ali istovremeno i agresivni karakter. Imaju neuništivo unutrašnje jezgro, što omogućava postizanje uspeha u skoro svakoj oblasti.

 

Polјe Labuda

Datum: 6.novembar – 27.novembar (treba proveriti tačan datum po tablicama)

Proverite tačno polјe preko aplikacije klikom na LINK – aplikacija je na Ruskom
(Aplikacija je samo za DESKTOP računare)

Treće polјe svarogovog kruga pripada Labudu. Zaštitnica ovog polјa je nebeska majka – Makoš. Ona svojim rukama tka beskonačno platno života i slobodno raspolaže lјudskim sudbinama.

 

Labudovi se po prirodi odlikuju balansiranim karakterom, mogu objektivno razmišlјati, u zavisnosti od situacije i voditi redovan način života. Ljudi koji su bili dovolјno srećni da budu rođeni u Polјu Labuda mogu izgledati super aktivno, ali u srcu uvek ostaju mirni.

 

Sveto drvo im je bor, koji je otelotvorenje intelektualnog i duhovnog razvoja sveta i svakog pojedinca. Drevni ritual spalјivanja bora naši preci su  direktno povezivali sa vatrom prosvetlјenja. Međutim, Bor ne podrazumeva samo neiscrpan bunar mudrosti – sveto drvo donosi mir i spokoj u duši svakog ko se okrene njemu za pomoć. Duhovnom opštenju sa borovima uvek su pribegavali kada je bilo potrebno da se donese važna odluka ili se opredeli za konačan izbor. Isto tako, drveće pomaže da se stekne poverenje u svoje sposobnosti i brzo se otarasi depresije, emocionalnog stresa ili drugih neuroloških poremećaja.

 

Ljudi rođeni tokom vladavine polјa Labuda i boginje Makoš zadivlјuju neverovatnom sposobnošću da vide bilo kakvu situaciju mnogo dublјe od ostalih.

Međutim, kako bi se ovaj Božanski Poklon u potpunosti razvio, neophodno je posvetiti posebnu pažnju duhovnom razvoju i usavršavanjui. Amajlija labudovog polјa ima značenje očuvanja drevnih tradicija i nastavka lјudske rase na zemlјi. Ovaj simbol odražava ženski princip, trijumf istine i porodičnog blagostanja.

 

Labudovi pokazuju odličnu radnu sposobnost i spremni su da ulože maksimalne napore da postignu dobre rezultate, ali je često teško da preuzmu odgovornost za donošenje određenih odluka. Ta objektivna procena tekućeg stanja ne dozvolјava im da se brzo kreću. Čak i ako postoji samo jedno rešenje problema, urođena pedantnost ima prednost nad zdravim razumom, sa rezultatom da će labudovi složno i pažlјivo analizirati situaciju. No, nekog iz njihovog neposrednog okruženja privlači osobenost njihovog karaktera.

 

Zbog velike lјubavi, spremni su za svaku žrtvu, a negovanje drugih je jedan od njihovih glavnih hobija u slobodno vreme. Ponekad su preplavlјeni tako snažnim osećanjima i emocijama da mogu da izvrše bezobzirna dela, što nije karakteristično za njihov karakter. U ovom slučaju, pomaže amajlija, napravlјena od srebra. Zaštitna amajlija štiti od negativne energije, usmerava energiju na dobra dela i “uči” da balansira na finoj liniji kontrastnih i simpatičnih iskustava.

Žena labud

Izuzetno je važno da održi mentalnu i duhovnu harmonije tokom čitavog života, inače počinju da propada sve ispred očiju i gube interesovanje za sva dešavanja oko njih. Magičan Talisman, obdaren božanskom moći boginje Mokoš sprečava neželјene posledice i pronalazi blisku čvrstu vezu sa moćnom zaštitnicom. Često su ženskom liku svojstvene negativne osobine koje ih ne prikazuju u najbolјem svetlu: taština, oholost i preterana emotivnost, često praćeni naglim promenama naravi. Žene Labudovi su više od muškaraca sklone depresivnim stanjima, a samim tim im je potrebna pomoć odozgo.

Muškarac Labud

Imaju uzdržaniji temperament, ali ponekad i sami sebi dozvolјavaju da ispolјe emocije. Po svojoj prirodi, muški labudovi vole da vode odmeren i miran život bez ikakvih drastičnih promena. Teško pristaju da se presele u drugi grad ili da promene svoje uobičajeno radno mesto. Odrasli muškarci su spremni da naporno rade, ako im ono što rade, daje istinsko zadovolјstvo. Mlađi Labudovi često vetrovite naravi i  očigledno nevolјno se slažu da ispune odgovorne zadatke.

Polјe Zmije

Datum: 27.novembar – 16.decembar (treba proveriti tačan datum po tablicama)

Proverite tačno polјe preko aplikacije klikom na LINK – aplikacija je na Ruskom
(Aplikacija je samo za DESKTOP računare)

Predstavlјa četvrto polјe u Svarogovom krugu i zaštitnik ovog polјa je čuvar Svarge prečiste – Semargl, koga su naši preci nazivalio Ognjenim Bogom.

Vrhovni Bog Semargle oličava nepobedivog i hrabrog ratnika koji je istinsko oličenje žestokog vatrenog plamena. Treba napomenuti da je magični simbol Zmijske dvorane jedan od najvažnijih duhovnih aspekata Inglije.

 

Sveto drvo je lipa. U našoj kulturi, drvo je povezano sa srećom i prirodnom lepotom. Ljudi su verovali da, ako ste neko vreme stajali pod krošnjom Lipe, onda osoba može imati različite natprirodne mogućnosti. Naši preci su takođe smatrali Lipom majčinim drvetom, što je lјudima dalo sve što im je potrebno za jednostavnu lјudsku sreću. Lipa je mogla da bude uteha u teškom trenutku i daje inspiraciju novim naporima.

 

Predstavnici polјa Zmije su neverovatno aktivni, veseli i puni energije, koji se kanališu isklјučivo na dobra dela. Retko je da vidite lјude-zmije koji sede na jednom mestu i razmišlјaju dugo o visokim stvarima. Oni su u stalnom kretanju, koje, zavisno od situacije i životnih okolnosti, može biti haotično ili uredno. Ako se Zmija zaustavi iz bilo kog razloga i zaustavi svoj brz životni ritam, to je jednako duhovnoj bolesti – oni su odumrli i izgubili interesovanje za sve što se događa. Slično bolno predstavnici polјa Zmije reaguju na usamlјenost, što im oduzima vitalnu energiju i dovodi do neposredne duhovne degradacije.

 

Veoma su osetlјivi. Ne fizički, već emocionalno – mogu da otkriju čak i manje promene u emotivnom stanju sagovornika. Iz tog razloga, Zmije imaju tendenciju da konstantno stvaraju nove poznanike. Čuvari polјa Zmije pomoći će da reše teške životne probleme, steknu unutrašnje sile potrebne za sticanje novih visina, a takođe izbegavaju opasnost u neuobičajenim situacijama. Zmije predstavlјaju večni simbol vatre i stoga moraju posvetiti posebnu pažnju duhovnom čišćenju i otklanjanju negativnih osobina. Da bi se nosili sa ovim zadatkom, nemoguće je to učiniti bez božanske pomoći, pa preporučujemo da se koristi zaštitni srebrni talisman. Zmije imaju izvrsnu inteligenciju i mogu delovati hladne glave – to im pomaže, bez mnogo napora, da reše bilo kakvu slagalicu i pronađe izlaz iz teške životne situacije. Međutim, ove urođene veštine neće se manifestovati, ako ne obratite pažnju na stalno usavršavanje i traženje novih izvora informacija.

Žene Zmije

Uprkos navodnoj krhkosti, sposobne su da rešavaju globalne probleme čovečanstva, pa ih često nalazimo u naučnim aktivnostima. Žene u mladosti znaju kako privući pažnju ne samo izgledom, već i prirodnom sposobnošću da uklјuče bilo koju osobu u otvoreni razgovor. Zmije dobro osećaju svog protivnika ili sagovornika – pomažu im da pronađu slabosti i vešto ih koriste da bi postigli svoje cilјeve. U porodičnom životu, žene iz polјa Zmije posvećuju posebnu pažnju obrazovanju potomaka, teže kažnjavaju loše ponašanja i podstiču za dobro ponašanje i školski uspeh.

Muškarci zmije

Uvek mogu trezno da procene situaciju, zbog čega donose ispravne odluke, omogućavajući im da postignu određene uspehe u svom radu ili u ličnom životu. Muškarci su snažni i odlučni, tako da uvek idu samo napred. U njihovoj duši ostaje božanska vatra, što omogućava da prevaziđu bilo kakve prepreke na svom putu. Zmije-muškarci su obično dobro razvijeni fizički, jer u slobodno vreme više vole da se bave sportom.

 

Polјe Vrane

Datum: 19.decembar – 10.januar (treba proveriti tačan datum po tablicama)

Proverite tačno polјe preko aplikacije klikom na LINK – aplikacija je na Ruskom
(Aplikacija je samo za DESKTOP računare)

Peto polјe. Zaštitnik je Bog Kolada. Bog Kolada kontroliše životni ciklus lјudi, okrećući krug na kome se kreće nebesko telo – Sunce. Pravi predstavnici Doma vrane su obeleženi dubokom mudrošću dva Velika Boga i sposobni su da obavlјaju dobra velika dela u korist očuvanja drevnih tradicija i kulturnih vrednosti svih generacija Rase.

 

Sveto drvo polјa Vrane je ariš, što pomaže u ublažavanju duševnih patnji i donosi mir u dušu svake osobe. Drvo je uvek povezano sa budućim promenama u životu i prirodnim fenomenima, pa se to posebno smatra cenjenim u našoj kulturi. Naši preci delili su sa arišom najdublјe želјe, jer su verovali da božansko drvo može pomoći u njihovom sprovođenju. Dolazili su do ariša i u drugim prilikama, kada je bilo potrebno odagnati loše raspoloženje i dopuniti se pozitivnim emocijama. Mirisna aroma lišća je često korišćena u kući da bi se brzo nosila sa depresijom i ispunila beskrajnom radosti unutrašnjost i  atmosferu kuće.

 

Vrane su po prirodi veoma aktivni, energični i motivisani lјudi koji su iskorišćeni za efikasno rešavanje bilo kakvih problema. Nebeski značaj truda znači neprestanu potragu za duhovnim samorazvojem i postizanjem postavlјenih zadataka. Predstavnicima ovog polјa nije svojstveno da ostaju sami, jer nedostatak potpune komunikacije ih vodi do moralne iscrplјenosti. Međutim, u većini slučajeva, Vrane su okružene dovolјnim brojem vernih i predanih prijatelјa koji su spremni da pomognu u teškom životnom položaju, tako da su uvek u centru pažnje. Pune su energije, koja zahteva izlaz, tako da često provode slobodno vreme, upražnjavajući sport ili duge šetnje sa prijatelјima na svežem vazduhu. Karakter Vrana je mekan i fleksibilan, ali ako ih stalno odbijate, oni mogu dati dostojan otpor onome ko ih odbija. Polјe Vrana pomaže otkrivanju skrivenih talenata i shvatanja sebe u različitim sferama života.

Muškarac Vrana

Često povezuju svoje živote sa lečenjem, pošto Varuna Bog štiti napredak u ovoj oblasti. U tom slučaju, talisman ovog polјa pomoći će vam da steknete neophodne veštine i znanja i postanete uspešan iscelitelј, kako u tradicionalnoj tako i u narodnoj medicini. Vranice od ranog uzrasta često pokazuju naklonost ka magiji, ali u savremenom svetu tome nije dat značaj, i sve se pripisuje na besnoj dečijoj mašti.

Ali, ako od mladosti naučite Vranu da iskoristi postojeće psihičke sposobnosti, u budućnosti će moći doneti više koristi lјudima. Tome može pomoći i talisman polјa Vrane, koji će usmeriti kreativnu energiju deteta u pravom smeru. Muškarci Vrane često postaju nastavnici i mudri nastavnici, jer vole prenositi svoje akumulirano znanje i iskustvo drugim generacijama, čime čuvaju drevne kulturne tradicije.

Žene vrane

Radi lјubavi spremni su za bilo kakve žrtve, bacaju se u vrtlog osećanja udarajući glavom, što često dovodi do tužnih rezultata – ostaje sama. Međutim, u većini slučajeva, i dalјe uspevaju da pronađu svoju srodnu dušu i zajedno stvaraju prijatno gnezdo u kojem će živeti do kraja života.

Žene koje su rođene u ovom polјu su često uvređene, jer je njihova tanka i  uvredlјiva priroda vrlo osetlјiva na sve vrste uvreda, poniženja i čak i sarkastične šale. Žena, kao i muškarac, u stanju je otkriti nove horizonte i naučiti tajne univerzuma. U obrazovanju budućih potomaka, oni pokazuju najbolјe strane, budući da je detetu draga majka, blizak prijatelј i mudar savetnik u jednoj osobi.

 

Polјe Medveda

Datum: 10.januar – 3.februar (treba proveriti tačan datum po tablicama)

Proverite tačno polјe preko aplikacije klikom na LINK – aplikacija je na Ruskom
(Aplikacija je samo za DESKTOP računare)

Zaštitnik ovog polјa, šestog po redu je Svarog. Nije samo zaštitnik polјa, nego i istinski zaštitnik nebeskog svoda.

 

Sveto bilјno rastinje je Malina, koja predstavlјa prosperitetan život, sreću u poslu i prosperitet u porodici. Malina takođe simbolizuje i druge aspekte lјudskog života – istinsku i neograničenu lјubav, trijumf pravde i dobra, a takođe oslikava milostivu energiju iscelјenja od različitih bolesti. Plodovi maline nisu samo utolјavali glad putnika, već su takođe imali neverovatnu moć i sposobnost za lečenje telesnih bolesti.

 

Dvosmerni talisman polјa Medveda obogaćen je božanskom snagom koja pomaže u suočavanju sa životnim problemima i poteškoćama, a takođe obećava sreću u poslovnim i ličnim odnosima.

 

Značenje

 

Ako govorimo o Medvedima kao celini, onda su to lјudi koji znaju najsurovije misliti o postojanju, koje im daje moćan i sveobuhvatni Bog Roda. Sveti hod medveda ima značenje koje je dvosmisleno. S jedne strane, lјudi rođeni u ovom periodu odlikuju se mirolјubivom i iskrenom lјubaznošću, a s druge strane – ponekad oni pokazuju svoje preterano temperamentno opterećenje drugima kako bi branili pravdu. Ponekad je teško zamisliti za šta su dobri i slatki medvedi sposobni ako ih namerno saterate u ćošak ne ostavlјajući im izbor.

 

Pokrovitelј polјa medveda, Svarog, pomaže deci da pronađu izlaz iz najtežih i zbunjujućih situacija. Predstavnici ovog snažnog znaka često imaju analitički um i razvijanu intuiciju, što im pomaže da donose ispravne odluke u samo par sekundi. Nije uvek moguće sresti Medveda fizički razvijenog, ali to ne sprečava pravog predstavnika Velike rase da se adekvatno suprodstavi  životnim okolnostima i neprijatelјima. U njima je skriveno duhovno jezgro, što otvara neslućene nevidlјive mogućnosti za samorealizaciju.

 

Praktično sve medvede odlikuje nepopravlјivo samopouzdanje, odlučnost, hrabrost i vitalnost, ali ponekad, da bi doneli pravu odluku ili napravili pravi korak, potreban je spolјni savet. U ovoj situaciji talisman Medveda, pomaže da se čuje volјa zaštitnika i doprinosi uspešnom srećnom završetku okolnosti. Zaštitni talisman naših predaka pouzdano štiti čoveka od negativne energije koja dolazi od zavidnih osoba i neprijatelјa.

Žena Medved

Oni koji su rođeni u vreme dejstva polјa Medveda, pokušavaju učiniti sve što je moguće kako bi se osiguralo da njihova porodica bude bezbedna i ne oskudeva ni u čemu. Oni nastoje da pobolјšaju ne samo sebe, već i svet oko sebe, ulažući maksimalne napore u to i ne zaustavlјajući se u životnim teškoćama. Žene su odgovorne i oprezne u svemu: prilikom izbora partnera u životu, radnim odnosima i podizanju dece. To im omogućava da ne izvršavaju nesmotrena dela, i uvek budu sigurni u svoju pravičnost.

Muškarac medved

Oni se razlikuju po snažnom i pozitivnom karakteru, što im pomaže u prevazilaženju bilo kakvih prepreka i samozadovolјavajućem kretanju ka cilјu. Često se nalaze u poslu koji se odnosi na sprovođenje zakona, jer ne tolerišu nepravdu prema drugim lјudima. Medjutim, medvedi mogu raditi i u mirnijoj zoni, koji imaju koristi od mentalnog rada. Oni su prvoklasni menadžeri koji mogu pronaći pristup ka svojim potčinjenima i, ako je potrebno, uvek pomažu s mudrim savetima. Polјe Medoveda  će pomoći da se u potpunosti otkriju unutrašnji potencijali i da stignu na put duhovnog razvoja i samopouzdanja.

 

Slovenska astrologija

 

Zanimlјiv je podatak koliko se naš narod otuđio od svoje izvorne religije stare više hilјada godina. Iako se zna da pripadamo slovenskoj grupi naroda, malo lјudi je upoznato sa našom pravom religijom, našim božanstvima i svim onim znanjem koje su naši preci imali. Ogromno duhovno znanje koje se nalazilo u staroslovenskim spisima izgublјeno je i zaboravlјeno. Tome su u svakom slučaju doprineli razni politički trendovi kroz koje je naš narod prolazio, kao i prihvatanje drugih religija koje su se na jedan perfidan način borile protiv slovenske duhovnosti.

 

I tako godinu za godinom, vek za vekom, Sloveni su se pod prisilom stranih religija sve više odvajali od svoje vere, izgubivši time svoj genetski kod koji je zapisan unutar svake slovenske duše. Nasilno menjanje svoje tradicije i duhovnosti stvorilo je veliku religioznu zabunu koja se kroz istoriju sve više povećavala. Da li ste se ikada zapitali zbog čega se srbska istorija proučava samo od Nemanjića, iako su Srbi postojali hilјadama godina pre toga? Da li je reč o srbskoj religiji koja je iz određenih razloga morala biti zaboravlјena, ili možda uništena?

 

Rušenje slovenskih paganskih hramova, proganjanje i ubijanje sveštenika, palјenja knjiga i proterivanja koje su slovenski narodi preživlјavali, stvorilo je jedan veliki otpor prema religiji koja joj se nametnula. I tako iz određenih političkih razloga Srbi zaboravlјaju svoju pravu veru i prihvataju drugu koja ni po genetskom kodu, ni po prirodi Slovena nikada nije mogla biti stvarno prihvaćena.

Slovenski paganizam je religija koja potiče iz drevnih veda, jer kao što znamo Srbi su došli iz Indije što su potvrdili mnogi svetski istoričari. Samim tim slovenska religija je identična vedskoj arijevskoj religiji, o čemu svedoči srbski jezik koji je od svih jezika najsličniji sanskritu, drevnom jeziku na kome su zapisani najstariji sveti spisi -Vede.

 

I tako se kroz vreme izgubila čitava riznica znanja kojom je naš narod raspolagao. Jedan deo Srba se poturčio i primio islam (muslimansku veru) drugi deo Srba se pokrstio i primio hrišćanstvo (jevrejsku tradiciju), a kasnije je deo Srba prihvatio komunizam koji je propagirao ateizam. Šta je na kraju ostalo od srbske religije?  Zašto uopšte govorimo o ovome? Razlog je vrlo interesantan, a on je da su slovenski čarobnjaci i sveštenici bili vrsni astrolozi, i da su savršeno pratili kretanje planeta na nebu, i na osnovu toga organizovali svoje živote. Sve ovo se dešavalo nekoliko hilјada godina pre nego što su Grci i Rimlјani imali bilo kakav nagoveštaj o astrologiji. Svo znanje koje mi danas smatramo da dolazi od Starih Grka odnosno Rimlјana, jer koristimo njihove nazive sazvežđa i planeta, u stvari dolazi upravo od naše slovenske religije. Grci su sve naučili od Slovena, što je poznato izuzetno malom broju lјudi. Tek danas, kada mnogi rade na obnovi staroslovenske religije, neke činjenice izlaze na svetlost dana. Iz tog razloga dajemo osnovni pregled slovenskih bogova, odnosno planeta i sazvežđa, koje su kasnije Grci prisvojili. Tako mi danas koristimo njihove nazive ne znajući da su ona vezana za našu religiju i našu tradiciju.

 

Ko je ukrao “Zvezdanu Knjigu”?

 

Iznad azurnih obala Crnog mora u hramovima grada Suroža obožavano je božanstvo Sunca. Sloveni ovo more nazivaju Suroškim morem, a grad Surož bio je izuzetno bogat, pa su mnogi brodovi često uplovlјavali u njegovu luku. Tu su bili usidreni mnogi brodovi kao, na primer, grčki, persijiski, etrurski, egipatski. Ipak, grčki brodovi ovde nisu uplovili radi trgovine, već su se sa brodova iskrcali ratnici. Grci provalјuju u hramove, ruše božanstva i iznose dragocenosti koje su ovde bile enormne. Puno knjiga, zlata i srebra, odnešeno je u Grčku. Tako su u jednom momentu Grci zauzeli ovaj grad. Među izuzetno vrednim stvarima koje su ukrali je i posuda slična onoj koja se nalazila u Retri sa crtežima i figurama nebeskih sazvežđa drevnih Slovena.

 

 

Grci su se trudili da odgonetnu značenje zvezdanih bogova i onoga što je iznad njih bilo napisano, međutim slovenska nauka je za njih najvećim delom ostala nerešiva misterija. Nakon toga oni su dali svoja tumačenja slovenskih sazvežđa i božanstava. Onda su prekrstili slovenske bogove u grčka imena i od tada datira grčka mitologija. Ipak, Stari Grci su govorili da su sveto zvezdano znanje dobili od Hiperborejaca sa severa, kako su nazivali Slovene. Sve se ovo dešavalo negde oko 4.veka pr.n.ere.

 

Najstarija knjiga koja sadrži znanje o zvezdama naziva se “Zvezdana knjiga Koleda“. Stari Sloveni su ovu knjigu dobili od boga Koleda (Krišne). Ovde se nalaze pesme o stvaranju sveta, i svemu onom što je potrebno za astrološku nauku. Bog Koledo preneo je ovu nauku o Velikom Kolu, i napravio prvi kalendar (dar Koleda). Prema tradicionalnim astrološkim proračunima ovo se poslednji put dogodilo oko 6530. god. pr.n.ere. Kasnije su mudrac Brag i njegov sin Usenj prenosili dalјe astrološku nauku.

 

Da su astrološkim znanjem Sloveni odlično vladali, ne svedoče samo zapisi i legende, već i ostaci drevnih opservatorija na severu i južnom Uralu. Tokom ekspedicije E.S.Lazareva i V.N.Dimina na planini Ninčurt u blizini jezera Sejd, otkrivene su ruševine paleolitske astronomske opservatorije koja je sagrađena u međuledenom dobu, dok je na južnom Uralu pronađen grad hram Arkaim koji je u isto vreme sagrađen kao kalendar i opservatorija.

 

Prema Slovenima centar neba je Polarna zvezda oko koje se okreće zvezdano nebo, ili kako su ga oni nazivali Kolo Svaroga. Tu se nalazi put koji vodi ka božanskim svetovima.Upravo u ovoj tački nalazi se vrh planine Alatir, u vedama poznata kao Meru planina. Na njenom vrhu nalazi se stablo jabuke sa zlatnim plodovima, a onaj ko uspe da ih okusi postaje vladar sveta. Oko ove jabuke kreću se sazvežđa Mali i Veliki Medved.

 

Pre nego što nastavimo, hteo bi da napomenem, ostaci starih opservatorija, kosmičkih, nalaze se i na ovim našim područjima. Očuvani su i nalaze se na severu današnje Makedonije, nalaze se ruševine dve velike građevine, za koje niko ne može tačno da kaže čemu su služile ali se vidi da su pogledi sa njih tačno štelovani prem asazvežđima: jedno je štelovano prema sazvežđima i polozaju Sunca kako je bilo pre više od 13000 godina, tj. pre velike katastrofe, a drugo je štelovano prema današnjim sazvežđima.

 

U prošloj emisiji smo se dotakli osnovnih pojmova našeg drevnog kalendara (a samim tim i astrologije tog doba), obradili par, kako se tada zvalo totemskih životinja (što li indijanci usvojiše taj naziv…). Muškom delu je to bilo malo suvoparno, dok je ženski deo populacije bio veoma zainteresovan.

 

Predstavlјanje znakova, večeras, će biti u malo drugačijem obliku od prošle srede. Predstavićemo preostale znakove na malo pitkiji način.

 

Svaki od ovih znakova ima svog zaštitnika od naših starih Bogova (kako sada to nazivaju, mitološkim Bogovima…). U nastavku ćemo koristiti originalni naziv za sasvežđa – čertog. Stigli smo do sedmog polјa Svarogovog kruga i …

 

Polјe Roda

Današnji datum koji zauzima period Roda bi bio otprilike od 3. sečka – 28.sečka, (februar) po današnjem datiranju.

Proverite tačno polјe preko aplikacije klikom na LINK – aplikacija je na Ruskom
(Aplikacija je samo za DESKTOP računare)

Moćni zaštitnik ovog magičnog znaka je Bog Rod – praroditelј svih Bogova i jedini vladar svih stvari na zemlјi i u Vasioni. Ljudi rođeni u čertogu Rode se odlikuju mekom, umereno emocionalnom i komplikovanom prirodom.

 

Uvek pokušavaju da održe red ne samo u kući, već i u sopstvenim mislima, aktuelnim poslovima i ličnim odnosima. Po svojoj prirodi, oni su spokojni i mirolјubivi, ali ako im se neprestano mešate u dostizanju želјenog cilјa, Rode to neće tolerisati i daće dostojan otpor. Veliki značaj pridaju porodičnim vrednostima, očuvanju i uvećavanju porodice pa se u tome ogleda njihova samopožrtvovanost.

 

Rode su od ranog uzrasta uverene da svet treba da se stalno pobolјšava, i da je život na Zemlјi bez brzog napretka u potpunosti osuđen na degradaciju. Iz tog razloga one se odlikuju svojom upornošću, odlučnošću i nefleksibilnom prirodom. Rode su uvek u stanju da ostvare svoje cilјeve i razmišlјaju široko, a u ekstremnim situacijama, naročito kada osete opasnost za sebe ili bližnje – demonstrira neverovatne taktičke i strateške veštine, koje im pomažu da donesu optimalne odluke u roku od nekoliko minuta.

 

Ljudi rođeni u čertogu Rode su sposobni da promene tok istorije vešto koristeći sposobnost ubeđivanja i krasnogovora (kao što je krasnopis – veština lepog pisanja, ovo je veština rečitosti i lepog izražavanja, a znamo da lepa reč i gvozdena vrata otvara) u odnosima sa drugima. Nemoguće je nedvosmisleno reći da su toliko tvrdoglavi i nespojivi u određenim situacijama, da ponekad ne vide bilo koga. Međutim, njihova usmerenost ka cilјu ponekad prevazilazi granice razuma, što sprečava da se apsolutno sagleda trenutno stanje stvari. Često, na osnovu toga, oni mogu da izbegnu zamke i naprave neoprostivu grešku koja bi ugrozila uspeh događaja, ali to se na sreću dešava veoma retko.

 

Rode čvrsto veruju u pobedu dobra nad zlom, cene iskreno prijatelјstvo i uzajamno razumevanje, nikada ne zaboravlјaju dobra dela od strane kolega na poslu, prijatelјa, volјenih ili čak, potpunih stranaca koje sretnu na putu. Veće Roda odlikuje raznovrsnost karaktera – lјudi podjednako urođenog logičkog razmišlјanja i razvijenom intuicijom, sklonih znanju humanitarnih nauka i tehničkim disciplinama.

 

Sveto drvo ovog božanskog znaka je Vrba, koja je od velikog značaja i važna za svaku osobu. U kulturi naših predaka ovo “krhko” drvo je povezano sa ženskim principom i predstavlјa simbol kontinuiranog toka života. Grane od vrbe obično su korišćene kako bi se zaštitile od uroka, jer poseduju ogromnu silu sposobnu da spreče negativan uticaj mračnih sila na čoveka. Pored toga, Vrba je poznat po svojim posebnim magičnim osobinama – široko se koristi u različitim magijskim obredima. Vrba ima veliki značaj za kreativne ličnosti, jer drvo daje inspiraciju i otkriva sposobnost slatkorečivosti.

 

Dosta je bilo priča, pored kupusa, da decu donose Rode. Priča nije bez veze ako se zna da kod Roda vlada ogromna lјubav prema deci. U porodicama Roda, često možete sresti 2-3 dece,a ponekad i više. Posebnu pažnju poklanjaju vaspitanju mlađim potomcima, prenoseći im svoje znanje i iskustvo, objašnjavajući važnost porodičnih vrednosti i podstičući lјubav prema lјudima od malih nogu.

 

Sve ovo nabrojano, Inače, sveto drvo Vrbovo, prema narodnom verovanju, može da saoseća sa osobom i oduzme od njega bol ili tugu koja je tipična za skoro svaku ženu.

 

Muškarci rode su verni prijatelјi, spremni da dođu i spašavaju u bilo kom trenutku, što se ne može reći za žene koje su navikle na postizanje cilјa u gordoj samoći – bez ikakve pomoći spolјa. Žene ne vole i dele svoje tajne ili tajno znanje. Muškarci se lakše penju, neće propustiti priliku da sprovedu zajednički eksperiment i skloni su da primaju i nauče nove informacije, a zatim razmene svoje iskustvo i znanje sa onima kojima je to potrebno. Muškarci koriste apsolutno sve dostupno njihovim rukama da bi pobolјšali sebe i svet oko sebe.

 

Polјe Vuka

Datumski, otprilike od 28. februara – 25. marta.

Proverite tačno polјe preko aplikacije klikom na LINK – aplikacija je na Ruskom
(Aplikacija je samo za DESKTOP računare)

Bog zaštitnik je jedan od najmudrijih i najjačih Bogova „Olimpa“ naših predaka – Veles. Bog Veles, na svaki mogući način pomaže njegovoj “deci”; daje im mudrost, otkriva unutrašnji potencijal i razvija intuiciju. Veles posvećuje posebnu pažnju kreativnim licima i prostim zanatlijama koji rade u korist svoje rodne zemlјe, neumorno. Veles je doveo elemente u ravnotežu, tako da je u stanju da promeni uređeni tok života.

 

Sveto drvo je topola, široko poštovana među lјudima zbog sposobnosti da apsorbuje negativnost u vazduhu. Po svojoj prirodi, topola je “energetski vampir” i apsorbuje negativnu energiju ne samo iz okoline, već i od lјudi. Ako imate drvo u blizini kuće, vlasnici će se možda loše osećati. Ovo se može jednostavno objasniti – topola je sposobna da oduzme vitalnu energiju čoveka. Da biste očistili kuću od negativnog ili smirili napetu atmosferu, najčešće se koriste mali komadi drveta, koje se nalaze u različitim uglovima sobe.

 

Podrazumeva se da su predstavnici Vuka  “pravi predatori”. Nјihovo ponašanje u određenim situacijama često podseća na karakteristične navike divlјih vukova. Ljudima Vukovima je svojstveno da budu usamlјeni, jer ne mogu uvek pronaći zajednički jezik sa kolegama ili prijatelјima. Vukovi su po svojoj prirodi nepopravlјivi introverti, tako da često izbegavaju bliske kontakte sa lјudima oko njih.

 

Vukovi su stalno pokušavaju doći do suštine stvari, vešto izbegavajući različite prepreke na putu ka istini, ako je potrebno. Uprkos svojstvenoj navici da prolaze kroz život u gordoj izolaciji, Vukovi su neretko divni kao roditelјi, predajući budućem pokolјenju svo nakuplјeno znanje i uzdižući u svojoj deci neograničenu lјubav prema kulturnim tradicijama.

Međutim, čak i u jakoj i uzajamnoj lјubavi, Vukovi pokušavaju da otkriju neko duboko i skriveno značenje, da daju objektivnu procenu opšte prihvaćenog sistema porodičnih vrednosti. Ljudi rođeni u ovom periodu odlikuju se neustrašivošću i blistavom hrabrošću, što je posledica potpunog odsustva instinkta samoodržavanja. Iz Vukova se dobijaju divni istraživači i pioniri. Vole da putuju po celom svetu, otkrivajući neviđene horizonte za duhovni samorazvoj.

 

Vukov čertog je teško opisati na kratko. Oni su jake i odlučne ličnosti, spremni da postignu postavlјeni cilј čak i ako su prinuđeni, očajnim postupcima. Među njima, retko viđate kukavice i “lenjivce” koji vole da provode svoje slobodno vreme na kauču. Pravi vukovi imaju malo prijatelјa u životu, ali im nije dosadno. Uvek nešto razmišlјaju,  kako bi se zabavili. Vukovi nađu nešto zanimlјivo za sebe, čak i u jednostavnim, običnim stvarima.

Muški Vukovi

Oni se razlikuju, malo su borbenog i agresivni karakter, ali to nije iznenađujuće, s obzirom na to da su takve karakteristike nagrada same prirode. Uverenost i odlučnost pomažu im da brzo postignu svoje lične cilјeve i postignu uspeh u različitim sferama života. U većini slučajeva muškarci provode vreme sami, ali izabrana profesija dozvolјava, čini da se kompenzuje ovaj nedostatak. Od vukova dobijate izvrsne pravnike, privatne detektive, naučnike, inženjere i novinare. Zbog težnja za novim znanjem, Vukovi gube pojam o vremenu, pa se stoga ne osećaju nesrećni, usamlјeni i lišeni pažnje.

Vučice

Posebna pažnja se posvećuje odgajanju i obrazovanju potomaka, zaštiti doma i sposobnosti da postignu izvrsne rezultate u svakom poduhvatu. Karijera ide u drugi plan kada se rodi dete. Nisu sklone „slučajnim“ susretima i avanturama, već vole da pronađu samo jednog životnog partnera sa kojim će se osećati sigurnim. Međutim, često je vrlo teško naći lepšu polovinu Vučice, jer ne može svaki muškarac izdržati njen temperamentni karakter.

 

Polјe Lisice

Datumski od 28.marta – 17. april.

Proverite tačno polјe preko aplikacije klikom na LINK – aplikacija je na Ruskom
(Aplikacija je samo za DESKTOP računare)

Zaštitnica je Boginja Morana. Ona oličava sliku surovog zimskog vremena, trijumfu pravde, fizičkoj smrti čoveka i istovremeno i večnom životu na zemlјi.

 

Boginja Morana štiti ne samo predstavnike čertoga Lisice, već i lјude koji se bave magijskim poslovima: veštice i čarobnjake.

 

Ustvari, Boginja Morana se ne javlјa kao Bogorodica, ali su je naši preci poštovali zajedno sa drugim nebeskim majkama. Daruje večni život u svetu naših predaka. Pažlјivo nadgleda ne samo prirodu, već takođe i obraća pažnju na lјude. Nakon smrti čoveka, ona daje uputstva njegovoj duši, uzimajući u obzir akumulirano kreativno iskustvo na zemlјi.

 

Sveta bilјka je Ribizla. Od davnina je cenjena zbog svojih lekovitih i magičnih svojstava. U prevodu sa drevnog slovenskog jezika, Ribizla (Smorodina) se prevodi kao “Božanski miris”. I zaista, sami plodovi, kao i listovi, pupolјci, pa čak i koreni bilјke, imaju izraženu aromu koja je korišćena da očisti prostor zle energije. Bela i crvena ribizla promoviše mir i harmoniju u duši, kao i unutrašnji mir.

 

Čertog Lisice se može okarakterisati u dve reči: znanje o božanskoj mudrosti i potraga za večnom istinom. Predstavnici čertoga imaju neverovatne sposobnosti i jedinstvene talente, ali njihov životni put je dovolјno težak. Oni stalno moraju da rešavaju teške situacije, donose odgovorne odluke, da biraju između dobra i zla. Nije svaki čovek u stanju da nosi svoje breme, ali ako iskreno verujete u svoju sudbinu, onda Morana daje snagu da se prevaziđu sve prepreke na putu duhovnog razvoja i samosavršenstva.

 

Lisice su obdarene neobičnim prirodnim darom – lukavost i snalažlјivost. Oni mogu da pronađu izlaz iz skoro bilo koje situacije. Ljude Lisice oličava lјubopitlјivost i povećana radoznalost. Ove osobine njihovog karaktera manifestuju se od ranog detinjstva i traju tokom života.

Lisice

One pokazuju svoje veštine i urođene sposobnosti gde god smatraju da je to potrebno. Uvek su privučene različitim avanturama i događajima. Ako propuste grandiozan i zanimlјiv događaj, one će biti vrlo rastrojene i čak mogu biti tužne. Žene-Lisice su dobre majke. Obrazuju svoju djecu u skladu s njihovim uverenjima i principima, kao i u duhu porodičnih tradicija. Vole da rade u sferi, koja je povezana sa fascinantnim događajima, tražeći informacije i kreativnu samorealizaciju.

Lisci

Ne prihvataju monotone fizičke aktivnosti, koje im jednostavno “ubija” interesovanje za život. Nјihovo zanimanje – da donesu opiplјive koristi u globalnom smislu, tako da najčešće zauzimaju liderske pozicije. Muškarci imaju uzdržan i istovremeno odlučujući karakter, kao i čvrstu nepokoleblјivu volјu, što im omogućava da za kratko vreme ostvare svoje cilјeve.

 

Polјe Bika

 

Počinje od 17. Aprila – 9 maja.

Proverite tačno polјe preko aplikacije klikom na LINK – aplikacija je na Ruskom
(Aplikacija je samo za DESKTOP računare)

Zaštitnik je Višnji Bog Krišnji (kod indijaca Krišna) koji se smatra nebeskim čuvarom Česme mudrosti i drevnim tradicijama svih naroda na zemlјi. Bog Krišnji kontroliše procese ostvarivanja magičnih obreda i različitih rituala, kroz koje lјudi pokušavaju da “dođu do neba” i zatraže podršku bogova. On takođe deluje kao branilac nemoćnih i slabih, dece i starijih, radnika i vojnika.

 

Sveto drvo je “treperiva” Jasika, koja časti čudesnim moćima i iskazuje magične osobine. Drvo je u stanju da izleči čoveka od svih bolesti i često se koristi da izbaci zle duhove iz domova ili okolnim naselјima.

 

Prema drevnim uverenjima, jasika je posedovala ogromnu moć protiv stvaranja Nav sveta i često se naziva klub Peruna. Jasika se smatra božanskim drvetom, jer listovi konstantno “trepere” čak i u tihom vremenu, pred svetlim licem Bogova naših.

 

Predstavnici čertoga Bika su po prirodi suptilne prirode i osetlјivi lјudi koji uvek teže potpunoj slobodi i nezavisnosti. Oni mogu primetiti čak i sitne promene koje se javlјaju u okolnom svetu. Veruje se da ako, u nepoznatom okruženju, predstavnik Bika dodirne rukom neko od drveća, moći će dobiti sveobuhvatne informacije o nepoznatom mestu. To im omogućava bolјu orijentaciju u različitim ekstremnim situacijama. Ljudi-Bikovi zavise od prirodnih promena. Zimi imaju tendenciju da imaju više vremena da se opuste, a sa početkom proleća raste vitalna energija, a radni kapaciteti se naglo povećavaju.

Bez obzira šta Bikovi rade, uvek pokušavaju da to dovedu do kraja. Čak i ako dožive značajan pad u svojoj snazi, i dalјe će pokušavati da obave posao koji im je poveren pošteno i odgovorno. Međutim, u teškim životnim situacijama često se izgube i ne znaju kako da urade pravu stvar. U ovom slučaju, čertog bika dolazi do pomoći  u pravičnoj odluci i privlače božansku sreću na strani čoveka. Ljudi rođeni u ovom periodu imaju visok nivo samoorganizacije i uvek znaju šta žele postići u životu.

 

Bikovi su dobri roditelјi, odgovorni izvršioci i verni drugovi. Čak i na štetu vlastitog zdravlјa ili interesa, spremni su da ulože sve napore da pomognu drugim lјudima. Zbog ove posvećenosti i plemenitosti oni su cenjeni i poštovani svuda, reagujući po principu reciprociteta. Bikovi su verni porodičnim tradicijama, pažlјivo ih čuvaju, a zatim prenose akumulirano iskustvo i znanje na sledeće generacije. Egoističke osobine karaktera, ako ih ima, su izuzetno retke. Bikovi prvenstveno razmišlјaju o dobrobiti drugih, a tek posle o sebi.

 

Mogu se opisati sasvim kratko: pravi predstavnici Velike rase spremni za bilo koje žrtve da bi očuvali mir na zemlјi i težili duhovnoj renesansi. Mir njihovog uma je od najveće važnosti, jer je ovo neophodan uslov za očuvanje mogućnosti komunikacije sa nevidlјivom materijom svemira.

Žene bikovi

Streme ne samo da steknu nova znanja već i da ih prenose na druge lјude. Zbog toga često pronalaze svoje pravo zanimanje u nastavi ili obrazovnim aktivnostima. Nјihova posvećenost, sigurnost i odgovornost omogućavaju postizanje ogromnih rezultata u ovoj oblasti. Žene iz ovog čertoga posebnu pažnju posvećuju porodičnim odnosima i srcem štite ognjište i dom. Oni su u stanju da stvore idealne uslove za mirno postojanje pod Nebom. One su verne žene i nikada neće dozvoliti da ih izda volјeni čovek.

Muški bikovi

Odlikuju se muževnošću i odvažnim karakterom, tako da često preferiraju da rade u “službama”. Postaju profesionalni vojnici ili spasioci. Muškarci su u stanju da obavlјaju monoton rutinski posao, iako ne osećaju mnogo zadovolјstva od takvog zanimanja. Međutim, u ime Roda, oni su spremni da tolerišu svaki život u „stresu”. Zalјublјeni, oni deluju kao verni i plemeniti obožavatelјi, kojima nisu strana romantična osećanja. Interesantno je provesti vreme sa njima, pričajući i o jednostavnim prizemnim stvarima i visokim stvarima.

 

Polјe Losa

Od 9. maja – 1 juna.

Proverite tačno polјe preko aplikacije klikom na LINK – aplikacija je na Ruskom
(Aplikacija je samo za DESKTOP računare)

Zaštitinica je Boginja Lada koja predstavlјa panteon Bogova naših.

Boginja Lada štiti svu pravu decu Velike rase, štiti porodice od unutrašnjih neslaganja, i daje svojim poštovaocima razumevanje života i prirodne fenomene, uči uzajamno poštovanje prema drugima. Losovi  se po prirodi odlikuju marlјivošću i marlјivošću.

 

Oni odgovorno izvršavaju posao koji im je dodelјen i ulažu sve napore da postignu dobre rezultate. Ne možemo reći da losovi imaju istinsko zadovolјstvo od obavlјanja, ponavlјanja rutinskih poslova, ali su bolјi od drugih lјudi prilagođeni takvim uslovima.

 

Sveto drvo Losova je uvek mlada i svečana lepotica – Breza, koja oličava istinski ženski princip. Mlade devojke su često dolazile do ovog stabla da dopunjavaju svoju dušu pozitivnom energijom, a takođe su često sušile suze kada su bile u žalosti. Međutim, Breza je i zaštitnik jače polovine čovečanstva, dajući muškima razvijenu intuiciju, kreativnu inspiraciju i blag prijatan karakter.

 

U našoj kulturi, Breza se smatrala simbolom mladosti, porodične sreće i prosperiteta – ne samo materijalnim, već i duhovnim. Grane drveta, koje su napunjene vitalnom energijom početkom proleća, koristile su se za zaštitu kuće od mračnih sila i negativnih magijskih efekata.

 

Obično već u ranom detinjstvu mali losići znaju u kom pravcu će se razvijati i sa kim će raditi kada odrastu. Zbog toga se tvrdoglavo kreću ka planiranom cilјu, stičući na putu neophodna znanja i korisne veštine. Međutim, da bi se održala ravnoteža vitalnosti i unutrašnje energije, potrebna je božanska pomoć odozgo.

 

Čertog Losa označava neograničenu lјubav prema bližnjem, zastupanje slabih i oproštaj. Boginja Lada pažlјivo čuva svoju decu rođenu u kao Losove, i šalјe im svoj božji blagoslov u teškim situacijama sa kojima često moraju da se suočavaju tokom celog života. Stariji Losovi ne propuštaju priliku da kritikuje rođake i poznanike, koji su po njihovom mišlјenju, pogrešno radili i bili su bezobzirni. Mlađa generacija voli aktivnosti na otvorenom i često vode spokojan život, ne obraćajući pažnju na različite sitnice.

Žene Losovi

Razlikuju ogromnu žeđ za životom, i ne jednostavan, nego ispunjen radošću, srećom i prosperitetom. Da bi to uradile, uložile su sve napore i revnosno zaštitile dom od ugrožavanja spolјa. Ponekad su žene sklone nervnim poremećajima, jer su mnogo zabrinute i brinu o svom radu, zdravlјu svoje porodice, a takođe i rešavaju mnoge životne probleme ako same podižu svoju decu. Ako su same više vole da ne provode dugo vremena u tom stanju, stalno traže istinskog saputnika, koji će im omogućiti da se osećaju kao prava žena. Šarm Losice pomaže da se nosi sa svim životnim problemima i pronađe pravu lјubav.

Losonje

Karakteriše iskreno apsolutno sve, čak i kada je reč o intimnim odnosima. Oni imaju tendenciju da ubeđuju druge da su u pravu, tako da u većini slučajeva zauzimaju liderske pozicije, demonstrirajući očigledne sklonosti lidera. Muškarce Losove poštuju zbog njihove poštenosti i reakcija – retko odbijaju pomoć ako im se čovek sviđa. Imaju mnogo vernih drugova koji su spremni da ih podrže u teškom trenutku. U lјubavi, muškarci su izbirlјivi, ali su veoma odgovorni za izbor svoje druge polovine, i obično ne žure da naprave prvi korak ka približavanju.

 

Soko – Finist

 

Otprilike od 1. juna – 23. juna

Proverite tačno polјe preko aplikacije klikom na LINK – aplikacija je na Ruskom
(Aplikacija je samo za DESKTOP računare)

Pokrovitelј lјudi rođenih tokom perioda ovog simbola je moćni Bog Višnji, a Runa čertoga je označena kao točak Samsara. Mudri i pravedni Bog Višnji štiti nevidlјive kapije Univerzuma, kroz koje prolaze duše mrtvih. Uprkos činjenici da se Višnji više odnosi na drugi svet, on ima direktan uticaj na lјude koji žive na površini Zemlјe, kontrolišući njihov duhovni razvoj.

 

Pažlјivo čuva drevne tradicije i nebeske kanone. Pravim predstavnicima Velike Rase Bog daje natprirodne sposobnosti i otkriva osobi “istaknuti” Sveti Dar vidovitosti ili predviđanja. Nikada Bog Višnji ne odbija pomoć čoveku ako je zahteva čistim srcem i otvorenom dušom. Međutim, na lјudima koji stalno krše uspostavlјene božanske naredbe i zakone, Višnji se strašno lјuti i okreće od njih, lišavajući ih  neverovatnih blagoslova, magijske zaštite i pokrovitelјstva.

 

Sveto drvo ovog čertoga je Višnja što je takođe božansko drvo koje simbolizuje početak i nastavak lјudskog života. Naši preci su davno primetili tu činjenicu da Višnja prva cveta, pa tek posle biva gusto pokrivena lišćem. Ovaj neobičan prirodni fenomen bio je direktno povezan sa beskrajnim tokovima Zemalјskog života. Višnja predstavlјa beskrajnu energiju lјubavi i neuništivo duhovno bogatstvo svake osobe. Obični lјudi su se često obraćali Višnji za pomoć, kako bi uveli sreću i radosne događaje u svoje živote, a takođe i odagnavao tužne misli.

 

Sokolovi se odlikuju velikom aktivnošću, obdareni si neiscrpnom energijom i pokušavaju da nadmaše u svim stvarima: kod kuće, na poslu i u ličnim odnosima. Zahvalјujući svojoj prirodnoj radnoj sposobnosti, Sokolovi uživaju zasluženo poštovanje u timu, porodici i velikom krugu prijatelјa. Sokolov čertog podrazumeva težak put ka duhovnom razvoju i usavršavanju. Najupornijima i posvećenima svom istinskom pozivu Bog Višnji daje priliku da dođu u dodir sa tajnama magije i pruža im podršku.

 

Zaštitinik je svoju decu obdario jedinstvenim sposobnostima, zahvalјujući kojima Sokolovi postaju čarobnjaci i moćni magovi. Oni mogu da predvide budućnost i sprovede složene rituale. Međutim, da bi stekli magične veštine i potpuno otkrili unutrašnji potencijal, neophodno je da naporno rade na sebi, a takođe i da se pridržavaju božanskih zapovesti. Sokolovi vole da eksperimentišu, a ponekad se zaborave u svojim hobijima, ne obraćajući pažnju na okruženje. Međutim, i prijatelјi i bliski srodnici tretiraju ovo ponašanje Sokola sa razumevanjem.

Muški Sokolovi

Po svojoj prirodi su nepopravlјivi maksimalisti. Svakodnevno im je neophodno da rešavaju važne probleme i filozofiraju na različite teme. Ako mladi lјudi često sumnjaju u svoje sposobnosti, zreli muškarci koji su videli mnogo tokom svojih godine, su sigurni i mogu razmišlјati okvira, u zavisnosti od situacije. Snažni predstavnici Sokolova obično se nalaze u kreativnoj delatnosti: postaju umetnici, pozorišni glumci, muzičari ili imaju svoju kolumnu u štampanim izdanjima.

Žene Sokolovi

Mukotrpno rade za porodicu i pokušavaju da urade sve savršeno. Ponekad im je dato teško, ali one i dalјe pokušavaju da postignu cilј. Žene imaju dobro razvijenu intuiciju, koja ih navodi na najbolјa rešenja u teškim životnim situacijama. Ponekad žene koje su rođene u čertogu Sokola izgledaju lјudima prilično kontradiktorne i misteriozne prirode, ali ovo je varlјiv utisak. Za bliske prijatelјe uvek su otvoreni i ne pokušavaju da se prikažu bolјi nego što stvarno jesu.

 

Polјe Konja

 

Od 23. juna – 16. jula.

Proverite tačno polјe preko aplikacije klikom na LINK – aplikacija je na Ruskom
(Aplikacija je samo za DESKTOP računare)

Zaštitnik je Bog Kupala, oličavajući večnu mladost i sposobnost da pročišćava sve tri lјudske suštine (Dušu, Telo i Duh) od različitih bolesti i tamnih energija koje imaju svojstvo da se akumuliraju tokom života. Prema sloveno-arijskom kalendaru, vrhunac aktivnosti znaka čertoga konja je 7525. iz SMZH je godina koja se smatra godinom novih dostignuća i kritičnim preokretom sudbine.

 

Brest se od pamtiveka smatrao svetim drvetom, i nije samo drvo, već je jedan od simbola Velikog Peruna i predstavlјa porodičnu sreću, duhovnu harmoniju i plodnost. U našoj kulturi postoji čak i popularan izraz “lјubav pod Brestom”. Takođe se verovalo da Brest štiti lјude od nevolјa i pokrovitelј je lokalnih zemalјa i naselјa: kuće, reke, bunari. Drvo je štitilo selјake od raznih prirodnih nepogoda, pa je upisano u knjigu zaštićenih bilјaka koje je zabranjeno seći. Naša kultura ima još jednu svetu bilјku – Paprat, koja je među narodima široko poznata kao Perunov Cvet. Čarobna svojstva paprati, koja cveta samo u noći Kupale, vrlo je u duhu s nekontrolisanim elementom vatre. Pronalaženje paprati nije mogao svako, ali srećnik koji bi otkrio bilјku otkrivao je neverovatne poklone u obliku natprirodnih mogućnosti: vidovitost, razumevanje jezika životinja i drugih.

 

Karakter lјudi rođenih tokom vladavine čertoga konja se može opisati kao poetska metafora: ” Oni svetlucaju i sijaju kao baklјe, koja je natoplјena sa dosta nafte”. Stvarno je tako – Konji su ponekad toliko neodolјivi u svojim emocijama da ih niko ne može zaustaviti. Međutim, kako je nafta brzo gori u plamenu, i vatrenost konja brzo nestaje. U ovom poređenju leži istinska suština njihovog karaktera. Konji nisu istrajni u svojim presudama i akcijama. Danas, oni mogu da inspirišu za novi posao ili lјubav, a sutradan je konj povučen u potrazi za uzbuđenjima visoko na planinama. Konj je nepokoleblјiv kao i sam karakter lјudi – predstavnika ovog znaka.

Muški konji

Odlikuju se izuzetnom fizičkom snagom i vrućim temperamentom. Oni mogu da ulepšaju čak i beznačajne prilike, ali brzo odlaze. Muškarci traže posao u različitim granama nacionalne ekonomije i aktivno učestvuju u skoro svim oblastima života. Ali najviše vole da budu nezavisni, pa je njihov pravi poziv povezan sa kreativnom inspiracijom: bioskopom, muzikom ili likovnim stvarima. Na lјubavnom frontu, muškarci su uvek navikli da postignu sve odjednom, ali iz tog razloga često ne uspevaju. Međutim, uopšte im ne smeta – brzo se prebacuju sa jednog na drugi predmet pažnje.

Ženski konji

Čertog Konja je oličenje elemenata i različitih karakter, što se vidi kroz oči ženske prirode – predstavnika ovog znaka. Žene u čertogu konja, na prvi pogled, mogu biti romantične koje vole da sanjaju o budućnosti na osamlјenom mestu sa svojim volјenim. I to je stvarno tako, ali samo na paru s njim, i vrlo su osetlјive u duši. Na ovoj osnovi mogu u potpunosti prekinuti svaku vezu, iako je izuzetno teško izdržati frustraciju i razdvajanje. U većini slučajeva, žene preferiraju da provode svo slobodno vreme sa porodicom i potomstvom. Ali neke od njih stavlјaju na prvu poziciju karijeru, i dugo vremena ostaju same.

 

Polјe Orla

 

Datum: 16.juli – 7. avgust

Proverite tačno polјe preko aplikacije klikom na LINK – aplikacija je na Ruskom
(Aplikacija je samo za DESKTOP računare)

Zaštitnik je Bog Perun, rastura gromovima i munjama svoje neprijatelјe, poput orla, obrušavajući se na protivnike gromovima iz vazduha.

 

Sveto drvo je – Veliki Hrast, što je personifikacija veličine i besmrtnosti prirode.

 

Orlovima je svojstveno da dođu u pomoć, kada im se zatraži, a ponekad i oni na sopstvenu inicijativu mogu raširiti krila ka onima koji imaju potrebu da zaštite prijatelјa, rođaka ili saradnike u službi. Oličenje orla je neobuzdana narav , hrabrost i neustrašivost, ali su često inertni za dobijanje sramotnih pitanja među sagovornicima. Ljudi-Orlovi shvataju prave vrednosti znanja, tako da su uvek spremni za učenje.

 

U smislu izgradnje ličnih odnosa, oni su ponekad vetroviti i izuzetno nepredvidivi. S jedne strane, žele da se brinu o svojim najmilijima, ali s druge strane – ponekad su napadnuti od strane apatije na sve što se dešava, pa čak i jake porodične veze ne mogu doprineti njihovom brzom povratku u normalan život. Ako su Orlovi su svesni da je njihov poziv da nauče osnove Postojanja, što podrazumeva visoku koncentraciju, i shodno tome, usamlјenost, porodica je potisnuta u drugi plan. Ali situacija se menja iz korena sa prijatelјima – Orlovi cene iskreno prijatelјstvo i spremni su zarad očuvanja dobrih odnosa i uzajamnog razumevanja za plemenita dela, na očajničke žrtve.

 

Orlovi su pod pokrovitelјstvom Peruna i stoga su skloni da se bave sportom i retko imaju zdravstvene probleme. Omilјeni hobi orlova je okupacija borbenim i borilačkim veštinama koja razvija savitlјivost i koordinaciju pokreta. Predstavnici orlova su skoro uvek dobro pripremlјeni fizički, ali odbranu silom, primenjuju samo u ekstremnim situacijama.

 

Orlovi se prirodi karakterišu kao izuzetno pažlјivi i veoma brižnalica. I samo u onim slučajevima kada lјudi počinju da razmišlјaju o sebi kao istinski nadareni intelektualci, arogantni ponos ne ide u njihovu korist. Ali takvi momenat, kada sopstveni interesi prevladavaju nad drugima, su retkost. Prava pozadina Orlova leži upravo u zaštiti volјenih od svih vrsta nevolјa i nepredviđenih situacija, a ne u manipulaciji drugima. Orlovi mogu biti zahvalni i uzvrate na iskrenu lјubav, ostajući verni do poslednjeg dana.

 

Polјe Leoparda

 

avgust – 30. avgust.

Proverite tačno polјe preko aplikacije klikom na LINK – aplikacija je na Ruskom
(Aplikacija je samo za DESKTOP računare)

Nјihov zaštitnike je Dažbog, Dajbog. On je zaštitnik slabih i ugroženih, pobeda dobra nad zlom i spasenja celog čovečanstva, u ime produžetka Rase. Dažbog u prevodu sa našeg drevnog jezika bukvalno znači “Bog, dajući mir na zemlјi”, i moćan je pokrovitelј sve dece Bele rase, čuvajući ih od neprijatelјa i bezobzirnih.

 

Svete bilјke su blagorodni jasen i Iggdrasil, na kojem raste cveće i voće, Koji su vekovima postojali na zemlјinom svodu.  Jasen predstavlјa predstavlјa mudrost generacija i jasnoću uma. Prema istorijskim spisima, lišće i grane drveta su hranjene nebeskom energijom, zbog čega poseduje čudesne magijske moći. Jasen u našoj kulturi je često povezan sa takvim pojmovima kao “stub sveta” ili “Osa sveta”. Grana svetog drveta koja se proteže visoko u nebo, a koreni su najvažniji osnove: Bogovima Rase, prvobitnim lјudima i zmiji.

 

Klјučni simbol čertoga je plemeniti Ras, koji je takođe bio nazvan leopardom ili Belim Pardusom. Sveta životinja je slobodni predator, koji živi na mestima nepristupačnim za obične smrtnike. Pardus je bio duboko cenjen zbog svoje smelosti i hrabrosti. Hrabra životinja ne zna osećaj straha i nema sumnje da se bori do poslednje kapi krvi, kada neko nepozvan pokuša da mu upadne u jazbinu. Naši preci su verovali da su lјudi rođeni u ovom čertogu dužni pažlјivo brinuti o prirodi i zaštititi je od uništavanja i sabotaže.

 

Predstavnici su prirodno radoznali i neiskrivenom lјubopitlјivi, uvek su veseli i aktivni. Karakteriše ih povećana impulsivnost, iako u većini slučajeva prevladava zdrav razum iznad emocionalne “oluje” u duši.  Označava pet glavnih komponenti: razumnost, lјubaznost, strplјenje, mudrost i energiju. Ovi dragoceni kvaliteti pomažu Leopardu da prevaziđe sve prepreke i prepreke koji su na teškom putu duhovnog razvoja i samousavršavanja. Zahvalјujući trezvenom i hladnom umu, skoro uvek donose ispravne odluke.

Ženski leopard

Pozitivna je i puna životne radosti. Prepoznaje se po glasom smehu i konstantnom optimističkom stavu. One sijaju iznutra i mogu da zapale (zaraze) druge svojim raspoloženjem. Međutim, očigledno na prvi pogled, bezobzirnost idealno dopunjuju vitalnom mudrošču i diskrecijom. One mogu da rade u raznim oblastima, stalno demonstrirajući odgovornost, marlјivost i odlične rezultate.

Muški leopard

Odgovorno se odnose na njihove radne obaveze, obavlјajući sve kvalitetno  i precizno na vreme. Od njih se dobijaju brilјantni stratezi, hrabri zaštitnici i mudri filozofi. Negativna osobina nekih “plemenitih” muškaraca je sebičan odnos prema drugima kada prvi put postignu rezultat ili određeni cilј. U ovom slučaju, Leopardi su spremni da se popnu na glavu, i zbog toga mogu izgubiti kredibilitet i poštovanje u društvu te na kraju ostati sami.

 

Polјe Device

 

avgust – 22. septembar.

Proverite tačno polјe preko aplikacije klikom na LINK – aplikacija je na Ruskom
(Aplikacija je samo za DESKTOP računare)

Zaštitnica Boginja Živa, dobroćudna i milosrdna je majka celog univerzuma i stvara svetlost. Apsolutno čista, duše bez mane, ima sposobnost reinkarnacije, kako direktno u Midgardu, tako i na ogromnom prostranstvu Zemlјe Velike rase. Sveto drvo Device je predivna jabuka koja se smatra simbolom ponovnog rođenja i večnog života.

 

Uvek mlado i cvetno drvo povezano je u našoj kulturi sa svesnim izborom, kome su svi predodređeni. Često su se plodovi jabuke koristili za priče o bogatstvu i predviđanju budućnosti i bili su bitni atribut lјubavne magije. Drvo predstavlјa prirodnu ženstvenu i neprikosnovenu lepotu unutrašnjeg lјudskog sveta.

 

Muškarce i žene rođene u ovom periodu odlikuje zavidna usmerenost, želјa za novim znanjem i odlučnošću, što im omogućava da pronađu najbolјi izlaz iz bilo kakve situacije. Vrednost Žive je očuvanje lјudskih vrednosti na zemlјi, težnja za duhovnim samosavršenstvu i nastavak lјudske rase. Predstavnici device su skloni prekomernoj radoznalosti i mogu da obrade veoma veliku količinu informacija za kratko vreme. Po svojoj prirodi Devica je često nestrplјiva, što se izražava u njihovoj impulsivnoj prirodi. Oni imaju tendenciju da ostvare ovaj cilј isklјučivo samostalno, a da ne traže pomoć spolјa, a u većini slučajeva su vrlo uspešni u ovom zadatku. Čertog Device simbolizuje razumevanje tajnog znanja, koji postaje dostupno samo izabranim predstavnicima Rase.

Žene Device

Rođene pod ovim božanskim znakom, skoro nikada nemaju poteškoće pri rođenju dece, jer Živa pokazuje veliku milost trudnicama i porodilјama,  pomažući im da ispunjavaju svoju prirodnu funkciju bez nepotrebnih posledica po zdravlјe. Simbol Device štiti od raznih nesreća, uroka i poroka, a takođe pouzdano štiti od negativnog uticaja tamnih sila. Žene-Device uspevaju da stvore neobično jake porodice, gde uvek postoji topla i prijatna atmosfera, uzajamno razumevanje i poštovanje jedni drugih. Svoja prava zanimanja obično pronalaze u kreativnoj delatnosti, što dozvolјava potpuno otkrivanje njihovog unutrašnjeg potencijala.

Muška Devica

Zbog svojih osobenosti Devica su okarakterisane kao nežne, dobronamerne i jednostavne. Oni ne teže da se uklјuče u konfliktne situacije, ali to ne znači da će tolerisati poniženje. Ako je potrebno, jak predstavnici Device će pružiti snažan otpor klevetniku, koji se usudio da uzurpira privatan prostor i čast. Unutrašnja kreativna energija obično pronalazi primenu u umetničkom ili muzičkom poslu. Muškarci-Device odrastaju u  pesnike, naučnike i filozofe. Zbog potrage za nedostižnim visinama, lјudi iz ovog čertoga su prvoklasni i neprikosnoveni lider, koji su sposobni da vešto organizuju rad svojih podređenih.

Pogledajte svoje polјe preko aplikacije klikom na LINK – aplikacija je na Ruskom

(Aplikacija je samo za DESKTOP računare)
 

Staroslovenski horoskop otkriva koje ste drvo zodijaka

 

HRAST –  21.3.

Hrast su poštovali mnogi narodi. Stari Sloveni pridavali su mu poseban značaj i odlazili ispod hrasta da razmišlјaju i donose važne odluke. Ako ste rođeni 21. marta, vi ste po pravilu snažni i lepi. Žene rođene u znaku Hrasta mogu ponekad delovati previše temperamentno i hrabro ali to im ni najmanje ne smeta da budu ženstvene i privlačne.

Pripadnici oba pola rođeni u znaku Hrasta izgledaju moćno i ostavlјaju utisak velike snage. Imate ogromnu energiju i veliku stvaralačku moć. Obično ste dobrog zdravlјa koje vas prati sve do duboke starosti. A ako primetite neki znak slabosti ili bolesti, pokušavate da ih sakrijete i od samih sebe. Hrabri ste i ponosni. Imate sposobnost da napravite zaista velika dela. Vaši motivi su plemeniti i obično imate uzvišene cilјeve. Mada, vaš idealizam je ponekad preteran i navodi vas da idete glavom kroz zid. Spremni ste da učinite herojska dela da biste ostvarili svoje ideale. Istrajni ste i uvek završite započeti posao. U svojim akcijama ne odstupate i ponekad ste uporni do tvrdoglavosti. Ponekad vam kažu da imate više sreće nego pameti i da vas sreća uvek prati. Veoma cenite materijalnu sigurnost: stan, kola i sve lepo što život pruža. Da bi sebi učinili život lepšim a samim tim i dobili slobodu koju visoko cenite svesni ste da morate da se zadržite na jednom mestu i u jednom poslu. Hrast je srećno drvo, i lјudi koji su rođeni po njegovom zaštitom obično i ostvare svoje želјe ali tek kada “puste koren”. Najviše od svega cenite svoju slobodu i ličnu nezavisnost. U isto vreme veoma poštujete tuđa prava. Ne volite kritiku i ograničenja jer vas sputavaju da realizujete i one stvari koje drugima izgledaju nemoguće. Ipak, otvoreni ste i srdačni i vrlo ste gostolјubivi.Vi ste odan i veran prijatelј ali ne i bračni bartner. Veoma volite suprotni pol i ne uzdržavate se od flerta. Svoju slobodu, ipak, cenite više od svega.

 

LEŠNIK  22.3 – 30.3. i 24.9 – 3.10.

 

Vi ste vrle energična i moćna osoba. Ponekad vaše sposobnosti izgledaju kao magija. Dovolјno je samo da nešto odlučite i nema sumnje da ćete do i ostvariti. Imate veliku pokretačku energiju i možete biti uspešan vođa. Lako prihvatate promene, i može se čak reći da ih vi tokom života stalno sprovodite. Stalno ste u akciji, uvek spremni, i izgleda da je to ono što održava vašu energiju. Ona je zaista nepresušna.Naši stari su smatrali da je lešnik drvo magije. To je zbog toga što su lјudi koji su pod zaštitom ovog drveta imali gotovo neverovatne stvaralčke sposobnosti.

Za vas je karakteristična i ogromna inteligencija, i izvenredna sposobnost procenjivanja situacije. Tako da izgleda kao da umete da “čitate misli” protivniku. U isto vreme vaše namere je teško pročitati. Vrlo ste nepredvidivi, originalni i nezavisni. Ne ličite ni na koga i tako se i ponašate.Vi ste osoba koja svojim akcijama ostavlјa trag. Svesni ste da ne raspolažete običnim sposobnostima. Vi ste rafinirani i ponosni i u sebi ponekad imate i prikrivene oholosti. Ne podnosite prosečnost i vi niste takvi. S vama je ponekad teško sarađivati jer smatrate da ste u svemu najbolјi, i u radu ne dozvolјavate sumnju u svoje sposobnosti. Veoma uživate u divlјenju koje izazivate.

 

Kada nešto želite umete da upotrebite svoje ogromne sposobnosti da ubedite druge da vas slede. Pri tom se oslanjate i na inteligenciju i na šarm i zaista su tada ostali u opasnosti da budu sasvim zavedeni. Umete da budete zaista neodolјivi. I u lјubavnom pogledu ponekad umete da preterujete u strastima. Umete da budete prepotentni i da svojim samolјublјem i egoizmom upropastite vezu. Ipak, u stanju ste strasno da volite, mada ste ponekad skloni preterivanju. U određenim situacijama umete da budete čak i vrlo neprijatni, pa čak i osvetnički raspoloženi. U pitanju su vaše emocije koje vas ponekad vode u krajnosti. Vi ste u stanju strasno da volite, ali i žestoko da mrzite. Nije preporučlјivo biti vaš neprijatelј.

 

OSKORUŠA  1.4 – 10.4. i 04.10 – 13.10.

 

Oskoruša je drvo osećajnosti. Ljudi koji se rode pod zaštitom ovog drveta umeju snažno i mnogo da vole. U stanju ste da se potpuno posvetite partneru, ali za uzvat tražite to isto. Istina je da mnogo tražite, ali vi i mnogo dajete. Kako to nisu svi u stanju, a kako vi bez toga ne možete da smatrate jednu vezu ozbilјnom, umete strahovito da zakomplikujete svoje lјubavne odnose. Ipak, vaš prvi brak je ujedno i jedini.

Veoma cenite porodicu, i tek kada se “smirite” pored jednog partnera, i na taj način ostvarite emotivnu ravnotežu, pokazujete svoje najveće sposobnosti. Porodično gnezdo je vaša baza i vi iz nje često crpite energiju za sve čega se prihvatite u životu. Za sve vaše uspehe treba da zahvalite upravo miru i toplini doma. Veoma volite novac, i obično ga steknete u životu. Sigurnost koju stičete zahvalјujući materijalnim sredstvima za vas je vrlo podsticajna. Neumorni ste i možete mnogo da postignete. Zahvalјujući velikoj inteligenciji i izdržlјivosti umete da ostvarite svoje ambicije. Lako se prilagođavate, i što je za vas karakteristično, i u najtežim situacijama umete da sačuvate osmeh. Ljubazni ste, i obično držite do lepih manira.

 

Lepo ponašanje vama je prosto urođeno.Bez obzira na to kakvo vam je prethodno vaspitanje ili sredina u kojoj živite uvek umete da odmerite ili barem procenite pravu meru u komunikaciji sa okolinom. Volite lusuz, a ponekad i previše želite da se dopadnete. Zbog toga ste u stanju da sate i sate provedete pred ogledalom, ulepšavajući se, i ukrašavajući. Primetićete, možda, da žene oskoruše obično imaju i vrlo lep nakit. Vrlo ste elegantni i tražite takvog partnera, sa stilom i ukusom. Ponekad preterujete sa potrebom za stalnim dokazivanjem lјubavi ili podrške.Neophodno vam je da stalno dokazujete svoje sposobnosti i stalno vam je potrebno divlјenje. Vaš partner mora stalno da je svestan kakvog partnera ima i to volite da vam se govori. Od partnera takođe stalno očekujete da vam potvrđuje svoju lјubav. Rečenice tipa “da li me voliš” i “da li ćeš me uvek voleti kao sada” su vrlo česte u vašem lјubavnom rečniku. S obzirom na vaš temperament, seksualni život vam je veoma važan i rado i lako uživate u njemu.

 

JAVOR  11.4 – 20.4. i 14.10 – 23.10.

 

Javor je drvo inteligencije. Za osobe koje su rođene pod zaštitom ovog drveta karakteristična je stalna potreba za novim stvarima i novim događajima. Oduševlјeno se bacate u nova istraživanja. Novi pokreti i novi pravci uvek imaju u vama odanom simpatizera. Širokih ste vidika i stalno u potrazi za novim idejama.Neki od vaših mnogobrojnih planova se ipak, nikada ne ostvare. Jednostavno, nije nemoguće da vam se ideje ponekad ne poklope sa vremenom u kojem živite.

 

Često idete ispred vremena i lјudima je obično teško da vas prate, da vas u potpunosti razumeju i prihvate. Ponekad ste previše stidlјivi, ali istovremeno i skloni kontradiktornom ponašanju. To potiče od vaše unutrašnje stalne borbe.Vaš mozak stalno radi i smišlјa. Tako vam se može desiti da najiskrenje mislite o jednoj stvari sve najbolјe… a da onda postanete njen ogorčeni protivnik, ne prestajući i dalјe da se preispitavate. Boreći se protiv sopostvene stidlјivosti u stanju ste da učinite neuobičajene i gotovo apsurdne situacije. Gotovo neprimetno u stanju ste da čoveka navedete da vam otkrije sve tajne, ali umete i da ih dobro čuvate.

 

Vi ste kao neka hodajuća arhiva koja u svoj mozak memoriše mnogo najrazličitijih znanja i informacija. Obično puno znate o svima, ali to ne zloupotreblјavate. Imate retku sposobnost da “uradite pravu stvar u pravo vreme”, i obično imate uspeha u životu. Neki od vas su skloni laskanju i vrlo sujetni. Uživate u popularnosti i ne smeta vam da lјudi pričaju o vama. Svejedno vam je i ako se nalazite u sred skandala.Volite lјude i vrlo ste tolerantni. Zbog toga imate mnogo prijatelјa, mada ih često menjate. Umete da procenite kada i kako treba reagovati i kod suprotnog pola neverovatno lako postižete uspeh. Ipak, vaše emocije su ponakad prilično složene. Skloni ste neobičnim načinima izražavanja lјubavi i u potrazi za tim možete biti i perverzni. Obično niste lјubitelј porodičnog života. Tek u kasnijim godinama se menjate i ponekad postajete pravi konzervativac.

 

ORAH  21.4 – 30.4. i 24.10 – 31.10.

 

Orah je drvo ćudlјivosti. Osobe koje su rođene pod zaštitom ovog drveta su često vrlo stidlјive i nesigurne. Emotivni ste i nežni i potrebno vam je mnogo vremena da se zaista opustite u nečijem društvu. Imate blistavu, praktičnu inteligenciju, dobar ste saradnik i možete biti odličan organizator.

U poslovnoj sferi ste najviše zainteresovani za materijalne vrednosti. Umete praktično da osmislite i realizujete svaki posao i da iz njega, bez mnogo buke, tiho i nenametlјivo, izvučete maksimum. Spremni ste mnogo da uložite da ostvarite svoje želјe. Vrlo ste snažni i izdržlјivi. Vašim saradnicima ponekad možete izgledati preterano spori, ali vaša istrajnost je ogromna i vi na kraju uvek ostvarite svoj cilј.Volite životna zadovolјstva i za većinu vaših aktivnosti imate motiv upravo u tome da sebi obezbedite materijalnu sigurnost. Kada je ostvarite, rado se prepuštate uživanju.

 

Vi ste osoba koja ume sebi da ugodi, ali tek kada sve postignete što ste naumili. Nedovršeni poslovi i nerešene situacije remete vaš mir i spokoj. U odnosima sa dugima ste kulturni i uzdržani, i ne volite previše da se prilagođavate drugima. Odlučno istrajavate u svojim stavovima, toliko da je to i u stihovima opevano: “tvrd je orah, voćka čudnovata”.Radije ćete ostati usamlјeni nego što biste pristali na kompromis. Ponekad ste skloni čak i kontradiktornim promenama raspoloženja. Čas ste zle volјe da biste trenutak kasnije bili sasvim prijatelјski raspoloženi. Osim toga, umete da budete previše lјubomorni i posesivni.

 

Kako ne umete srećno da napravite kompromis, skloni ste da preterujete u svojim emotivnim zahtevima. Ne pristajete na polovična osećanja niti dozvolјavate drugima da zaborave na vas. Ako se tako nešto desi, zauvek je pod senkom vaše sumnje.Snažna osećanja vas navode da intenzivnije od ostalih sve preživlјavate, i zbog toga najviše patite vi i vaši najdraži. Skloni ste dugim periodima ćutanja koje iritira vašu okolinu. Ipak, kada vam se neko približi i ubedi vas u svoju lјubav i odanost, vi uzvaćate prijatelјstvo na senzualan i dirlјiv način. Umete da budete verni i požrtvovani, ali tek kada ste uvereni da su vam osećanja uzvraćena.

 

TOPOLA  1.5 – 14.5; 5.8 – 13.8; 1.11 – 8.11; 4.2 – 8.2.

 

Često se za vas kaže da ste pesimista. Ipak, vi smatrate da samo realno sagledavate situaciju. Gotovo uvek očekujete najgore i zbog toga uspevate da spremno reagujete na svaku situaciju. Detalјni ste i savesni i spremni i na neočekivane nezgode. Sva ova briga i savesnost imaju jedan motiv – vi najviše od svega cenite svoju slobodu.

Sasvim ste svesni da tek kada sve besprekorno obavlјate, imate mogućnost da budete uvek ispred svih. Vama je za ostvarenje vaše slobode potrebna mirna savest, a to je moguće samo ako sve svoje poslove i odnose održavate jasnim i čistim. Imate izvanrednu inteligenciju koja, kako vi starite postaje sve oštrija. Imate istančane reflekse za sve što vas snađe i umete odlično da procenite situaciju. Tako da nije slučajno da baš vi ostvarujete odlične koristi za sebe pre nego što se ostali uopšte snađu.Iako se ne može reći da ste za nešto posebno talentovani, ova osobina vas uvek dovodi u najviše vrhove. Vi ste stalno okruženi uspešnim i moćnim lјudima. Ponekad ste skloni da negujete prijatelјstva koja vam donose materijalnu korist.

 

Veoma cenite životna zadovolјstva i spremni ste da mnogo učinite samo da biste ih se domogli. Ponekad čak smatrate da cilј opravdava sredstvo, a ni cilј, ni sredstvo da se dođe do njega, ne moraju uvek biti baš najispravniji. To vas navodi na ponašanje koje nije sasvim ispravno.U lјubavnom životu ste posesivni i konzervativni. Ipak, obično imate srećan brak i veliku porodicu. Umete da cenite osnovne životne vrednosti i trudite se da ih poštujete. Skladna porodica je samo jedna od tih najvažnijih stvari kojima nesebično poklanjate svoju lјubav i pažnju. U krugu svoje porodice vi dozvolјavate sebi da se opustite i da napravite predah između dva uspeha.Imate puno prijatelјa mada ste skloni da ih birate prema njihovom položaju u društvu i spremnosti da vam pomognu u ostvarivanju ambicija.Kada, ipak, nađete pravog prijatelјa on najčešće postaje nešto kao član vaše porodice i to što ga puštate u svoj sveti porodični mir obično smatrate za veliku počast koju retko kome dajete.

 

KESTEN 15.5 – 24.5. i 8.11 – 21.11.

 

Kesten je drvo pravičnosti. Ljudi kestenovi prosto ne mogu da se uzdrže od reakcije ako primete neku nepravdu u okolini. Odmah reaguju, i zbog toga lako sebi stvore neprijatelјe. Zbog nedostatka diplomatije lako se nađete između dve vatre i možete imati česte sukobe sa okolinom.

 

Vrlo ste impulsivni i razdražlјivi. Vaša deviza je: što na um to na drum, pa neka se snađe kako ko ume.

 

Svaka nepravda vas duboko dodiruje i možete se rano razočarati u lјude. Najčešće, lјudi kestenovi su lepi, ali često vam nedostaje gracioznost. Ličite ponekad na ratnike, pre nego na plesače, ali sa izuzetnim šarmom. Međutim, takav izgled često u sebi krije duboku emociju. Vrlo ste senzualni i emotivni. Kada se jednom zalјubite, onda je to zauvek. Obično žudite za lјubavlјu i nesigurni ste ako nemate i emotivnu podršku. Vaša sudbina najčešće zavisi od vaše okoline. Uz zavisnosti od toga koliko vas okolina podržava i hrabri toliko i vi činite. Nezaintresovanost i hladnoća često kod vas izaziva povlačenje u sebe i kasnije razvija nezadovolјstvo i cinizam. Možete biti puni kompleksa i suprotnosti. Stalno strahujete da niste dovolјno volјeni, i to samo još jednom podvlači vaš osećaj zavisnosti od drugih.

 

Veoma volite životna zadovolјstva. Ako osećate nedostatak emocija, što je uostalom veoma često, skloni ste da se utešite raznim drugim zadovolјstvima.U stanju ste da potrošite puno novca na zadovolјavanje svojih ogromnih potreba. Obožavate luksuz i raskoš. Srećom, imate i velike sposobnosti i možete svojim trudom da zaradite toliko da sebi priuštite sva uživanja koja želite. Lako se razbolite, ali se i lako se oporavite. Umete da se sasvim povučete u sebe i da kad opet izronite, pravite se kao da se nije ništa dogodilo. Morate povremeno da se povlačite, jer je to način da “napunite baterije”. Vi ste osoba koja u samoći smisli obično najbolјe stvari. Vaša kreativnost je najbolјa tek kada pustite misli da se lagano i spontano razviju u ideju, za šta su vam mir i samoća neophodni, s vremena na vreme.

 

JASEN  25.5 – 3.6. i 22.11 – 1.12.

 

Jasen je drvo ambicije. Ljudi koji su rođeni po zaštitom jasena su obično vrlo lepi, i često uobraženi. Ipak, svima se dopadate. Obično u životu mnogo postignete upravo zahvalјujući tome. Imate veliku želјu za uspehom i isto tolike sposobnosti na raspolaganju. Vaša inteligencija je gotovo intuitivna. Zbunjujete okolinu proniclјivim i veštim zaklјučivanjem. Ponekad vam pripišu i neke magične moći zahvalјujući vašim zaista “čudesnim” sposobnostima. Imate toliko razvijenu intuiciju da zaista delujete kao neko ko ume da čita misli i predviđa događaje. Interesantno je da vi zaista vrlo retko grešite, a i kada se to dogodi, brzo i lako rešavate problem i kao da se »izmigolјite« iz svake nepoželјne situacije.

Ponekad ste preveliki lјubitelј lagodnog života i to na račun drugih. Vaše ponašanje nije uvek lako trpeti. Suviše volite svoj komoditet i ne obazirete se previše na to koliko druge ugrožavate kada zadovolјavate svoje potrebe.Znate šta hoćete, a i kad ne znate, uvek znate šta nećete. Uglavnom uspevate u svemu što naumite. Uživate u uspehu i ponekad ste opsednuti slavom. Možete dostići zaista visoke položaje, jer se vi zaista trudite. Pripadate kategoriji pravih intelektualaca, najčešće sa imenom koje pre ili kasnije postane čuveno. Od toga koliko ćete uživati u slavi zavisi i od okoline kojom ste okruženi. Tako, ako i ne postignete svetku slavu i uspeh budite ubeđeni da ste omilјeni u svom društvu.

 

Venčavate se iz lјubavi i najčešće ste verni u braku. Čak i u brak možete ući iz koristi ali i tada čuvate vernost i, vremenom, kao da zavolite partnera. Dok se ne vežete ozbilјnije za nekog, skloni ste da idete iz flerta u flert, doživlјavajuči emotivne i seksualne odnose kao neku vrstu igre. S obzirom na to da ste vrlo lepi i šarmantni polazi vam za rukom da budete sa vekim brojem različitih partnera i da steknete veliko lјubavničko iskustvo.Porodicu veoma poštujete i umete mnogo da se žrtvujete radi njenog blagostanja.

 

VIŠNјA  4.6 – 13.6. i 2.12 – 11.12.

 

Ovo je drvo umetnosti. Ono što vas pokreće u životu je lepota i tražite je svuda oko sebe. Vaša lepota je vrlo često hladna i dešava se da imate ohol izraz. Umete da prezirete sve, i da vas ne zanima ništa osim sušte lepote. Najčešće vas više zanima apstraktni izgled i samo privid stvari. Suština je vama manje bitna.Volite disciplinu i poslušnost. Često se bavite sportom, gimnastikom ili dijetom da biste ostali u dobroj formi. Vi najčešće i jeste u dobroj formi bez obzira kako je stekli. I zaista, kao da sporije starite. Razlog je svakako vaš trud.

Mnogo ćete uložiti da biste sačuvali vitalnost i dobru kondiciju. Isto očekujete i od drugih. Propadanje i ružnoća u vama ostavlјa nemio trag i vi ne volite da budete okruženi njome i lako zatvarate oči na takve prizore.Volite pravila i poštujete ih. Imate odlično razvijeno osećanje dužnosti, i iako izgledate zaneseno, vi nikada ne skrećete sa pravog puta. Poštujete tradiciju i autoritete. Ljubav smatrate za poseban dar. Ponosni ste, i kada treba da birate između lјubavi i dužnosti, odabraćete dužnost. Ipak, vi veoma ozbilјno shvatate život, a najozbilјnije lјubav.

 

Često maštate o velikim delima i mnogi od vas ih i ostvaruju.Imate velike sposobnosti i da bi one isplivale potrebno vam je da iz okoline uzimate tu lepotu. Kako od lјudi, tako i od predmeta, enterijera, pogleda, ambijenta. Zato je dobro da se okružite lepim nameštajem, predmetima koji imaju umetničku vrednost i pristojnim i uglađenim lјudima. Tada vam život izgleda smisleniji i vi imate više volјe da date svoj doprinos njegovom ulepšavanju.

 

SMOKVA 14.6 – 20.6. i 12.12 – 21.12.

 

Smokva je drvo osećanja. Ljudi koji su rođeni pod zaštitom ovog drveta su zato vrlo osetlјivi.Sentimentalni ste, blagi, čestiti i veoma dobronamerni. Pa ipak, često niste srećni. Neprijatelјstvo drugih vas veoma boli, ali mu se ne suprotstavlјete.

Ako vas lјudi razumeju, veoma ste srećni, ali sami se teško odlučujete na objašnjavanje i ubeđivanje. Za to vam je, kao i samom drvetu potrebno mnogo prostora i mnogo topline.Ponekad ste u svakodnevnom ponašanju sebi nametnuli previše zabrana i pravila. Trudite se da odredite sopstveni kodeks koji je najčešće veoma strog. Ponekad vas muče najrazličitiji kompleksi, i odatle vaša tolika nesigurnost i osetlјivost. U lјubavi ste verni i odani. Vrlo ste simpatični suprotnom polu i lјudi lako stižu do vas. Cenite lјubavne veze, a najviše porodicu. Spremni ste mnogo da učinite za njihovo blagostanje.Za uzvrat tražite stalne dokaze lјubavi, jer vaš glavni izvor sigurnosti u kasnijim godinama postaje spokoj koji osećate zbog skladnih porodičnih odnosa. Porodica je vaše utočište i vi morate u svakom trenutku biti sigurni da ste volјeni i shvaćeni od vaših najdražih i od vaših ukućana.

 

U poslovima ste obično vrlo vešti. Nemate velike potrebe, i malo vam je dovolјno. Ma kako to kontradiktorno zvučalo, vi, ipak, veoma volite novac i spremni se da se mnogo angažujete da biste ga zaradili. Vama ne treba mnogo, ali volite da ga imate i čuvate za crne dane. Štedlјivi ste i racionalno trošite svaki dinar. Imate praktičnu inteligenciju i dobro koristite prilike koje vam se pružaju. Znate šta su vaše granice i ne prekoračujete ih. Baš zbog svoje umerenosti, vi i uspevate u svemu što hoćete. Naučili ste lekciju o zecu i kornjači i sporim, ali neumolјivim ritmom, postižete sve zadatke. Ponekad ste skloni da glumite prezaposlenost. Iza toga stoji vaša sklonost ka povremenoj lenjosti. Zbog svoje usporenosti često vam je potrebno više vremena da se zaletite na neki posao, a nekad vam je teško i da se odlučite. Ipak, kad krenete da radite ne zaustavlјate se dok ne završite. Zimi se često razbolјevate i loše podnosite niske temperature.

 

BREZA  21.6 – letnja dugodnevnica

 

 

Ovo je dan koji ima najviše svetlosti i to lјude – breze čini vrlo lepima, elegantnima i prefinjenima. Obično ste puni života, živahni, vedri i zarazno dobrog raspoloženja. Lepo ste vaspitani i rado viđeni u svakom društvu.

 

Naklonjeni ste spisatelјstvu i izdavaštvu i posedujete neki zbunjujući i neuhvatlјiv šarm.

 

Vrlo ste emotivni i držite do pravde. Možete mnogo da učinite za dobrobit drugih. Dobroćudni ste, ali i nepopustlјivi i neumolјivi. U nekim situacijama umete da budete i konzervativni.U lјubavnim odnosima ste ponekad meki i kao da niste previše zainteresovani. Ipak, vaš izgled, maštovitost i uglađeno ponašanje otvaraju vam sva vrata. Velika inteligencija vam pomaže da ostvarite sklad i u lјubavnim odnosima. Nikada ne zaboravlјate ni jednu lekciju koju vas je život naučio, i svako osećanje brzo i zauvek pamtite. Vaša memorija je odlična i ona vam je najbolјi pomagač. U romantičnim situacijama ste znatno ispred partnera, razmišlјajući i računajuči, i intuitivno osećajući šta treba da sledi. Vi nesvesno razmišlјate o svakom narednom koraku vašeg partnera i to vam pomaže da ga obično upoznate pre nego on vas.

 

Vaš cilј u lјubavi je da vam nikada ne bude dosadno i da održite strast na istom stepenu i posle dugog niza godina. Zbog toga izgleda kao da ponekad bežite. U stvari, vi ste neuhvatlјivi, jer ste tako videli svoju ulogu pustolova. Vi, ipak, samo sanjarite o avanturama. Ono čemu pridajete najveći značaj su dom i porodica. Siguran teren je ono što najviše cenite. Vama se čovek može uvek požaliti i zbog toga niko nikad neće zažaliti. Imate fantastičan radni potencijal. Vrlo ste vredni i neverovatno sposobni da ostvartite veliki uspeh. Ipak, izbegavate prepreke i maksimalno se trudite da živite što mirnije.Niste mnogo ambiciozni i možda je upravo u tome tajna vašeg uspeha.

 

BUKVA  22. decembar

 

Vrlo ste dostojanstveni i lepi, i mnogo bolјe izgledate u starosti, nego u mladosti. Godine vam daju neki poseban šarm i vi spadate u onu vrstu lјudi kojima sede vlasi na slepoočnicama izvrsno stoje.Veoma vam je stalo da sačuvate lep izgled, tako da mnogo vremena trošite na dijete, vežbanje i slične stvari.

 

Lako se odlučujete da u nedostatku drugog rešenja pribegnete plastičnim operacijama ili bilo čemu što će sačuvati vašu mladost. Volite da se lepo oblačite, otmeni ste i elegantni.U lјubavnom životu niste previše maštoviti, mada umete iskreno da uživate u razmenjivanju nežnosti. Za vas se može reći da ste prilično konvencionalni u tom pogledu.

 

U mladosti možete biti prilično nesrećni i osetlјivi ako vam osoba koja vam se dopada ne uzvrati naklonost. Vi beskonačno mnogo volite osobu sa kojom ste, ali ako vas razočara ili povredi, možete je omrznuti zauvek. Trebalo bi da tražite vedrog partnera koji bi u vaš život umeo da unosi veselјe i optimizam. Kao bračni partner ste odan i vredan prijatelј. Ipak, u srednjim godinama možete biti skloni prepuštanju novim vezama i menjanju partnera. Sve to dolazi od potrebe da sačuvate i produžite mladost. Čini vam se da održavanjem mladalačkog načina života, produžujete i svoju mladost. Vi ste u stanju da otkrijete na koji način funkcioniše vaš organizam i nove okolnosti u društvu, zahvalјujući ogromnom i dugo godina građenom iskustvu. Tako vaši najbolјi trenuci dolaze u zrelom životnom dobu.

 

U poslovnim odnosima ste odličan organizator i iz svakog posla umete da izvučete korist za sebe.Veliku pažnju posvećujete novčanoj sigurnosti i u poslovima se trudite da poštujete zakon. Odlično procenjujete sve situacije i ne pristajete na poslove koji nisu maksimalno pošteni. Vi ste materijalista koji u svakom poslu može da postigne novčani uspeh. Disciplinovano i sistematično obavlјate posao i strplјivo čekate svojih pet minuta. Za vas se novac ponekad jednostavno “lepi”.

 

JABUKA  22.6 – 4.7. i 23.12 – 1.1.

 

Ljudi Jabuke su posebno obdareni. Mnogi narodi su jabuku smatrali za drvo lјubavi. Zbog toga su lјudi rođeni pod zaštitom ovog drveta najčešće vrlo lepi i izrazito privlačni.

 

Osim toga vi gotovo da stalno mislite na lјubav. Mnogo pričate o lјubavi, a seks i erotiku volite više od svega. Veliki ste emotivac. Nije vam potreban podstrek ili podsticaj za lјubav. Vi ste gotovo stalno zalјublјeni.

Ali ipak, i pored svih ovih osobina umete da uđete u brak iz računa. Pri tom imate mnogo svojih »tajnih« doživlјaja. U lјubavi, kao i inače u životu prvenstveno se oslanjate na svoja osećanja. Ipak, ona su ponekad vrlo burna i vi bi trebalo da vodine računa jer ste skloni da se zaletite i nasednete.

 

Zlonamerni lјudi mogu lako da vas dovedu u neugodne situacije. Podložni ste tuđim laskanjima, i zbog toga vam je teško da održite vernost. Ipak, koliko god da ste žedni lјubavi i ne spadate u verne partnere, ne volite da vas vara vaš legitimni partner. Umete da budete veoma posesivni. Veoma lako zarađujete novac, i još lakše ga trošite. Za vas novac kao novac nema nikakvu vrednost osim ako sredstvo kojim ćete platiti svoja uživanja. Često ste u dugovima i besparici. Živite samo za danas, nije vas briga za sutra.

 

Otvoreni ste za sva nova rešenja. I ne samo to. U stanju ste da situaciju u kojoj ste posmatrate iz sasvim različitih uglova, oslanjajući se na svoju hladnu objektivnost. Zbog toga i tako lako dolazite do rešenja. Obožavate udobnost, luksuz, fine stvari. Naročito uživate u dobroj hrani i ugodnom životu.Ponekad ste naivni i ne razmišlјate o karakterima osoba sa kojima se družite, tako da lako postanete žrtva zlonamernih prijatelјa.

 

 

JELA  5.7 – 14.7. i 2.1 – 11.1.

 

Jelu smatraju drvetom mistike. Vi pokazujete veliko interesovanje za muziku, starine, tajne…

 

Žene rođene u znaku Jele veoma vole nakit i umeju elegantno da ga nose. Prija vam okruženje u kojem ima umetničkih ili antičkih predmeta. Poštujete tradiciju i obično volite stilski nameštaj.

Vrlo ste stabilnog zdravlјa i dugo živite. Ipak, sa vama je ponekad teško živeti. Umete da budete previše egocentrični i često ne poštujete druge dovolјno. Ponekad ne možete da obuzdate želјu za vladanjem i raspolaganjem. To vas dovodi u vrlo neugodne, i ponekad vrlo bolne konfliktne situacije. Priznajete svoje slabosti i svesni ste da ponekad pravite propuste. Vama nije strana ni lukavost i često umete da nevolјu preokrenete u svoju korist.

 

Vi ste vrlo inteligentni, maksimalno savesni i krajnje istrajni. U poslu ste vrlo uspešni. Kada nešto zaista želite nema te prepreke koju ne možete da savladate. Imate odlučnu volјu i vrlo ste strplјivi. Obično se smatra da nemate mnogo sreće u lјubavi. To je posledica vaše želјe da previše uzimate, a malo, ili nimalo dajete. Ogradili ste se oklopom, ispod kojeg, u stvari, ima mnogo ožilјaka koji sporo zarastaju. Po vašem hladnom i trezvenom reagovanju čovek nikad ne bi zaklјučio da se u vama krije vulkan nežnosti. Nemate veliki apetit za hranu i više volite male količine koje su dobro skuvane i lepo postavlјene. Vaš osetlјivi stomak može da odbaci previše začinjenu hranu. Možete uživati i u dobrim vinima, ali tu već postoji opasnost od preterivanja.

 

BREST  15.7 – 25.7. i 12.1 -24.1.

 

Brestovi su drvo pravičnosti. Ljudi koji su rođeni pod zaštitom ovog drveta su vrlo lepi, najčešće visoki i dobro građeni. Žene su lepotice koje privlače svačiju pažnju. Muškarci su vrlo šarmantni zavodnici i do kasnih godina lepo izgledaju, iako su skloni gojaznosti. Imate izuzetan smisao za pravdu. Zbog toga ne štedite ni sebe ni druge. Ipak, iskreni ste prijatelјi, i na vas se čovek može osloniti. Vi ste otvoreni i iskreni čak i kada to činite na svoju štetu. Mirolјubivi ste i zračite spokojem.Brižni ste u odnosu na druge, a posebno kada je vaša porodica u pitanju. Gotovo da vam je nemoguće da je napustite. To činite samo kada zaista morate.Imate strplјenja sa decom i mladim lјudima i možete biti vrlo nežni i prema životinjama.

 

U lјubavnom životu ste vrlo emotivni i nežni i ponekad umete da budete previše posesivni.U suštini ste idealista i težite ka tome. Često svoje ideje umete postojano da branite i da se borite za nju. Neki od vas se aktivno bave politikom, a svi lјudi brestovi su po pravilu velike patriote. Ono što najviše zahtevate od drugih to je emotivna sigurnost, i zato tražite partnera na kojeg se možete osloniti, harmoniju u kući i prijatelјe koji podstiču vaše samopouzdanje. Karakteriše vas i stabilnost, prilagodlјivost. obdareni ste vedrinom, optimizmom i intuicijom.

 

Konflikt može da nastane između želјe za sigurnošću i težnje za promenom i ekspanzijom. Kreativnost, logika i dalekovidost čuvaju vašu ravnotežu. Morate se kontrolisati u fizičkim zadovolјstvima i maštanju. Treba da odaberete delatnost koja će vas dovesti do pravog cilјe, a ne da se prepuštate dejstvu slučajnosti.

 

ČEMPRES   26.7 – 4.8. i 25.1 – 3.2.

 

Čempres je drvo vernosti. I u lјubavi, i u poslu, i u prijatelјstvu. To je vaša prava priroda. Kažu da se žene – Čempresi zalјublјuju samo jednom u životu.

 

Umete da se prilagodite različitim uslovima života i dobro se snalazite u novim situacijama. Za vas je lako, jer se zadovolјavate sa malim. Vaš moto je : “nije bogat onaj koji mnogo ima, nego onaj koji malo želi”. Ova se izreka može uspešno primeniti na lјude rođene pod zaštitom Čempresa. Želite da se sami probijate kroz život, oslanjajući se samo na svoje snage.

 

 

U tome ste, najčešće uspešni, i obično imate sreće. Iako ste srdačni i lјubazni umete da budete vrlo strogi, a ponekad i surovi. Ne volite da vam se suprotstavlјaju. Skloni ste da smatrate da ste samo vi u pravu. Verni ste i nikada nećete izneveriti prijatelјa, a to isto očekujete i od drugih.

 

Pitanje časti za vas nije šala, jer je čast najvažniji deo svih stvari u vašem životu. Nikada nećete ostaviti druga u nevolјi i ne volite ni da čujete kritiku na račun svojih prijatelјa. Da su dvoboji još uvek dozvolјeni, vi biste bili u stanju da tako branite čast nekog koga volite.Veoma vam je važna lјubav i seks. Vrlo ste potentni i odlični lјubavnici. Da biste mogli sasvim da volite morate da budete obožavani ali i da obožavate izabranika svog srca. To nije pravo idealizovanje, jer vi vidite druge onakve kakvi zaista i jesu. Obožavate lјubavne igre i najviše volite da na kraju vi budete savladani. Obično ste vitki i gipki, kao i ovo drvo. Ipak u kasnijim godinama ste skloni i gojaznosti.

 

BADEM  14.8 – 23.8. i 9.2 – 18.2.

 

 

Badem je drvo optimizma. Za vas je karakteristično da se vrlo brzo i lako prilagođavate gotovo svim situacijama. Poslovično ste snažni i zdravi i puni optimističkog samopouzdanja.Često vam se događa da ulazite u romantične lјubavne avanture i potrebno vem je mnogo sreće i veštine da se iz njih izvučete bez težih posledica. Kada volite veoma ste osećajni, sentimentalni i nežni. Volite osvajanje. Potrebna vam je lјubav da biste preživeli.

Uživate i u druženju. Uspešni ste u društvu, velikodušni i umete da budete zaista darežlјivi. Veoma cenite umetnost, a najviše muziku i igru. Volite lјude i dobar provod. Ne smeta vam da budete u centru pažnje. Kada se venčate, uz šampanjac i ekskluzivnu proslavu, umete da pokažete da ste verni i da ta vernost odoleva svim iskušenjima. Osim toga imate veoma razvijen osećaj posedovanja.

 

Vi ste i lјubomorni ali niste sumnjičavi. Imate poverenja u osobu za koju ste se odlučili. Cenite novac, ali samo kao sredstvo uz pomoć kojeg kupujete razna životna zadovolјstva. Kada sebi postavite neki cilј, ništa vas neće zaustaviti. Ići ćete do kraja ništa ne radeći površno. Ponekad previše zahtevate i od sebe i od svojih saradnika. Skloni ste perfekcionizmu. Oko sebe umete da okupite izvanrednu ekipu saradnika, pažlјivo birajući samo osobe visokih kvaliteta. Vi ste rođeni organizator, i kao dobar režiser umete da pravilno podelite uloge.

 

BOR   24.8 – 2.9. i 19.2 – 29.2.

 

Bor je drvo prefinjenosti i lјudi koji su pod njegovom zaštitom su nežni, čisti i smatraju za pitanje opstanka život u prijatnoj okolini. Volite skupe predmete, luksuzno nameštene stanove i lepu garderobu. Skloni ste perfekcionizmu i ne volite na pola urađene poslove. Ne podnosite prlјavštinu, siromaštvo, vulgarnost.

Ponekad ste priličan egoista, mada umete dobro da odglumite nežne osećaje. Vi uvek znate šta želite i uporni ste u borbi da to i dobijete. Čak i očigledan poraz ne može da vas pokoleba. Vi umete da se ponovo podignete na noge i pokušate na neki drugi način da ostvarite svoje cilјeve. Predani ste, vispreni i precizni. Obdareni ste za intelektualne delatnosti, ali umete da budete i vrlo lukavi i prepredeni.

 

Imate razvijenu unutrašnju disciplinu i umete da savladate strahove. Ponekad ste skloni uobraženosti i precenjivanju svoje ličnosti. Nije isklјučeno da ponekad možete imati neugodnosti zbog kompleksa više vrednosti. Ova mana može biti čest uzrok vaših sukoba sa okolinom. U lјubavnim odnosima previše insistirate na svojim potrebama. Uvređeni ste ako nije sve podređeno vama. Vaši izabranici su obično pažlјivo birane osobe.Volite društvo i imate prijatelјe, mada vas ni najmanje ne zanimaju njihovi problemi. I onda kada se zanimate za njih, vaša pažnja je kratkotrajna i brzo zaboravlјate ono što vam se poveri. Lako stičete simpatije, ali ne i lјubav. Ne volite da pravite kompromise sa partnerom, jer, pre svega, ne pravite kompromise sa sobom. Želite da potpuno upravlјate lјubavnim životom i da budete predmet divlјenja, ali ne i da se nekome divite.

 

VRBA   od 03. do 12. septembra i od 01. do 10. marta

 

Izuzetno ste senzualni. Naši stari su smatrali da se ispod vrba skuplјaju duhovi. Za lјude koji su rođeni pod zaštitom ovog drveta, kažu da imaju sklonosti ka duhovnom životu i da su često vidoviti. Vaša intuicija je nekad toliko jaka da vam zaista može služiti kao “šesto čulo”.Imate filozofski stav prema životu. Prihvatate i zlo i dobro i svesni ste da je život pun uspona i padova. Takav stav vam daje sposobnost da svku situaciju prihvatite uz dobru ravnotežu.Vama je, kao i drvetu vrbi potrebno mnogo vode i topline. Nežni ste i setni. Ponekad ste skloni i melanholiji. Obično lepo mirišete i imate vrlo rafiniran ukus.Iako volite sanjarenje, pejzaže, razmišlјanje i sećanje na bivše lјubavi, za vas se ne može reći da ste tužni.

 

Vi niste sentimentalni. Samo ste nepopravlјivo romantični i možete da u jednom iskustvu dugo uživate sećajući ga se.Može se reći da u odnosu na svoje bližnje više dajete nego što uzimate, jer ste uvek na raspolaganju, lјubazni i spremni da pružite pomoć onome ko je traži. Ponekad izgleda kao da vas drugi lјudi ne razumeju dovolјno, ali to je samo posledica vaše potrebe da se nerado otvarate i radije ne pričate o sebi.Vi u suštini imete veliko poverenje u sebe, i ponekad se osećate i nadmoćnim. Smatrate da lјubav treba da bude neprekidna idila u kojoj ste vi obožavani. Vrlo ste erotični i često skloni neverstvu.Imate smisla za umetnost, i lјudi – Vrbe su često pesnici ili umetnici, makar i kao amateri. Uživate u romantičnim putovanjima i pustolovinama. Bežite od odluka donetih razumom i više volite da se oslonite na intuiciju. Na sreću, retko se prevarite.

 

LIPA  od 13. do 22. septembra i od 11. do 20. marta

 

Smatra se da je lipa drvo čarolija i čarobnjaka. Ljude koji su rođeni pod njegovom zaštitom imaju veliku sklonost ka tajnim društvima i organizacijama. Strasno ih zanima okultizam i sve natprirodno ili neobjašnjivo.Veoma volite komfor i sigurnost, ali možete da se prilagodite raznim uslovima života. Vrlo ste lepi u mladosti, ali sa godinama pokazujete tendenciju ka gojenju. Imate praktičnu inteligenciju i veliki talenat za precizne poslove. Često preterujete sa urednošću i pedanterijom i time zamarate svoje najbliže.Obično u lјubavi dajete malo od sebe, ali kada se predate zahtevate za uzvrat jednaku predanost i vernost. Ako se ta očekivanja ne ispune, možete i da se razočarate. Tada se posvećujete traženju duhovne “čistote”. Ili se marlјivo posvećujete poslu. Ipak, obično uspevate da nađete srodnu dušu, jer ste vrlo senzualni i tolerantni.Kada nađete srodnu dušu, stvarate srećnu porodicu. Obožavate decu i ako i vaš partner to misli, rado ćete kuću pretvoriti u zabavište.

Ipak, u lјubavi ste vrlo lјubomorni. Ponekad ste skloni i preterivanju u tome pa se više ne razlikuje šta je lјubomora a šta zavist. Zbog toga su česti konflikti u vašim emotivnim vezama. Ponekad zaista imate bleštavu intuiciju koja se javlјa samo na mahove. U svom ponašanju se slobodno na nju oslanjate, jer se verovatno već pokazalo koliko od nje imate koristi. Zbog toga ste skloni da zanemarite praktičnu analizu i zdravo prosuđivanje. Potrebno je da nađete pravu ravnotežu.

 

TREŠNјA  23. septembar – jesenja ravnodnevnica

 

Ljudi Trešnje su tužni kad god ne sija sunce. Vole toplotu i svetlost. Često patite i od reumatizma, i rado u starosti odlazite u primorska mesta. Neki autori ovakve osobine pripisuju drvetu masline, umesto trešnje i to upravo zbog ove osobine. Poznato je da drvo masline izuzetno voli toplotu i svetlost. Vi ste mirolјubivi, mudri i ne volite nasilјe. Živite po svojim pravilima i puštate druge da žive po svojim.

 

Vrlo ste diskretni i uviđavni. Imate veoma mnogo razumevanja za tuđe slabosti iako im vi niste skloni.Kada vas neko prevari, tada jedino i bukvalno poludite. U stanju ste da u besu uradite sasvim nepromišlјene stvari. Obmane i laži ne podnosite i zato vraćate takve dugove, sa debelima kamatama i jako, jako dugo ih pamtite.

 

Inače ste vrlo tolerantni i volite lјude. Slatko se smejete, u sebi nosite mnogo vedrine i time osvajate okolinu. Kao da nešto od sunčeve topline i svetlosti nosite u sebi i time grejete sagovornika i celo društvo. Veoma ste poštovani i volјeni. Oko vas se gotovo uvek okupi celo društvo i vi ih kao na nekom magnetu uvek imate uz sebe. Uopšte niste lјubomorni. Čak ni u lјubavi. Lako dajete svoje poverenje i to potpuno, i baš zato teško praštate prevaru. Tuđem uspehu se iskreno radujete. Vi najčešće i ne znate šta je to zavist. Na život gledate filozofski. Filozofski prihvatate i uspehe i poraze i ne hvata vas nikad neobuzdano ushićenje. Veoma ste dubokomisleni i inteligentni. Svojim partnerima donosite sreću i spokojstvo. Ako ste rođeni pod zaštitom ovog drveta celog života ćete biti blagosloveni i srećni. Poklanjaćete radost i mir i vašoj okolini.

Staroslovenski cvetni horoskop

 

Da li znate koji ste cvet po slovenskom horoskopu? Skormno smilje, imela, mimoza ili možda – čičak?  Horoskop starih Slovena je horoskop naroda koji je izuzetno poštovao prirodu i živeo u punom saglasju sa njom. Podeljen je na periode od 10 dana. Pronađite svoj datum i cvet koji vas opisuje.

Zašto baš dekada? Razlog svakako postoji: stvar je u tome što je 10 broj Plutona, vladara podzemnog sveta i neispolјene energije. On utiče na sve procese na Zemlјi. Otprilike svakog 10 dana menja se pravac opšteg energetskog toka kretanja koje utiče i na karakter lјudi.

 

01.01.–10.01. ŽUTI NARCIS

Ovaj cvet simbolizuje lјeto, toplinu i otvorenost. Usprkos prvom utisku da ste stidlјiva osoba koja ne voli da se ističe, vi imate smeli pristup životu. Vaša dela govore više od reči i uvek nastojite da ispunite svoje ambicije. Za vas je najbolјe objašnjenje ono najjednostavnije. Iako ste rođeni usred zime, izbegavajte hladne klime.

razmak

11.01.-20.01. ČIČAK

 

Često preuzimate na sebe više obaveza nego što ih možete ispuniti, što može odavati pogrešan utisak, te će okolina ređe primetiti vašu dobrotu. Zbog toga težite za pažnjom drugih. Jako ste dobar prijatelј i dajete potporu svojoj porodici. Imate razvijen osećaj za radnu etiku, ali vas previše rada može dovesti do zdravstvenih problema.

 

 

razmak

21.01.-31.01. SMILjE

 

         Skromni ste, a praćenje modnih trendova i oblačenje po poslednjoj modi je vaša opsesija. No, upravo zbog te vaše opsesije, možete da postanete objekt tračeva i lјubomore. Nije vam teško da se nosite sa „zlobnim jezicima” i vrlo lako izlazite iz teških situacija.

razmak

01.02.-10.02. IMELA

 

Vrlo ste radoznali i podložni uticajima okoline. Ne bojite se rizika, pa žene imele mogu da osvoje i najnepristupačnijeg muškarca. Muške imele poznate su po svojoj lepoti i žene su lude za vama. Treba da se bavite sportom što će vam koristiti da zadržite fizičko i psihičko stanje.

razmak

11.02.-19.02. OLEANDER

 

Žene oleandri poznate su kao skromne lepotice. Odajete utisak kao da vam je potrebna zaštita, no i sami ste sposobni da pružite otpor. Vrlo ste vredna i izdržlјiva osoba, imate neiscrpni izvor unutrašnje snage. Vaš moto je „kako seješ, tako žanješ”.

razmak

20.02.–29.02. MIMOZA

 

          Vi ste u pravom smislu reči osetlјivi poput mimoze. Jako patite zbog životnih promašaja, a volite podršku i pohvale. S druge strane, vrlo naporno radite za svoj „hleb” i često ste spremni na sopstvenu žrtvu za dobrobit drugih. Ljudi vole da vam se obrate za pomoć i poznati ste po tome da prijatelјe nikada nećete ostaviti na cedilu. Skloni ste srčanom udaru i čiru na želucu.

razmak

01.03.-10.03. MAK

 

Od vaše lepote i šarma nemoguće je odbraniti se, a kada se čovek jednom nađe u vašem zagrlјaju, ne može da pobegne. Život vam nije lak, često i vrlo trnovit, ali vi se uvek izvučete i prebrodite sve nedaće. Za vas je najvažnije da verujete u sebe i svoje sposobnosti, što će vam pomoći da postignete uspeh.

razmak

11.03.-20.03. LjILjAN

Vaša odlika je suptilni šarm i prefinjena osećajnost. Negativne osobine su vam prevrtlјivost, tajanstvenost i nepredvidlјivost, što vrlo često može zbunjivati lјude. Spremni ste da ostvarite svoje ambicije, bez obzira na prepreke, pa vam lјudi čak i zavide na tome.

razmak

21.03.-31.03. NAPRSTAK

 

Vrlo ste odlučna osoba, čiji mozak radi s tačnošću digitrona te pronalazite rešenja i za najteže probleme. Možete predvideti i nekoliko koraka unapred. Niko vas ne može uhvatiti nespremne, no postoji mogućnost da će vam upravo umne sposobnosti s vremenom oslabiti. Skloni ste jakim glavobolјama.

razmak

01.04.-10.04. MAGNOLIJA

 

Taština i sveprisutna želјa da za pobjedom je jedna od vaših najvažnijih karakteristika. Navikli ste da uvek budete prvi u svemu. Cenite tuđa mišlјenja, ali na kraju uvek učinite ono što vi smatrate da je najbolјe. Ipak, vaša pozicija u društvu je neizvesna upravo zbog vaše suzdržanosti prema dobrim savetima.

razmak

11.04.-20.04. HORTENZIJA

 

Druželјubiva ste, optimistična, velikodušna i suosjećajna osoba osoba, a mana vam je što volite puno da trošite. Upravo ta mana može biti vrlo iritantna osobama koje vas okružuju. Vrlo često slavite nešto, volite poklanjati i častiti lјude. Retko ćete se žrtvovati za dobrobit dugog.

razmak

21.04.-30.04. GEORGINA

 

         Uvek tražite zlatnu sredinu u bilo kakvoj situaciji. Sreća vas prati kroz život i većina stvari vam polazi za rukom, a mana vam je što imate vrlo visoko mišlјenje o sebi, što vam ponekad može zasmetati da realno sagledate situaciju. Nemojte previše imati poverenja u sudbinu niti u poslovnom niti u privatnom planu.

razmak

01.05.-10.05. ĐURĐEVAK

 

Vi ste iskrena dušica neiskvarena srca, koja često pati zbog iskvarenosti okoline. Žena đurđevak mora u životu imati zaštitnika koji će je braniti od svih nedaća. U poslu imate više sreće, ali prekomerna ambicija može baš dati suprotan efekt te vas dovesti do ivice uništenja.

razmak

11.05.-22.05. PRKOS

 

         Vi ste destruktivna, ratoborna osoba koja uvek očekuje razočaranje, čak i od volјenih osoba. Ljudi oko vas imaju problema u slaganju s vama i u poslovnom i u privatnom smislu.       No, oni koji uspeju da sa vama nađu zajednički jezik, mogu se u potpunosti pouzdati u vas, jer ste u duši vrlo brižni i vredni. Ipak, zbog svoje osobnosti najveći ste neprijatelј sami sebi.

razmak

22.05.-31.05. KAMILICA

 

         Nije uvek lako prepoznati jeste li zalјublјeni ili samo glumite. Uprkos vrlo privlačnoj osobnosti, često ste vrlo dvolični i neosećajni. U stanju ste zbog male koristi uništiti godine predanog rada i nikada se ne zna kako ćete reagovati.

razmak

 

01.06.-11.06. ZVONČIĆ

 

 

Vrlo ste konzervativni i svaka najmanja promena može vas izbaciti iz takta i baciti u depresiju i očaj. Najbolјe se osećate okuženi porodicom kod kuće i odatle crpite svu snagu. Volite vozove, a mrzite avione.

razmak

12.06.-21.06. BELA RADA

Ne može se reći da ste posebno hrabra ili romantična osoba. Znate biti stidlјivi, tihi, oprezni i pažlјivi i ne volite biti u centru događanja. Ipak, dobro znate šta želite od života i šta vam tačno odgovara, te zbog toga možete ostvariti zavidne rezultate.

razmak

22.06.-01.07. TULIPAN

 

Energična ste i samouverena osoba, a suprotan pol vam bukvalno jede iz ruke. Žene tulipani su vrlo energične i posesivne osobe koje imaju vrlo visoko mišlјenje o sebi, a muškarci imaju manire i ponašaju se kao nepopravlјivi zavodnici. Dovolјno je mrdnete prstom i oko vas se sve uskomeša, a vrlo vas je teško naterati da priznate pogrešku, bez obzira što niste upravu.

razmak

02.07.-12.07. LOKVANј

Vrlo ste pristupačna, svestrana i dobronamerna osoba. S obzirom da je lokvanj cvet koji u sebi sadrži elemente vazduha, vode i zemlјe, vi ste osoba koja ima mnogo vrednosti i vrlo se lako prilagođavate okolini, te sve prepreke savladavate s lakoćom. U vama ima mnogo životne radosti koju prenosite na druge lјude.

razmak

13.07.-23.07. LjUBIČICA

 

Na sebe uvek privlačite sveopštu pažnju. Često se držite po strani i čekate pravi trenutak, no kada on dođe, vi se pokazujete u svoj veličanstvenosti i zahtevate da vam se prizna ono što je vaše. Dobijate sve što zamislite.

razmak

24.07.-02.08. ŠIPAK

 

 

Kao što šipak ima trnje za odbranu, vaša odbrana su oštre reči. Na prvi pogled ste vrlo opasni, ali oni koji vas bolјe upoznaju znaju da se samo radi zaštitnom mehanizmu. Ljudima je potrebno vreme da vas shvate.

razmak

03.08.-12.08. SUNCOKRET

 

         Vi znate koliko vredite, sukobi vas ne ometaju, a uspeh ne zasleplјuje. Kada ste uspešni uživate u svoj moći. Nezaustavlјivi ste, uvek idete napred, iako ste ponekad nedosledni u svojim postupcima.

razmak

13.08.-23.08. RUŽA

 

         Vi ste kralјica, svi vam zavide, pa se oko vas pletu brojne intrige, no vi ostajete nedodirlјivi. Nedostupni ste i imate vrlo jak karakter, zbog čega možete imati probleme sa suprotnim polom. Pazite na svoje zdravlјe, a iscrplјivanje izbegnite pod svaku cenu.

razmak

24.08.-02.09. ŽAVORNјAK

 

Možete živeti sami i nemate potrebu za osnivanjem porodice. Vrlo ste predani radu, sve završavate pre roka, a imate velika očekivanja od kolega na poslu i prijatelјa. Zbog toga prečesto sebe predstavlјate kao žrtveno jagnje, koje pati zbog tuđih grešaka. Takođe, morate naučiti braniti se protiv optužbi drugih. Imate jako dobro pamćenje.

razmak

03.09.-11.09. KARANFIL

 

Nije lako naći osobu kao što ste vi! Smelu, s toliko jasnim i jednostavnim motivima. Uvek štitite slabije od sebe, a spremni ste se žrtvovati za dobrobit drugih. Znate biti prilično tvrdoglavi i kada niste u pravu. Imate vrlo snažan karakter koji privlači lјude.

razmak

12.09.-22.09. LEPA KATA

 

I kada se nalazite na samom dnu i osećate najgore, uspevate biti nasmejani. U svoju okolinu unosite radost, cenjeni ste i u poslovnom i privatnom aspektu. Vaš optimizam prelazi na druge lјude. Vi ste prirodno vedra osoba.

razmak

23.09.-03.10. VRESAK

 

Vi ste osoba poznata po prefinjenom ukusu i lepim manirima. Imate vrlo široko znanje i vrlo ste dobar i predani radnik. Znate ceniti svoje veštine i vrlo ste dobar prijatelј onima do kojih vam je stalo. Izdržlјivi ste i tolerantni.

razmak

04.10.-13.10. KAMELIJA

Iza vaše prefinjene i otmene pojave krije se čvrst karakter, a kada želite možete biti jako tvrdoglavi. Za žene kamelije može se reći da imaju muške osobine odlučnosti. Imate umetničke sklonosti i vrlo razvijenu maštu.

razmak

14.10.-23.10. JORGOVAN

 

Jorgovan je simbol svežine, nevinosti i večne mladosti. Zbog toga i vama mnogi zavide na izgledu i vitalnosti. Ukoliko imate lјubomorne suparnike, najbolјe ih je ignorisati. Atraktivnog ste izgleda, uvek ugodnog ponašanja, volite pomagati drugima. Volite prigovarati, što zna nalјutiti vaše najbliže.

razmak

 

24.10.-02.11. FREZIJA

 

Vi ste neustrašivi, uporni i vrlo tvrdoglavi i čak do te mere da nekom nanesete bol. No, okolini ste simpatični, što vam pomaže u mnogim slučajevima, posebno na poslu. Upravo tu naklonost okoline uspevate iskoristiti u svoju korist, ali i kako biste pobolјšali svoju osobnost.

razmak

03.11.-12.11. ORHIDEJA

 

         Vi ste vrlo tajnovita i misteriozna osoba, pa se lјudima ponekad može učiti da ste u oblacima, te vas ne razumeju. Treba više da se krećete u društvu kako bi ispunili sve svoje potencijale. Vaše neprestane sumnje mogu vas dovesti u neprijatnu poziciju s nadređenima i kolegama. No, najčešće nemate probleme u savladavanju poteškoća. Izvrsni ste lјubavnici u krevetu.

razmak

13.11.-22.11. BOŽUR

Vi se ne morate brinuti za zdravlјe, niti da vam mogu naškoditi neki spolјni uticaji. Morate poraditi na sopstvenoj samokontroli, posebno što se tiče pričanja o vlastitim planovima. Imate izraženu intuiciji, pa nije neobično da su božuri psiholozi, proroci, travari i vidovnjaci.

razmak

23.11.-02.12. GLADIOLA

 

         Ne možete se pohvaliti s brojnim talentima, no vrlo ste marlјivi u poslu koji radite i vrlo ste pouzdani. Pod pravim vodstvom možete puno toga postići, no bez obzira na sve, zadržaćete svoju skromnu narav. Ljudi imaju običaj poveravati se, jer uvek znate dati dobar savet, pa vas zbog toga i poštuju.

razmak

03.12.-12.12. MASLAČAK

 

         Volite pažnju drugih i možete biti i preterano ekstravagantni. Što ste više u javnosti imate više mogućnosti za uspeh i vrlo ste dobri u obavlјanju profesionalnih zadataka. Volite prirodu i toplinu.

razmak

13.12.-22.12. LOTUS

Lotus je simbol čistoće. S obzirom da imate specifičan način razmišlјanja, možete postići mnogo stvari. No, trebali biste poraditi na fleksibilnosti u odnosima s bližnjima. Često ste puni ideja koje nikada ne ostvarite.

razmak

23.12.-31.12. RUNOLIST

 

Osobe koje su rođene u znaku runolista dobri su prijatelјi, te ste vrlo pouzdana osoba. Mirni ste i taktični, ali uvijek imate sve pod kontrolom. U poslu ćete napredovati tek u drugoj polovini života. Iako ste mirni, kada ste isprovocirani znate pokazati i svoju drugu stranu.

razmak

Transkript emisije Drevnik br.60 i 61, radio Serbona

Autori i voditelјi:  Drago, Dule, Duki, Saša i Aca

Poslušajte celu radio emisiju

Пратите нашу страницу на Фејсбуку