We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

My Cart
£0.00
vuk karadzic reformator ili placenik
Vuk Karadžić – REFORMATOR ili PLAĆENIK

U poslednje vreme se dosta provlači pitanje Vuka i azbuke „doterane“ od njega samog… ili nije sam to uradio. Šta smo dobili tim zahvatom, a šta izgubili? Da li je azbuka bila prilagođena našim potrebama ili potrebama drugih? Da bi smo iole približili šta su bili uzroci Vukovih postupaka, osvrnućemo se na viđenja učenih lјudi…

srbski kalendar i mi u njemu
Kalendar i mi u njemu

Kalendar, hronologija vremena. Da li je dovolјno poznajemo i kako je nastala? Pitanja na koja ćemo večeras pokušati da damo neke od odgovora na ta pitanja i pojasnimo zašto se vreme meri na nacin na koji se meri I kako bi zapravo trebalo da se meri i kako se pravilno računaju doba dana i meri…

dendroterapija boravak u sumi i terapija
Dendroterapija

Danas razgovaramo malo na drugačiju temu od uobičajene ali ne manje važnu u razumevanju prirodnih procesa oko nas. Dotičemo se dendrologije (grč. dendron- drvo, logia-nauka), nauka o drveću – podizanja, praktična upotreba i poznavanje drveća na jedan drugi način. Poznato je da su parkovi i šume čistači vazduha, ali drveće u njima ima još lekovitih…

Пратите нашу страницу на Фејсбуку