We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

My Cart
£0.00
drevne tehnologije predaka

Drevne tehnologije predaka

Mnogi artefakti koji se ne uklapaju u zvaničnu verziju istorije se sklanjaju i proglašavaju neobjašnjivim. Iako ih ima i više nego dovolјno kako bi se samo na osnovu njih došlo do nedvosmislenog zaklјučka o tome da su naši preci nekada bili nosioci visoke kulture, visokih znanja i posedovali veštine o kojima danas ispredamo bajke i izvodimo neverovatne teorije koje narod upija kao istinite. I sve se one svode na to da daju podršku zvaničnoj verzij istorije kako smo započeli život na ovoj planeti kao neka divlјa bića, živeli po pećinama, bez moći govora, koji se tek vremenom razvijao, obučeni u kože divlјih životinja, maltene bez svesti o svom postojanju i bez razuma, a da su onda dolazili neki vanzemalјci koji su učinili puno toga kako bismo danas postali ovo što jesmo.

Međutim, jedan deo ove priče bi se uklopio u stvarnost pod uslovom da pričamo o neandertalcima, a ne o nama homosapiensima. I zaista su neandertalci tako živeli, otprilike tako opisano… I zaista su njima dolazili, za njih neki vanzemalјci koji su pokušavali da od njih stvore bića razumna. Ali nisu uspeli, a neandertalci su u međuvremenu izumrli. A ko su ti tadašnji vanzemalјci? Ko je naselio planetu došavši iz dalekih dubiina svemira? Pa i ne baš dalekih dubina svemira ako razumemo da su te dubine udalјeni krajevi naše galaksije. To su bili naši preci – homosapiensi. Dakle, isti ti vanzemalјci o kojima nam govore, to smo mi sami i nismo dolazili nama samima da nas same izdignemo iz pećinskog života, već smo doneli već civilizovan život na ovu planetu. Na ovu planetu smo doneli vedski pogled na život, zapravo ne mi, već ti naši udalјeni preci. Doneli su tada Pokon, to je ono od čega smo danas dobili Zakon. Živelo se Po Konu a ne po Zakonu koji je niži nivo postojanja pravila i pripada niskom obliku razvoja civilizacije kakva smo mi danas.

Iz tog razloga se protiv nosioca te civilizacije vodi rat, rat do uništenja.

I on traje i traje već stotinu i kusur hilјada godina. Uništena je istina o prošlosti naše Zemlјe, kultura, obrazovanje i jezik. Kroz svoju falsifikovanu “teoriju” o ideji divlјaštva i primitivnosti starosedelačkih naroda Evrope i Azije, kako nas oni nazivaju zbirno Slovenima, već stotinak i više godina laž dominira u svim oblastima kulture i nauke.

Poznato je da se mnogi artefakti koje su našli arheolozi ne uklapaju u zvanični koncept istorije, jer se tumačenje uvek daje sa pozicija onih koji su na vlasti. Pojavio se veliki broj “kultura”, nazvanih na osnovu lokacije artefakata, koje guraju u okvire postojeće istorijske paradigme. A uska specijalizacija u istoriografiji, kao i postojanje komisija “stručnjaka” Akademija nauka, a to se zove nauka, to je zapravo pseudonauka koja doprinosi tome, da pozicija zvanične istorije bude jasno i nedvosmisleno iskrivlјena. “Sloveni” po njoj imaju samo oko hilјdu godina istorije i sve je pozajmlјeno od “prosvetlјenog” Zapada zbog potpune “nesposobnosti” naših naroda za samostalan život.

Više o tehnologiji izgradnje možete pročitati (i videti) u knjižici pod nazivom: Tragovi visokorazvijene civilizacije Midgar Zemlјe, koja je dostupna na sledećem linku:
https://drive.google.com/file/d/1Na5vEgABdlEyqQftPc6QA_p08RxSgyW2/view?usp=sharing

A ovde ćemo se baviti temama koje u njoj nisu obrađene, a zaslužuju veliku pažnju….

Najpoznatiji tragovi te visoko razvijene civilizacije su piramide. O njima je toliko puno do sada pričano i toliko mnogo toga rečeno i toliko su puta do sada iskorištavane u lične promocije, a da ne pominjemo samo koliko različitih teorija ima o tome kako su građene, ko ih je gradio, zašto ih je gradio, i tako dalјe…

Ponekada mi se čini da pojedini istraživači na piramide gledaju kao na “domove zdravlјa” zbog njihovog lekovitog učinka na zdravlјe, ne shvatajući da je to samo jedan od sporednih efekata, a da dublјe nisu u stanju da sagledaju.

Tokom obimnih istraživanja i iskopavanja u Visokom, koje je počelo u aprilu 2006. godine, svetu su postale poznate piramide u Bosni i Hercegovini: nazvali su ih iz nekog razloga piramida Meseca, Sunca i Zemlјe. One se ne uklapaju u poznato razumevanje piramida, budući da su brda prirodnog porekla kojima su drevni preci arhitekti dali piramidalnu formu, kao i Rtnju uostalom, a zidovi unutar nje su popločani veštačkim pločama.

 

Jedna od bosanskih piramida

Institut za geodeziju Bosne dao je senzacionalnu izjavu da su sve strane piramide orijentisane po stranama sveta, pri tome je severna usmerena ka Polarnoj zvezdi. Poznato je da su piramide u Egiptu i Meksiku isto tako orijentisane. Postoji još jedan interesantan momenat, piramida Sunca u Bosni ima sličnost sa piramidom koja je hilјadama kilometara daleko u Kini. To je Bela piramida, jedna od stotinu takozvanih “kineskih” piramida, koje Kinezi nikada nisu izgradili i o čijem postojanju su ćutali. Pri upoređenju sa piramidom Sunca u Bosni, otkrivaju se zajedničke karakteristike i principi izgradnje. Pored toga, obe piramide su džinovske: piramida Sunca je 220 metara, a bela piramida oko 300 metara. Tek sredinom 20. veka postalo je poznato da na teritoriji savremene Kine postoje mnoge piramide, o kojima su Kinezi iz nekog razloga čutali dugo i uporno. Ćutanje Kineza po ovom pitanju postaje jasno, ako pogledamo kartu sveta 1771. godine iz prvog izdanja enciklopedije Britanike.

Pošto do 1775g. teritorija pokrajine Šensi, gde se nalaza te piramide, nije ulazila u teritoriju Kine, severna i zapadna granica prolazile su po kineskom zidu. Ta teritorija je ulazila u sastav drevne Slaveno-Arijevske Vedske imperije, čije je jedno od poslednjih poznatih imena u Evropi do kraja osamnaestog veka bilo Velika Tartarija. Ta je imperija postojala više od 110 hilјada godina! U isto vreme, na njenoj teritoriji živeli su i mnogi drugi narodi, imali su jednaka prava sa osnovnim stanovništvom. O najvećoj državi sveta Velikoj Tartariji pisano je u prvom izdanju Enciklopedije Britanike 1771. godine.

Malo ko zna za piramide u Makedoniji i na Skadarskom jezeru. Evo njihovih fotografija.

Piramide, jezero Kozjak, Makedonija

Sve piramide na našoj planeti izgradilia je visokorazvijena civilizacija naših predaka. Oni su gradili piramide ne kao mesta za grobnice faraona i drugih značajnih lјudi! Nikako! I ne za obavlјanje verskih obreda. I jedno i drugo su SAMO SPOREDNE FUNKCIJE PIRAMIDA!

A glavna svrha piramida je stabilizacija gravitacije. Piramide su građene na posebnim tačkama na površini, i one su obavlјale funkciju gravitacionih sočiva, stvarajući gravitacionu stabilnost. Još su građene duž preloma planetarne kore, da bi se smanjila magmatska aktivnost u tim oblastima površine.

Piramide, Skadarsko jezero

Piramida, Istočni Sibir

Piramide su izgrađene kako bi se stabilizovalo Zemlјino magnetno polјe i stabilizovala njegova aktivnost. Izgrađene su na određenim aktivnim tačkama, da bi se izmenili protoci materije koji prolaze kroz njih. To su sočiva, kroz koja prolaze tokovi, moduliraju se i nikakva katastrofa se tako ne dopušta. Naši preci su ih gradili da bi stvorili stabilnu orbitu. Jer kada je došlo do katastrofe pre 13027 godina, došlo je do promene orbite ose za 23,5 stepeni nakon pada poslednjih fragmenata lune. Orbita je postala nestabilna. I tada su počeli da grade piramide, da bi se stabilnost u orbiti vratila, kako bi se sprečilo moguće obrtanje planete. Ona bi se lјulјala i mogla bi da se obrne. Tada su upotrebili jedinstven način da to spreče kroz izgradnju piramida, koje su izgrađene širom sveta na različitim mestima planete. Kao rezultat toga, naši preci su uspeli da stabilizuju osu i orbitu naše Zemlјe na taj način. To je razlog gradnje piramida? To i jeste upravlјanje jednim ili drugim tokovima primarnih materija.

Piramida Kamčatka

Piramide je lako razlikovati po pitanju njihove starosti u odnosu na to da li su predpotopne ili poslepotopne. Sve predpotopne piramide su bile usmerene ka tadašnjem mestu nalaženja severnog pola, a to je bio Grenland, a sve poslepotopne piramide su usmerene na savremeni severni pol.


Posle planetarne katastrofe i pomeranja ose za 23, 5 stepeni, došlo je do nestabilnosti orbite iz sledećeg razloga. Došle je do pomeranja kore planete, dok se u isto vreme jezgro nije pomerilo, ono nije pratilo koru planete. Kora se okrenula oko jezgra za tih 23, 5 stepeni vertikalno i 80 stepeni horitontalno i nastala je elektromagnetska nestabilnost. Bilo je potrebno hitno ustanoviti tu stabilnost i to je urađeno na sledeći način. Predpotopne piramide su imale svoj međusobni odnos što se tiče mesta na kome se nalaze, međusobno rastojanje i ako je bilo potrebno određenu formu više piramida na istoj lokaciji. Kako bi se stabilizovala planeta, bilo je potrebno izgraditi nove piramide i nove grupa piramida koje bi pratile međusoban odnos predpotopnih piramida.

Pri građenju piramida, naši preci su znali da upravlјaju međudejstvom inertne gravitacione mase i to su radili kroz izmenu svojstva etra, odnosno prostora u kome se nalaze. Megaliti su bili prenošeni danas nama nepoznatom silom, najverovatnije menjanjem i upravlјanjem plazmenim protocima.

Piramide, Sevastopolј

Mogli su da izmene plastičnost materije, odnosno, tvrd kamen su pretvarali u elastični materijal, tako da su sa kamenjem radili šta su hteli. Činili su ga beztežinskim, elastičnim i takve tehnologije su dozvolјavale da se grade gigantske strukture koje savremena tehnologija ne poznaje. Te tehnologije su bile zasnovane na sposobnosti uma čoveka i nekim mehanizmima, a što bi neki danas nazvali magijskim sposobnistima čoveka.

Obratimo pažnju na još jednu stvar kada se govori o piramidama. Na Mesecu, na Marsu i skoro sigurno i na ostalim planetama našeg sunčevog sistema viđeno je i postoji mnoštvo piramida. Šta nam to govori? Mnogi alternativci prizivaju u pomoć vanzemalјske civilizacije, vanzemalјske u smislu da to nije naša civilizacija, i govore o tome da su došli kod nas i sagradili ih. I da mi nemamo veze sa njima, a najmanje to da smo potomci visoko razvijene civilizacije. U redu, to je njihovo pravo i njihovo viđenje stvari. A da bi to nekako i potvrdili, oko te tvrdnje ispleli su čitavu mrežu neverovatnih i fantastičnih priča i govore ih lјudima, to umnožavaju preko knjiga, interneta i raznih predavanja. Sve govore, samo im ne pada na pamet da pogledaju u to kako treba i suoče se sa činjenicama.

Mnogi od njih na taj način odlično zarađuju i nemaju nameru da menjaju svoju priču čak i ako su u nekom trenutku shvatili da greše i da lažu.

Severna Makedonija, Kokino. Tragovi mašinske obrade kamena

Međutim, ono što je sasvim izvesno, sve te piramide građene i na Zemlјi i na ostalim planetama sunčevog sistema, izgradili su naši preci, čiji smo mi direktni potomci. I Mars i planeta Deja, poznata kao Faeton, bile su naselјene planete i njih su naselјavali homosapiensi, beli lјudi, isti oni koji i danas naselјavaju Zemlјu. Zapravo smo to mi, zapravo to su naši preci. Pre naselјavanja sunčevog sistema, bilo je potrebno stabilizovati orbite planeta, što je i urađeno, a jedan od načina je bila gradnja piramida.

U našem sunčanom sistemu, lјudski život se pojavio pre oko milion i dvesta pedeset godina. A prva planeta u našem sunčanom sistemu, koja je naselјena od strane humanoida je bila zemlјa Deja (Faeton), a mnogo kasnije i zemlјa Midgard.

U tom dalekom od nas, vremenu, verovatno su baš na toj planeti u našem sunčevom sistemu, bili najbolјi evolutivni uslovi i mogućnosti za razvoj. Dimenzije planete su bile slične u odnosu na trenutne dimenzije Zemlјe, a možda i malo veće. Oko Deje se okretala luna Fata, koja je, po svojoj moći i lepoti daleko prevazilazila naše lune pa čak i Veneru.

Civilizacija na Deji je trajala do pre oko 153 000 godina. I to je bila sasvim razvijena civilizacija koja je bila daleko ispred našeg stepena razvoja danas. Ljudi sa Deje posećivali su Zemlјu i bili su u kontaktu sa lјudima, deleći sa njima svoje znanje, uklјučujući ono od fundamentalnog značaja za razumevanje strukture univerzuma, kao i alate. Osim toga, lјudi sa Zemlјe su bili svedoci uništenje Deje. Tog dana na Deji je poginulo sedam milijardi lјudi. Eksplozije, kao takve, nije bilo. Sfera se jednostavno raspala. Postoje dve teorije kako je došlo do propasti Deje.

Jedna je, da je svojim prolaskom, Nibiru, izazvao raspad planete, kao što je često dovodio do većih ili manjih klimatskih razaranja i na samoj Zemlјi. Ovaj put, prošao je suviše blizu Deje.

Druga je, da su Košćeji namerno uništili Deju nuklearnim i termonuklearnim oružjem. U svakom slučaju, kako god da je bilo, danas Deju prepoznajemo kao asteroidni pojas.

Luna Fata, koja je ostala čitava, je dovučena u orbitu naše Zemlјe i postala njen treći satelit. Pretpostavlјa se da se elita sa Deje spasila pobegavši na našu planetu, gde uspešno živi i danas u našem savremenom svetu.

 

Osvrnimo se na još nešto, što prisustvuje baš kod nas. Ne znam, nije mi poznato, da još neko osim nas ima uzrečicu, tj pitanje, kada sretne nekog ko se loše snalazi, ko se ponaša kao izgublјen – jesi li ti pao sa Marsa? Da li je moguće da se to pitanje prenosilo sa kolena na koleno tokom hilјada godina i opstaje sve do danas, a u međuvremenu se prenosilo preko generacija koje nisu ni znale šta je Mars? Da li je moguće da su bivši stanovnici Marsa, pre nego što su nestali uslovi za život na njemu, bili evakuisani i to jednim delom kod nas. Javlјa se logično pitanje – ima li marsovaca među nama?

I sasvim je normalno, da kada se evakuišete ili preselite na neko novo mesto, da ne poznajete to mesto, teren, infrastrukturu i da vam je potrebna pomoć domaćeg stanovništva. Dakle, u to vreme, ako se neko nije dobro snalazio u prostoru, na terenu koji je domaćem stanovništvu bio poznat, upućivano je pitanje – jesi li ti pao sa Marsa? Drugačije se, bez odgovora na to pitanje nije mogao razlikovati stanovnik zemlјe od novopridošlice sa Marsa. Kao ni sa Deje zato ostavlјamo mogućnost da se stanovnici Deje nisu naselјavali na naše prostore, jer pominjemo samo Mars. Možda su ih negde drugačije nazvali, recimo Dejani?

 

U sklopu ove treba pomenuti jedan izuzetan trag drevne visokorazvijene civilizacije. Godine 1999., u selu Čandar nadjena je kamena relјefna ploča sa trodimenzionalnom prostornom slikom, napravlјena od nepoznatog autora. Na ploči je nanesena volumetrijska karta uralskog regiona, sa rekama Belaja, Ufimskaja, Sutolkoj. Osim toga, ova karta ima hidrotehničke sadržaje: sistem kanala dužine od 12 hilјada kilometara, ustave, moćne brane. Kanali formiraju dva sistema, sa širinom kanala od po 500 metara. Označeno je dvanaest brana širine 300-500 m, dužina po deset kilometara i dubine od po tri kilometra svaka.

Drugo, ova relјefna karta pokazuje u blizini kanala nekoliko vrsta “čudnih” lokacija. Relјef na površini ploče predstavlјa kartu u razmeri 1: 1.1 km. Na ploči je mnogo natpisa navodno”kineskog porekla”, što nije potvrđeno iz jednog jednostavnog razloga – natpisi su slavjano-arijevske rune. Napraviti ovu kartu je jedino bilo moguće pozicioniranjem iz satelita, a ta tehnologija nije poznata modernoj civilizaciji.

Kamen dolomita nije bio samo podvrgnut mehaničkoj obradi, bez sumnje je obrađen korišćenjem visoke tehnologije koja je bila dostupna vrlo razvijenoj civilizaciji. Dakle, iz istraživanja profesora A. Čuvirova otkriveno je da je materijal površinskog sloja za relјef nanokristalni diopsid nanesen na ploču nepoznatom metodom savremenoj nauci. Na nepoznat način, prskan je na dolomit i sloj porcelana, za šta sada ne postoji tehnologija.

Relјefna kamena karta uralskog regiona

Sa stanovišta savremenih tehnologija koje se koriste u savremenoj mikroelektronici, na planeti je započelo razvijanje tehnologija laserskog nanošenja nanostruktura (tankih slojeva) na površine velikih gabarita. Da bi se to moglo predstaviti figurativno, deblјina prskanog sloja je mnogo manja od deblјine lјudske kose. O tehnologijama za nanošenje slojeva od nemetala, pa čak i deblјih od centimetara, kao na relјafnoj kamenoj mapi, kako kažu, čak se ni pitanje ne postavlјa.

Iznenađujuće datiranje ove relјefne kamene karte, koje su napravili naučnici od oko milion godina, a zapravo je toliko star samo kamen, dok je karta daleko mlađa. Dolomit je dobio ime po njegovom pronalazaču – francuskom mineralogu Dolomeu. Međutim, bez specifičnog imena, korišćen je vekovima za izgradnju različitih struktura. Na primer, u Rusiji su od njega izgrađene mnoge crkve, ali iz nekog razloga niko ne zaklјučuje da su crkve izgrađene u doba dinosaurusa.

Profesor A. Čuvirov, pronašao je tu kamenu kartu u arhivi generalnog guvernera Ufa, krajem XVIII veka i oko dve stotine belih kamenih ploča koje se navodno nalaze u blizini sela Čandar u Nurimanovskom području. Pretpostavlјa se da su one činile trodimenzionalnu kartu naše planete Midgard-Zemlјe. Nova ekspedicija u organizaciji profesora A. Čuvirova, otkrila je druge kamene ploče koje potvrđuju te istorijske podatke. Malo je verovatno da će se otkriti sve kamene ploče, ali utvrđeno je dovolјno da se dokaže postojanje napredne civilizacije na Midgard Zemlјi pre više od 3-15.000 godina, koja je bila deo sistema objedinjenih civilizacija Galaksije. Nalaženje ovih trodimenzionalnih karti u potpunosti potvrđuje informacije slavjano-arijevskih Veda, čineći ih pouzdanim izvorom o prošlosti naše civilizacije.

Postaje jasno, da su romboidne ploče oblika trodimenzionalne karte za pristajanje letilica Vajtmana. Ispostavlјa se, da su područja u obliku romboida jednostavno – poletališta i sletišta za Vajtmane, kako trgovačke, tako i ostale kategorije … Kao što se vidi iz reči Aleksandra Nikolajevič Čuvirova, nadjena su na relјefnoj mapi različita mesta i različiti oblici, od romboidnih do trouglastih, raznih razmera. Značenje ovih područja je ostalo misterija za istraživače. A ta mesta nisu ništa drugo do piste za Vajtmane i Vajtmare, kako trgovačke tako i druge.

Moguće je pomisliti, da su područja raznih oblika bila za Vajtmane i Vajtmare različitih vrsta i veličina. Dimenzije, na primer, rombičnih područja su ogromne i najverovatnije namenjene za poletanja i sletanja ogromnih Vajtmara. Da razjasnimo situaciju navodeći podatke iz slavjano-arijevskih Veda o svrsi svemirskih brodova koje su koristili naši preci. Vajtmarom su naši preci zvali matične svemirskie brodove koji su nosili 144 Vajtmana. Vajtmari su, najverovatnije, bili svemirski brodovi za intergalaktičku komunikaciju i izviđanje dugog dometa.

Relјefna kamena karta uralskog regiona

Ali … najdivnija stvar je da je relјefnu kartu našao Aleksandar Nikolajevič Čuvirov, tačno na južnom Uralu, zapadno od samog planinskog masiva, na pravougaonoj površini ogromne veličine. Ovo je prekrasna dolina iz koje su Vajtmani leteli u nebo u bezkrajne visine, sa ogromnom uzletno-sletnom pistom! Oblast područja piste, veličine je kosmodroma, dvesta osamdeset-četiri i više kvadratnih kilometara !!! Na tom području postavlјeni su gradovi Ufa, Blagovješčensk, Sterlitamak, Salavat i ostali manji gradovi i sela između njih! Dimenzije objekata koje su stvorili naši preci su zapanjujuće!

Pored ove karte, postoje materijalni tragovi na mnogim mestima na planeti koji ukazuju na to da su bili poletno sletne piste za svemirske brodove. Iz nekog razloga, ti lokaliteti se ne ispituju i ne samo to, ti lokaliteti ne postoje ubeleženi kao takvi, tako da retko ko zna za njihovo postojanje. Čak postoji jedno mesto u istočnoj Hercegovini, pored sela Pećinci, za koje se na prvi pogled vidi da je to u drevna vremena bila poletno sletna pista, i poklapa se istom takvom lokacijom u Kareliji, samo je daleko manja.

Ono što je interesantno za te piste, jeste to, da su i one imale usmerenje prema tadašnjem severnom polu, odnosno danas one imaju usmerenje prema Grenlandu. Može se zaklјučiti da su iz nekog razloga pratile magnetne linije zemlјe. Treba napomenuti, a to je očigledno, da u tim vremenima kosmičko zračenje nije pravilo problem, odnosno, da je postojala tehnologija zaštite od njega. Danas takva tehnologija još uvek ne postoji.

Selo Pećinci, istočna Hercegovina

Nama je nepoznata još uvek takva tehnologija upravlјanja energijom, zapravo na dublјem nivou upravlјanja primarnim materijama. Drevna civilizacija je znala takvu tehnologiju i pretpostavlјa se da su u pitanju bili oblaci plazme oko svemirskog broda, brodovi su vladali gigantskim magnetnim polјem koje je neophodno za zaštitu čoveka koji odlazi u kosmos od radijacije. U to vreme vršeni su letovi na planete sunčevog sistema i čak u druge galaksije. A danas, savremeni nivo tehnologije ne dozvolјava da se rade preleti čoveka čak ni do najbliže planete. Dakle, to se radilo pomoću jakog magnetnog polјa, koje se stvaralo oko broda, a koji je bio prekriven plazmenom školјkom koja je neutralisala otpor vazduha pri startu. Na taj način se postizalo da etar kroz te brodove ne prolazi, odnosno, da se zračenja zaustavlјaju tom plazmenom školјkom i jakim magnetnim polјem, pa u u brodu ne postoje nikakvih efekti letenja, čovek nije izložen uticaju nadolazećeg eteričnog talasa, a to je zato što sama unutrašnjost broda ima svoje nepromenjivo polјe, tako da se može kretati neverovatnim brzinama a da to nema efekta na čoveka u njemu.

U svakom slučaju, artefakt pronađen u selu Čandar, po značaju, nema ravnog sebi u svetu, ali o njemu se ćuti! Postalo je poznato da se ta relјefna karta “čuva” … negde u nekom kabinetu, zajedno sa mopovima za brisanje podova? U isto vreme, mnogo izmišlјenih “digitalizovanih artefakata” koji navodno potvrđuju postojanje Drevne Grčke i Rimskog carstva, slobodno su dostupni na internetu.

Jedan od tragova visoko razvijene civilizacije nađen je na teritoriji Srbije, na Kosovu. U zadnje vreme ima dosta članaka o tom pronalasku, ali se nekako, iz nekog razloga, taj artefakt kod nas ne spominje. U planinama na teritoriji Kosova je otkriveno ono što se danas uobičajeno naziva “Neprikladan artefakt”. Odnosno, nađen je predmet, koji kao da nema pravo na postojanje, ali ipak postoji. Ovaj neprikladan artefakt otkrio je neki šiptarski fotograf Ismet Smaili.

Transformator u kamenu sa Kosova

To je kamen neobičnog oblika, sa ugrađenim elektromagnetnim kalemom. Predmet je kako bi rekli “ulemlјen” u kamen. Sudeći po njegovom izgledu, možda, da je to linearni autotransformator, ili jednostavno induktor. Postavlјa se pitanje – da li su lјudi prošlosti o električnoj energiji i njenom dobijanju znali mnogo više nego neke naše energetske industrije. To je ono što naša civilizacija poznaje kao običan transformator.

Ali prema preliminarnim istraživanjima, kako se tvrdi, tom artefaktu nije manje od 20 000 godina! Nepotrebno je reći, da se ovaj predmet ne uklapa u zvaničnu istoriju lјudske civilizacije. Ono što je interesantno, a kod nas nije prevedeno, jeste da postoji knjiga ruskog autora, koji dokazuje načine obrade kamena, njegovo toplјenje i oblikovanje. U toj knjizi se daju recepti kako se to radi. To jednostavno znači, da su naši preci koristili najekološkiji materijal koji postoji, a to je kamen. Nјegovim korišćenjem nema optada i nema zagađenja. Na kraju krajeva, kamen ostaje kamen.

Već se više puta u različitim izvorima pominju veoma zanimlјivi nalazi naučnika. 17. januara 2003. godine pojavilo se saopštenje o tome da je nad tajgom prleteo neki misteriozni objekat. Prilikom iskopavanja otkrivene su veoma male kugle nepoznatog porekla. Da li je to bio – NLO, meteorit, nije jasno. Pored toga, takve kugle, samo veoma ogromnih veličina, veoma često se nalaze na različitim krajevima naše planete. Naučnici ih nazivaju kuglama drevnih bogova. Doktor tehničkih nauka, akademik RAN-a i počasni član Nјujorške akademije nauka, Anatolij Garšic smatra da je moguće sasvim logično objasniti sve te nalaze…

Arhipelag Zemlјa Franca Josifa, ostrvo Čampa

Rekao je kako je četrdesetih godina prošlog veka, prilikom seče džungle Kostarike pronašao nekoliko misterioznih predmeta. Bile su to kamene kugle gotovo pravilnog oblika. Neke od njih su dostizale prečnik od tri metra i težile su oko šesnaest tona, a bilo je i takvih koje nisu premašivale veličinu dečje lopte i bile su prečnika 10 centimetara. Kugle su bile ogromne, ležale su u grupama od tri do pedeset komada. Tako neverovatno otkriće u šali su zvali “kugle kojim su se igrali bogovi.” Kada su odlučili da prouče ove neverovatne artefakte, otkrili su da se čudna slika otvorila iz pogleda ptičje perspektive. Brojne kamene lopte su formirale kvadrate, trouglove i krugove pravilnog oblika, orijentisane duž pravaca sveta. Kakva je priroda ovog kamenja, ko ih je tako rasporedio i, što je najvažnije, za koju svrhu?

Karelija, planina Votovara

Nakon izučavanja, arheolozi su došli do zaklјučka da prema starosti kamenja pripadaju 14-om,15-om veku naše ere. Tada su u tim delima živele Inke i Maje. Ali, iako uzimajući u obzir vrlo razvijenu kulturu tih naroda, ne može se verovati da bi golim rukama mogli da stvore takve ogromne predmete. Postojala je pretpostavka da je na teritoriji Kostarike mogla postojati još jedna nepoznata civilizacija.

Stvorene su posebne komisije za obavlјanje iskopavanja. Posle pažlјivog proučavanja ove oblasti, bili su veoma iznenađeni. Tokom dugog iskopavanja nisu pronašli ni jedan predmet koji bi ukazao na lјudsku aktivnost – ni jedan lonac, alat za rad ili ukras. Znači, malo je verovatno da su u tim džungli nekada živeli lјudi.

Ural

Odlučili su da istražuju detalјnije starost ovih kugli i ispostavilo se, da im je oko sto hilјada do pola miliona godina. I evo, posle tog otkrića počele su se pojavlјivati različite hipoteze. Jer kugle nisu ležale neuredno na gomili, već u obliku nebeskih sazvežđa, pa je onda pretpostavlјeno da su to astronomske opservatorije, koje je postavila drevna civilizacija.

A može biti i to, da su se na tim mestima dešavale bitke ratnika-giganata. Najpopularnija je bila teorija da su ove kamene kugle u dalekoj prošlosti postavili predstavnici veoma napredne civilizacije da utvrde orijentire za brodove koji dolaze iz svemira. Mnogi naučnici verujući u ovu teoriju i naoružani najnovijom u tim vremenima i najsavršenijom tehnikom, gledali su u kosmos i čekali neke znakove na nebu. U međuvremenu, počela su slična otkrića širom sveta — Meksiku, Brazilu, SAD, Australiji, Nepalu, Egiptu, Rumuniji, Iraku, na Altaju, kod nas, pa čak i na Zemlјi Franca-Josifa.

Povlenska kugla, Srbija, nađena 1970 godine u blizini Valјeva
na planini Povlenblizu sela Mravinjac na lokalitetu potoka Pozdom.

Milenko Milojević je pronašao veliku kuglu i obavestio javnost. Na sreću obavestio je nekog arheologa bliskog Radivoju Pešiću da na kugli postoje zapisane nekakve reči. I tako je Radivoje Pešić otišao do kugle i prepisao te reči. One su bile: SANRASA-HVATSAVUJ-GITUSI-TASATI-GTAIS-TRISTIS.

On ih je naravno i dešifrovao ali tako da je svaka od ovih reči po njemu imala 2-3, pa čak i 4 tumačenja. Ono što je kod ove kugle interesantno i jedinstveno je da je ona jedina kugla na svetu na kojoj je bio natpis. Titova Ozna je 1972. godine uništila, odnosno prebrusila sva ta slova. (Izvor: Gaj Oskoruša).

 

Doktor biologije, vodeći istraživač u Institutu za organsku i opštu hemiju Valentin Glazov, koji je učestvovao u istraživanju misterioznih objekata, napisao je da su o ovim loptama kružile sve vrste glasina. Bilo je dosta informacija da je oko njih anomalno polјe, da svi električni uređaji otkazuju, da se satovi zaustavlјaju. Kod lјudi koji su bili u blizini ovih kugla, disanje se menjalo, koordinacija kretanja se menjala, dolazilo je do nestanka sećanja, I dolazilo je do poremećaja sna. Uprkos takvim glasinama, počele su da se pojavlјuju sve vrste fantastičnih verzija, da su takve kugle specijalni uređaji podešeni za prijem talasa – prenos signala “kosmičke inteligencije”. Na mesta gdje je bilo misterioznih nalaza, mnogi su počeli da dolaze, navodno zbog lečenja različitih bolesti.

Tri najveće kugle koje su pronađena krajem 70-ih u Gvadalahari, poslate su na Američki državni univerzitet u Nјujorku. Tamo su te kugle isekli i pažlјivo pregledali iznutra. Nakon toga, naučnici su rešili da te artefakte ni na koji način nisu napravili lјudi, odnosno da nemaju lјudsko poreklo. Sama unutrašnja struktura takvih sfera imala je vrlo složenu kompoziciju – legure retkih zemnih metala, više puta uvijene u spiralu. Hemijske osobine koje su pokazale ove legure bile su veoma misteriozne.

Kostarika

E sad, ako ste mislili da ću vam reći svrhu ovih kugli, moraću da vas razočaram. Ne znam je. Ali u svakom slučaju, njihova starost od sto do pet stotina hilјada godina, negde se poklapa sa naselјavanjem naše planete od pre oko 6 stotina hilјada godina. Moguće je da datiranje i nije baš sasvim precizno.

Kugle, njihov oblik, njihova unutrašnja struktura, ukazuju da nisu prirodnog porekla, iako naučnici tvrde suprotno. Tako im je lakše nego da ostanu glupi u društvu bez ikakvog odgovora. Vidlјiva je i očigledna mehanička obrada kamena, što opet ukazuje na visokorazvijenu civilizaciju. Moguće je da su ostavlјene na zemlјi iz neke potrebe prilikom teraformiranja same planete, tj, stvaranja optimalnih uslova za život.

Preuzmite knjigu:

razmak

Transkript emisije Drevnik br.52, radio Serbona
Autori i voditelјi: Drago, Dule, Duki i Aca

Poslušajte celu radio emisiju

Пратите нашу страницу на Фејсбуку